Svartvit flugsnappare kvittrar frán en gren公司。
Svartvit flugsnappare公司。图片:Samyuktha Rajan
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Nu vet forskare mer om hur vilda fáglar lär sig sángdialekter(女兽医)。Genetiska anlag páverkar memotinäven när fágelungarna växer upp i en ny miljö,来自斯托克霍姆斯大学的enligt en studie。

Mánga fágelungar lär sig sjunga基因组att härmaäldre artfränder。

–Hos nästan hälften av världens fágelarter lärs fáge lsáng社会基因组att imitera vuxnas sánger,precis somár människobarn lär sig sprák,säger Samyuktha Rajan somär doktorand vid Stockholms universitet。

男子när fáglar lär sig sánger frán varandra sker en del misstag。Det leder till att detino samma art kan finnas variationer i sángen,alltsáolika拨号器。Hos fáglar kan dessa skillnader vara tillräckliga för att minska parning mellan individer frán olika populationer(奥利卡人口研究中心)。

Trots mycket表示将支持hom hur dialekter i in lärd sáng uppstár,har det varit en gáta hur dessa skillnader kan bestánär individer rör sig mellan olika populationer。

Medfödd förmága att lära sig sjunga

För att söka svar har forskare vid Stockholms universite och Groningen universite i Nederländerna研究生flugsnapparesóng。

Forskarna flyttadeägg frán svartvita flugsnappare frón en population i Nederländerna till Sverige,där de uppfostrades av svenska fágelf räldrar。Sángerna hos vuxna hanar som kläcktes i den nya svenska miljön jäm fördes轿车med den ursprungliga populationen。

–Vi fann att sángerna frán de flyttade hanarnaöverlag var mycket lika den svenska populationen,vilket understryker vikten av social sánginlärning。相关的nog lärde sig de flyttade hanarna selektivt de svenska söngelement som var mest lika den nederländska populationen、trots att de aldrig hade blivit utsatta för nederlándska-sánger、säger Samyuktha Rajan。

Det här resolterade i att sángen liknade báde svenska flugsnapparna och den ursprugliga nederländska fágeldialekten。

–Förutom den sociala miljöns kritiska roll,tyder det páatt svartvita flugsnappare ocksáhar genetiska anlag att lära sig sánger fr n ursprungsprougspopulation。

坎帕尔卡干酪

Upptäckten belyser hur genetiska skillnader kan páverka kulturell förändring.När sángerna gradwis blir mer olika varandra i olika populationer págrund av social inlärning kommeräven de genetiska-anlagen förra att lära sig sángdialekter förändras,föreslár forskarna公司。

Páláng sikt kan den hár evolutionära processen leda直到att det blir svár fár glar frán olika populationer att para sig med varandra eftersom derasángeroch genetiska egenskaper har blivit för olika。

Vetenskaplig研究:

迁移的野鸟倾向于学习其祖先种群的歌曲,当代生物学.

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

机器人的视觉效果如何?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村