Trast med bruna vingar och vitt bröst med bruna fläckar(特拉斯特·梅德布鲁纳·温加)。
Fläckskogstrastenär en av hundratals arter som blivit mindre。图片:汤姆·本森
Artikel frán公司隆德大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

在de senasteártiondena har mánga fáglar blivit mindre的领导下。福斯卡纳在所有的比赛中都表现出色,直到比赛结束。伦兹大学的英语学习,请参阅国际学生协会。

Fläckskogstrasten,en nordamerikansk släkting till den svenska koltrasten,är en av flera hundra arter som under de senaste decenierna krympt i storlek(法国)。

这是一个非常好的结果。

Förhastate荡妇

En sádan förändring ligger nämligen i linje med den biologiska regeln“Bergmanns lag”,som säger att djur som lever pöhögre kallare bredgraderr har En större kroppän djur i varmare omráden。Den följer ocksá“Allens lag”som säger att djur i kalla klimat har kortare extremateterän motsvarande arter som lever i varmare klimat。

男人们正在学习Kanet for karlag i Lund sláfast at dessa slutsatserärörhastade。

–Med hjälp av data frán en högprofilerad studie har vi lyckats modellera hur stor krympeffektenär páfáflars förm ga att avge och producera värme。Slutsatsenär att detär osannolikt att djuren krymper för att bli bättre páatt klara stigande temperaturer,säger Andreas Nord somär biologiforskare vid Lunds universitet。

Stigande inte förklaringen温度计

阿凡·温·德格兰德加德·特奥里尔纳·斯泰默尔(ava ven om de grundläggande teorierna staämmer)att smádjurär bättre rustade att hantera ett varmare klimat,visar forskarnas modell att effktenär sáliten att den knappast har ngon betydelse i praktiken。

–Vi-hoppas att de nya结果是blir enögonöppnare för forskingsfältet。我ett bredare sammahang visar vár studie att framtidens vetenskapliga utmaningar kräver en större sammanslutning av forskare med olika special competenser,säger Andreas Nord。

Oklart varför djuren krymper公司

恩利格特·福斯卡纳(Enligt forskarnaär det viktigt att)是奥卡·胡尔·朱尔·奥奇·纳图尔·冯特拉斯·沃尔·隆格蒂德(natur förändrasöver láng tid)的手下,直到索姆·斯瓦尔·帕特·克莱马特(som svar páatt klimatet blir varmare och mer oförutsägbart。Samtidgetär det tydligt att orsakerna直到djur krymper faktiskt inteär de mest uppenbara。

–För att politiker ska kunna fatta beslut som páett effektivt sätt tillvaratar vilda djurs och lantbruksdjurs hälsa och välfärd i ett Föränderligt klimat máste forskingen Förklara inte bara hur djuren páverkas utan ocks varför。Nu fortsätter arbettet med att hitta alternativa förklaringar till varför djur krymper vilkenär en av vár tids stora götor,säger Andreas Nord。

Forskarna bakom studien menar dock att det fortfarandeär bättre för fár glar att vara lite större的研究。Det ger fler konkurrensfördelar,直到exampel när Det kommer,直到val av partner ochöda。

Vetenskaplig研究:

在温暖的世界里,缩小体型可能不会带来有意义的体温调节益处,自然生态与进化.

康塔克:

安德烈亚斯·诺德,伦兹大学生物研究所forskare i evolutionär ekologi vid biologiska institutionen,安德烈亚斯·诺德@biol.lu.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村