Rödhake sitter páen gren medöppen näbb。
弗格拉、哈伦·罗德克、穆斯塔瓦·帕森·弗尔阿特·布利·阿特拉克蒂娃。
Artikel frán公司乌梅大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Fágelhonor uppskattar vacker sáng ochär mycket kräsna lyssnare公司。Om kärlekskranka hannar ska lyckas fánga deras uppmärksamhet gäller det att inte slarva med daglga söngövningar。

德特哈朗日·瓦里特·诺拉(Det har länge varit ná)获得了av en gáta varför sángfáglar lägger ned sámycket tid och energy per dag pöatt sjunga–även när inga artfränder finns inom höravstánd。

Nu harett internationalellt for kningsprojekt funnit svaret。Detär hannarna somövar sinönsáng för att kunna ponnera pöhonorna och därmed fáchansen att第sig段。

荣誉马克·斯拉夫指导

Forskarna studerade inspelningar av fáglar av arten zebrafink före och efter deras daglga träningspas的研究人员。

我学习了昆德·福斯卡纳(kunde forskarna)和埃夫特·恩·韦卡斯·乌佩霍尔(efter en veckas uppeháll med sángen hade fáglarnas röstmuskler förlorat)的50门课程。

Förändringarna gick tydligt att se när inspenningarna studierades i detalj,även om ett mänskligtöra inte kunde höra dem。

福格尔霍诺纳码头synnerligen kräsna lyssnare och märker direct om en hanne har slarvat medövningen,även om de bara pausar en dag。霍诺娜·孔塞克文特·汉纳尔·索姆(I försök valde honorna konsekvent hannar som inte hade gjort ná)得到了支持。

布兰达迪省的马加枪手

阿特·斯容加·坎·维尔卡(Att sjunga kan verka enkelt men kräver i själva verket ett oerhört komplext samspel mellan ett mycket stort antal muskler)。

Sángmusklerna hos människorär dock förvánansvärt dáligt utforskade och de stora tenorernas struphuvudenärñrár得到了av affärshemligheter。Enligt forskarnaär det därför无间断att kunna studera storsángare i djurrivet för att kunnea utveckla kliniska röstbehandlingsmetoder。

–Det anmärkningsvärdaär att sångmusclerna tycks reagera tvärt emot和ra muskler i kroppen påträning。Vi kunde se att röstmusklerna blev snabbare av träning,i stället för starkare och mer uthálliga somär hur arm-och benmustler normal reagerar när Vi tránar págymett,säger生物教授Per l vid Umeáuniversite。

坎·莱达(Kan leda)直到伯特·罗斯特拉宁(bättre röstträning hos människor)

Forskarna hoppas att studien pásikt ska kunna bidra till förstáelse kring hur manäven kan förbättra rösttráning och rehabilizing bland människor。

–Om sángen har exakt samma sociala funktion bland människor som bland fáglar,kanske vi ska láta vara osagt。男子枪械枪för att frambringa söngär till stor del gemensam förr alla ryggradsdjur,墨迹斑斓的fáglar och människor,sádärf rär vissa av resultaten i studien förmodligenöverförbara pöoss,säger Per St l。

Sángfáglar、eller osciner、är en mycket stor grupp fáglar、dár mánga av vára vanligaste arter som krákfákgr、starar、trastar、sparvar och finkar ingar。

Studienär ett samarbete mellan forskare vid Syddanska Universitete i Odense,universitetet i Leiden i Nederländerna,Universite i Vermont i USA och Umeáuniversitet。

Vetenskaplig研究:

每天的发声练习对鸣禽的高峰期歌唱是必要的,自然通信.

康塔克:

佩尔·斯特尔,乌梅大学医学研究所教授,per.stal@umu.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村