Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Snytbaggar kan döda en stor del av nyplanterade träd páett湿度。男子det gár attöka plantornas eget försvar,来自SLU的visar en avhandling。

Snytbaggen lockas till färska hygen för att förka sig och läggaäggi stubarna公司。När larvera utvecklats直到vuxna skalbaggar gnager de pányplanterade granar och tallar。Det hárárär ett stort问题för skogsbruket eftersom en stor del av plantorna kan döefter skalbaggens framfart。

Därför söker forskare efter metoder som kan skydda plantorna(多尔夫舍克)。埃特·洛文德斯·sättär attöka deras eget försvar,SLU Sveriges lantbruks大学visar en avhandling vid。

Nya metoder种皮

Doktoranden Kristina Berggren Nieto och forskarkolegor har testat tvåolika metor för att skydda plantor mot snytbaggarnas angrepp多克托兰登·克里斯蒂娜·伯格伦·涅托(Kristina Berggren Nieto och forskarkolegor har testat tvåolika metor fö。

De har sprejat granplantor med växthormonet metyljasmonat,som förkortas MeJA公司。Det fungerra som en nödsignal i växten när den attackeras av en insekt,och dáaktiveras Det egna försvaret。

Forskarna har ocksáanvänt granplantor som klonas pálabb med en metod som kallas som kalask embryogenes,东南部。

–Vi fick väldigt spännande结果。在SE和MeJA的合作中,我们看到了一个巨大的变化。De blev mindre attackerade och läkte dessutom skador snabbare,säger Kristina Berggren Nieto。

Snytbaggen kalasar gärna pányplanterad skog。Härses den i förstoring图片:Gilles San Martin/Wikimedia commons,CC BY-SA 2.0

涂抹uppskattas inte

Forskarna haräven gjort fältförsök utaför Tierp i Uppland公司。Det visade att efter treár hade bara drygt 30 procent av SE-plantorna,somäven sprejats med växthormonet,dött。Det kan jämföras med att 97 procent av helt obehandlade plantor dog redan första säsongen。

斯尼特巴加纳斯(Snytbagarnas beteende haräven)研究生实验室。När snytbagarna fick välja föredrog de plantor som inte hade behandats med metyljasmonat医生。

–Framför allt verkade det vara smaken påplantan som avgjorde om snytbaggen valde den eller intel–Framför allt verkade det vara smaken på。De togen smakbit för att se om den smakade bra innan De slutligen bestämde sig för att fortsättaäta,säger Kristina Berggren Nieto。

研究人员ger däremot inte nágra säkra svar páfrágan varför snytbagar inte tycks gilla de klonade plantorna。

–Eftersom snytbagaräter granbark verkar de faktiskt gilla vissa av de kemiska subsisser i kádan somär giftiga för mánga andra组织者。Om dessa föreningar inte finns där kommer de att tycka mindre Om barken。Kanske SE-plantor inneháller mindre av de specifika förningar som de gillar men det máste under morökas mer。

洛凡德·弗尔斯梅托德(Lovande försvarsmetod)

Enligt Kristina Berggren Nietoär dock det viktigaste resultatet att kombinationen av SE och MeJAär ett lovande sätt attöka plantornas försvar公司。尊敬的samtidigt fram vikten av alternativa skogsbruksmetoder med en mix av arter och träd i olikaáldrar。

–Fören orsak till att vi Fár问题med snytbaggarnaär att hygiget erbjuder väldigt mánga stubar där de kan Förör kha sig och väld igt mónga plantor av tall eller gran som de kanäta,säger hon。

平均处理:

加强云杉对害虫的防御:体细胞胚胎发生和茉莉酸甲酯处理的影响斯维里赫斯·兰布鲁克斯大学。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村