1. Naturbesökare páväg mot vatten。
  2024年5月30日

  Sjöar,träd och grillplatser dragpláster i naturen

  När viägnar ossát friluftsliv stár fin utsikt,sjöar och gamla träd högt pátoplistan–men mánga uppskattaräven att vindskydd och grillplatser finns平台。TäT skog och kalhygen fár däremot nobben,来自SLU的visar en avhandling。

 2. Späda granplantor i odlingstrág。
  2024年5月15日

  Unga träd rustas för gnagande snytbagar先生

  Snytbaggar kan döda en stor del av nyplanterade träd páett湿度。男子det gár attöka plantornas eget försvar,来自SLU的visar en avhandling。

 3. 斯科格斯兰茨卡普·梅德·维弗·舍尔(Skogslandskap med vyöver sjö)。
  2024年5月10日

  Sáhittas skogarna med stora naturvärden先生

  Forskare在Sverige的kartlägga skogsmark上以人工智能为基础。穆莱特·阿特·贝瓦拉·瓦尔德富尔·纳图尔·奥赫内尔·巴特·斯科斯布鲁克(bevara värdefull natur och under lätta hállbart skogsbruk)。

 4. 拉戈里·纳·瑞滕(Lágor i närheten av barrträd)。
  2024年4月22日

  Fler bränder kan hota skogarnas kollagringg(弗勒·布兰德·坎·霍塔·斯科加纳斯·科拉格林)

  Skogsbränder som drabbade Sverige 2018 väntasöka i takt med den globala uppvärmningen。Forskare har nu undersökt hur klimatförändringar páverkar de skadade skogarnas utveckling och förm ga att ta upp koldioxid frán atmosfären。

 5. 2024年5月14日

  Sákan非法timmerexport avslöjas

  Med hjälp av en ny metod kan forskare se var ett träd har blivit avverkat.Máletär att bekämpa白俄罗斯Ryssland非法出口。

 6. En närbild páná得到了som liknar slingriga rötter i stor förstoring。
  2024年2月16日

  乔尔坎·瓦拉·维克蒂加i skogens ekosystem领导下的马尔卡·斯万帕

  I och runt trädens rötter lever svampar och baktrier I en komplex väv。I rötternaáterfinns ocksásvampar med mörka hyfer som verkar spela en viktig,tidigare förbisedd,roll I ekosystemet。

 7. En död granbarksborre i ett skadat träd。
  2023年12月15日

  斯卡多纳av granbarkborre minskar–men kvar stár skelettskogarna

  Granbarkborrens skador páden svenska skogen har halferats轿车2022,visar enny inventering frán SLU。Samtidget har de senasteárens omfattande skador lett直到stora omráden medöda granar,sákallade skeletskogar,som kan utgöra en。。。

 8. 人物i rödsvart jacka i skog med frostig mossa。
  2023年10月25日

  斯科斯加尔·维尔·斯塔尔卡·纳图尔瓦尔登男子补给队阻挠

  Forskare har undersökt hur privata skogsägare,途经olika skötselmetoder,páverkar miljövärden i skogen。Slutsatsenär att skogsägare gör mánga,men osedda,miljöinsatser。上升杆阻碍。

 9. 2023年9月26日

  Skogens kottar kan användas till energilagring公司

  Forskare har hittat ett sätt att omvandla skogsavfall,som kottar,直到kolmaterial som kan användas för energilagring。Metoden kan underlätta framställning av elektroder直到framtidens superkondensatorer。

 10. 2023年9月25日

  Främmade tallar minskar renarnas betesmark先生

  斯科格·梅德·霍加(Skog med höga contortatallar uppskattas inte av renar pávinterbete)。Minskad tillgáng pámat bidrar sannolikt tilt de undviker dessa omráden,enligt en studie.明斯克蒂尔戈·帕马特·比德拉·桑诺利克(Minskad tillgángpám at bidrar sannolikt)。

 11. 2023年9月5日

  Svenska skogar myllrar av osynliga svampar公司

  杜斯万普·利特奥瓦利特·斯库根爵士?Deär bara toppen av en värld av svampar som växer i marken,visar en dna-kartläggning(德拉巴拉托彭av en värld-av svampar som váxer i marken)。

 12. 朗斯克ägg med droppar págrenar av gran
  2023年9月1日

  Skäggig och glittrande lav minskar i Skuleskogen公司

  Den fridlysta hänglaven lángskägg kan vara hotad pásikt–även i skydade omráDen。我Skuleskogens国家公园har världens längsta lav minskat medöver 40 procent under tre decenier,visar en studie。

 13. 2023年8月14日

  斯卡达特·维尔克(Skadat virke kan bli bomull)至沃尔登

  Skog som angripits av barkborrar har lágt ekonomiskt värde,男子正在学习visar att förstört virke kan omvandlas直到textilfiber。埃特安诺德宁索马德博穆尔斯普鲁克特(Ett användningsomrár deär bomullsprodukter)至苏克文(sjukvárden),梅内文(menäven)生物柴油运输公司(biodrivmedel för transporter)。

 14. 2023年6月21日

  Naturliga skogar bättre rustade för torka公司

  2018年Den torra sommaren slog hárt mot Sveriges skogar。梅斯特·德拉巴德斯(Mest drabbades den brukade skogen),米丹·乌斯科根·卡拉德(medan urskogen klarade sig bättre)。

 15. 2023年5月25日

  Växande趋势för den svenska skogen

  Förlusten av skogär rekordhög,men taketenökar nu pátillväxten av träd。奥赫·弗罗斯塔·格朗根塔拉纳·梅尔·普拉特斯·格拉纳纳(Och för första gángen tar tallarna mer platsän granarna)。在斯文斯卡斯科根进行详细统计。

 16. 2023年5月24日

  Stressade tallar kan drabbas av svampsjukdom公司

  2016年斯威里奇的Diplodiasjukan som skadar tallar upptäcktes。Varmare klimatär en bidragande faktor直到att svampsjukdomen fátt fäste,visar en avhandling som underökt spridningen。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村