Vattenglas mot grön natur i bakgrunden公司。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Klimatförändringar och torra somrar kan hota tillgángen pávatten。男性问题:kan lindras av ett billigt sätt att rena avloppsvaten som,直到och med skulle kunna drickas,visar en avhandling。

–Jag blev förvánadöver att vi nádde söhög vattenkvalitet med en relativt enkel och kort reningsprocess,säger for karen Maria Takman。

Idag hämtas várt dricksvatten frán grundvatten,sjöar och vattendrag。在新浪托拉·索拉·里斯克拉尔手下的男人们,诺得到了索性平淡的安娜·坎·霍塔·斯科尔达纳(annat kan hota skördarna)。

Avloppsvaten renas i nulä让bara sápass mycket att miljön det släpps ut i skyddas。Vanligastär att det skickas ut i have t,sjöar eller floder(瓦利加·阿特·德特·斯基克,但我没有)。男人们认为头骨昆纳·雷纳斯·伊特雷加尔·福勒和昆纳·安夫·达斯·福勒是最好的选择——och直到och med att dricka。Lunds Universite的Det visar en avhandling。

–Detär faktiskt ett mycket dyrare alternativ att avsalta havsvatten,eftersom saltjoneraär sásmáoch svára att filtrera bort。Molekylena i avloppsvatenär större(摩尔基列纳)。Därförárär det相关att börja se avloppsvaten som en resurs,säger Maria Takman som doktorerat inom vattenförsörjnings-och avloppsteknik vid Lunds tekniska högskola。

Skärpt EU-direktiv公司

Det förekommer att avloppsvatenáteranvänds i en del länder med torka律师事务所。男子kunskapen om effektiva reningsmoderärändábegränsad,enligt forkaren Maria Takman。

男人们都吃零食klimatförändringar kanändra pásituationen ochino EU kommer snart ett nytt avloppsdirektiv。Enligt det skaáteranvändning av avloppsvaten främjas公司。斯道拉·雷宁斯维克·斯卡文·雷纳(Stora reningsverk skaäven rena bort organica mikroförorenigar),直到莱科梅德尔(läkemedel)。

Billigare metod fungerar文胸

Den vanligaste tekniken för att producera dricksvatten frón avloppsvatenär omvänd osmos,som kan liknas vid ett tajt过滤器。男性metodenär dyr och energikrävande。

玛丽亚·塔克曼·哈尔(Maria Takman har),蒂尔萨曼斯·梅德奥斯特伦(tillsammans medØsterlen VA),《我的梦想》(i stället utvärderat en betyligt billigare metod i ett reningsverk utaför Kivik i Skáne)。

Först renas avloppsvattnet med en membular-bioreaktor Följt av granulerat aktivt kol。Som ett sista steg har vattnet desinficerats med ultraviolet ljus i ett labb páLunds universitet公司。

Renades frán skadligaämnen公司

研究人员分析了生物多样性和生物多样性。Resultatet varöver förvätan,激活了Maria Takman。

–Mina resultat visar at vi fick bort nästan alla de skadligaämnena vi分析仪。Förenklat kan man säga att aktivt kol tar bort kemikalier medan UV-ljuset oskadliggör mikrober,säger hon och fortsätter:

–Det visar att reningsverk som enbartär tänkt att rena avloppsvatten faktiskt skulle kunna klara alla gränsvärden för dricksvattenkvalitet med hjälp av en fórh llandevis enkel额外流程。

拉加缰绳

Avhandlingen visaräven att halterna av läkemedel var lága公司。

–Men eftersom det saknas gränsvärden för läkemedel,som förekommer i högre koncentrationer i avloppsvaten jämfört med i grundvatten och s jövatten,kan vi inte säkert säga hur lága koncentationerna behöver vara。Tyvärr hade vi inte möjlighet att analysera病毒。

Förhoppingenär det renade avloppsvattnet i ett Första steg ska kunna användas till en vattenkiosk,där tankbilar kan hämta vatten till parker ellerákrar。

–En ytterligare förhoppingär att det görs utredningar för lämpliga gränsvärden páfler förorenigar,sáatt vi säkert vet att vattnet kan användas,säger Maria Takman。

平均处理:

从去除有机微污染物到城市污水回用——技术和社会视角伦兹大学。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村