Ung kvinna sitter i soffan med en mobiletefon先生
Artikel frán公司隆德大学

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Psykisk hälsa och självkänsla kan förbättras om mindre tid läggs påsociala medier精神病患者。Det visar en studie där unga vuxna begränsade användningen直到dagen的一半时间。

Enstaka studier har tidigare studierat effkterna av att minska användningen av ett eller flera sociala medier研究生。男人们支持弗特法朗德·米克特·贝格朗萨德,在隆德大学宣传心理学。

De ville därför studera effkterna av att begränsa användningen av sociala medier每dag训练30分钟。De ville ocksáundersöka effkter av att bara använda socialla medier pastivat,det vill säga ta del av inneháll som andra lagt upp men inte publicera eller dela material själv。

–Här ville vi undersöka om ett passivate användande har positiva effekter págrund av att det leder till to en minskad emotionell och och is vad som Händer pásocial medier,till exampel genom hur andra reagerar–eller inte reagerar-pádet inneháll man publicer,säger Martin Wolgast,伦兹大学心理医生。

Unga vuxna i研究

我学习了medwerkade drygt 170 unga vuxna mellan 18 och 29ár。Deltagarna,som före studienägnade cirka tvátimmarát sociala medier varje dag,delades slumpmässigt in i tre grupper。

在每小时30分钟以下的社交媒体上。En annan grupp fick använda sociala medier pastive,alltsábara skrolla andras in lägg。Dessutom fanns en kontrollgrupp som fick and vända sociala medier som de brukar göra(布卢卡·戈拉)。

在tre veckors tid下研究págick。

–Skillnaderna mellan kontrollgruppen och de som förändrade sitt sociala medier-beteende blevöverraskande stora,säger Martin Wolgast。

福库斯och koncentrationökade

我jämförelse med kontrollgruppen supplievde deltagarna med begränsad tid pásocial medier–男性甚至是被动的人tog del av innehállsflödet–att de blev mer fokuserade och koncetreade páandra aktivititer I vardagen。

De unga vuxna som begränsade sin tid pásociala plattformar uppgav dessutom minskade niváer av nedstämdhet och stress。De hade ocksábättre självkänsla efter treveckors perioden。

Ingen förändring vid被动和非被动

被动和非被动的供应商交货期为ingen förändring av det psykiska máendet。

–En möjlig tolkningär att detta beror páatt vi blir mindre upptagna av att följa vilka breaktioner vára inlägg pásocial medier fátt fr n andra användare,男性att de negative effekter som kommer ur example social social ja mförelser kvarstár,sär Martin Wolgast。

我是学生

Genomsnittet för deltagarnas användning av sociala medier före studien upgick直到cirka tvátimmar每dag。Före och efter den tre veckor lánga studieperioden fick deltagarna uppge hur de módde genomatt besvara beprövade självskattningsmátt,somäter olika aspekter av psykisk hälsa ochálsa。 

Vetenskaplig研究:

社交网站使用减少和改变的影响——一项随机对照研究,社会与临床心理学杂志.

康塔克:

Martin Wolgast,伦兹大学心理研究所,martin.wolgast@psy.luse

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村