Vi som svarar i新闻记者

记者tjänstenär ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och ett stort antal svenska universitet,högskolor och forskande myndigheter。直到组织som inteär med i samarbettetän?Hör gärna av dig till oss pájournalist@forskning.se!

 • 乌普萨拉阿卡德米斯卡·斯朱库塞特
 • 布莱金·特克尼斯卡·霍格斯科拉
 • 查尔默斯·特克尼斯卡·霍格斯科拉
 • Energimyndigheten公司
 • 弗尔斯瓦什科兰
 • FOI,服装学院的Totalförsvarets
 • Formas公司
 • Handelshögskolan i斯德哥尔摩
 • 霍格斯科兰·博拉斯
 • 霍格斯科兰·达拉纳
 • Högskolan Gävle公司
 • 霍格斯科兰·哈尔姆斯塔德
 • 克里斯蒂安斯塔德·Högskolan i Kristianstad
 • Högskolan i斯科夫德
 • 霍格斯科兰·瓦斯特
 • 弗雷姆蒂兹研究所
 • 弗里姆德菲斯克研究所
 • 俄罗斯联邦研究院-och utbildnings politisk utvärdering(IFAU)
 • Jönköping大学
 • 卡尔斯塔斯大学
 • K2–国家杆菌kunskapscentrum för kollektivtrafik
 • 卡罗琳学院
 • KTH、Kungliga tekniska högskolan
 • 昆尔。Vetenskapsakademien公司
 • 林雪平大学
 • 林内大学
 • 隆德大学
 • 卢埃勒·特克尼斯卡大学
 • Mälardalens大学
 • 马尔默大学
 • 最大IV
 • Mistra可持续消费
 • Mittuniversitetet公司
 • Naturhistoriska riksmuseet公司
 • Naturvårdsverket公司
 • Riksantikvarieämbetet省
 • 瑞典央行周年纪念
 • SBU–州政府失去医疗和社会福利
 • Skolforskinings学院
 • SLU(SLU)
 • Södertörns-högskola公司
 • 各州机构轮胎
 • 斯托克霍姆斯大学
 • 斯特维特尔森-福尔斯克宁战略
 • 西达
 • 乌梅大学
 • 乌普萨拉大学
 • VTI–州政府对纺织机构的运输
 • 文诺瓦
 • Forte–Forskningsrádet för hälsa,arbetsliv och välfärd
 • 奥雷布罗大学

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村