För dig somär记者(fd expertsvar.se)

记者och söker en forskare att intervjua?Eller letar du efter aktuell forskining inom ett visst omráde?Dáhar du hamnat rätt!

Ansök om记者konto

Jobbar du pa ett lärosäte?Skapa ditt konto här公司

Har du tidgare haft ett konto páExpertsvar behöver du skapa ett nytt公司。

Läs mer om journalistttjänsten记者

Forskare i skyddsutrusting,hjälm och reflectväst läser av mätutrustning i närheten av vulkanen。
Forskare använder mätutrustning i närheten av vulkanen Fagradalsfjäll公司。图片:Naturhistoriska riksmuseet

Om tjänsten för记者

Tjänsten bestár av ett nätverk av flera hundra kommunikatörer i hela landet公司。De hjälper dig somär记者att komma i kontakt med lämpliga forskare。

Vi täcker alla forskingsomráden frán vulkan forsking-til epigenetik,poetik ochØstersjönsövergödning。