1. En grupp strutsar som tittar mot kameran,grönska i bakgrunden公司
  2022年10月17日

  巴兰斯·梅兰·科宁(Balans mellan könen viktigt i strutsgrupper)

  Strutshanen驾驶av tävlan med andra hanar–och trivs bästi smágrupper där hanär enda hanen。Strutshonan驾驶av samarbete med alla och trivsäven i större grupper。德哈罗利卡·恩塞塞纳·戈尔(De här olika intresena gör att balansen mellan könenär viktig)。。。

 2. 2022年9月28日

  Färre Fáglar i stadsskogar oavsett skogens kvalitet先生

  omringa natur med stadsbeyggelse och tro att den ska vara kvar som denär的内务部。我是斯达克芬兰人贝提德利格·费雷·盖拉尔特·尼·莫茨瓦兰德斯科格·帕兰德。

 3. 2022年9月16日

  安东加尔帕拉德法尔IgNobelpris

  Andungars förmága att simma i formation,förstopade skorpioner och rituella lavemang。Detär为诺贝尔奖颁奖。Tvásvenskar芬兰人平淡无味。

 4. 2022年9月14日

  Uggla kan ge räddning för hörselskadad公司

  Hörselbenet hos hornugglan kan tjäna som före重建,直到framtida Hörsel proteser,eftersom detär stabilt och har god förm ga att vidarebefordra ljud。来自Umeáuniversite的Det visar en avhandling。

 5. Göktyta sedd frán sidan när den sitter páen-gren。
  2022年8月23日

  Därför gillar de flesta hackspettar sött–男士inte göktytorna

  进化论下的弗格拉纳·弗罗拉德·弗尔马根(Föglana Förlorade Förmágan att uppfatta sötma)。Nu visar en studie att hackspettar haráterfátt sötsuget(努维萨尔正在学习)。我都是肉身坠落。

 6. Nötväcka som sitter páen kal gren med himlen som bakgrund(Nöt väck a som保姆páen-kal gren-med hillen som baggrund)。
  2022年6月23日

  女性生殖器切割术

  Har träd som lämnas kvar páett kalhygge nágon betydelse för fágellivet?Ja,det finns báde fler arter och fler individer i sádan skog,visar forskining,《芬兰人的故事》。

 7. 支柱med ungar
  2022年6月1日

  Strutsensäggklocka kräver stabila温度计

  Strutsen har genetiska förutsättningar att anpassa sig直到斯蒂格德埃勒sjunkande温度升高。男子在维亚·拉加·格斯卡的温度保持不变。克利马特弗·伦德林加纳·瓦克·德瓦罗·福罗·巴姆塞夫·盖恩斯(Klimatförändringarna väcker därför oro för-bamsefágelns framtid)。

 8. 2022年4月25日

  阿尔德斯塔·福格伦·斯韦里奇·布列夫48⁄r

  En sillgrissla som ringmärktes som unge 1973年哥特兰帕斯多拉·卡尔索,哈努希塔斯·多迪·斯科涅,梅尔兰·特雷勒堡och Höllviken。奥尔登·布列夫48⁄r och sju mánader,vilket gör den直到denäldsta kända ringmärkta fágeln i。。。

 9. 2022年5月28日

  Hanfáglarna visar vägen直到南非

  När skräntärnorna flyttar,直到Afrikaär det hanfáglarna som ansvarar för ungarna。埃弗特·阿特·哈夫特·乌普·比舍弗·霍诺纳·蒂德·弗罗特哈梅宁(Efter att ha fött upp ungar behöver honorna tid föráterhämtning)。

 10. Infángad nattskärra sitter i en människas手
  2021年11月1日

  弗莱特夫·格拉尔(Flyttfáglar)队长霍吉德·纳斯坦·海拉·蒂登(höjd nästan hela tiden)

  弗莱特·格拉·瓦雷拉(Flyttfáglar varierr sin flyghöjd mycket of traeän forskare hittills har trott)。来自伦兹大学fäst pánattskärror的Det visar数据。在ettárs tid har mätarna registerrat höjden som flyttfáglarna的带领下。。。

 11. 2021年9月29日

  Trollslända flyger tur och returöver不适海洋

  Forskare har rett ut detaljerna kring segeltrollsländans幻想着远洋飞行。–Vi har kommit närmare lösningen págátan hur en liten trollslända som väger 300毫克kan korsa 200 milöppet hav,säger lundaforskaren。。。

 12. 布尔穆斯洛索姆瓦泽尔帕克特斯特根直到恩巴特
  2021年9月24日

  巴穆斯洛·帕夫·斯特库斯滕·弗斯文纳

  Forskare frán Göteborgs Universite kan visa att blámusslands utbredningsomráde i Nordaltanten har minskat(哥德堡大学)。Klimatförändringar kan ligga bakom försvinnandet av västkustens blámusslor págrunda vatten。 

 13. 比约恩·梅德·利亚斯·帕尔斯(Björn med ljus päls syns páavstánd bland högt gräs)
  2021年9月2日

  “帕丁顿”安德纳鸡尾酒——纽约霍普·福尔霍塔德

  Världens första gylenfärgade glasögonbjörn–snarlik den populära filmbjörnen Paddington–安得纳考察队的观察家。Nu finns ny kunskap om hur den hotade björnarten lever och kan skyddas(纽芬兰)。

 14. Fágel sedd underifránär den flyger genome trädtoppar下的凝胶。
  2021年8月27日

  Varför krockar国际闪耀?

  Hur undviker fáglar att krocka när de flyger基因组täta trädkronor?Forskaren Per Henningsson是一个家庭成员。

 15. 2021年8月23日

  维尔达·德朱尔·舍克·孔塔克特·梅德蒙尼斯科尔(Vilda djur söker kontakt med människor)

  维尔达·德朱尔·坎·乌特维奇拉·埃特社交协会samspel med människor precis som husdjuren gör。Det visar en studie pádjungelhöns-tamhönsens vilda släktingar博士。

 16. 2021年8月9日

  Artificielt ljus sabbar dyngbaggarnas inre kompass公司

  Artificiellt ljus i städer och and ra omráden förstör mör jligheterna för nattaktiva djur att navigera efter naturliga ljusfenomen pánatthimlen(阿蒂菲耶尔特·路易斯·施泰德)。Istället tvingas de ta gatlyktor,neonbelysning och strólkastare,直到hjälpör att kunna。。。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村