1. 自然景观。
  2024年5月30日

  Sjöar,träd och grillplatser dragpláster i naturen

  När viägnar ossát friluftsliv stár fin utsikt,sjöar och gamla träd högt pátoplistan–men mánga uppskattaräven att vindskydd och grillplatser finns平台。TäT skog och kalhygen fár däremot nobben,来自SLU的visar en avhandling。

 2. Grönskande regnskog intill en flod med grumligt vatten公司。
  2024年5月27日

  Lönsam trädplantering在婆罗洲的自然保护区

  马来西亚婆罗洲har miljontals hektar naturskog försvunnit efter avverkning av värdefulla virkesträd,bränder och etablering av plantarge med palmträd-tilja。弗莱拉·奥利卡项目(Flera olika projekt págár nu för attáterställa regnskog genome att satsa)。。。

 3. 熔岩火山灰
  2024年1月29日

  Döda tallar viktiga om酒店lavar skaöverleva

  Döved behövs för biologisk mángfald,men fö)máng a arter fungerr inte vilket Dött traäD som helst。正在学习visar att gamla och eldhärjade tallarär hem直到flera rödlistade lavar,som riskerar att döut om deras livsmiljöer。。。

 4. En död granbarksborre i ett skadat träd。
  2023年12月15日

  斯卡多纳av granbarkborre minskar–men kvar stár skelettskogarna

  Granbarkborrens skador páden svenska skogen har halferats轿车2022,visar enny inventering frán SLU。Samtidget har de senasteárens omfattande skador lett直到stora omráden medöda granar,sákallade skeletskogar,som kan utgöra en。。。

 5. 2023年12月8日

  塔德登·布利尔·斯塔卡雷(Träden blir starkare i stadsmiljöer uta asfalt)

  Träd bidrar直到ett bra mikroklimat iäder。Menör att de ska kunna göra nytta más ste asfalt ge vika för mer gräs runt träden,visar en studie。

 6. Stam med tät trädkrona,sedd underifrán。
  2023年12月6日

  Torka hindrar skogen att svalka sig公司

  Träd har förmága att reglera sin värme sommartid,ungefär som en inbyggd luftkontifering。Kyleffekten skapar ett svalare mikroklimat i skogen,men den viktiga mekanismen kan hotas om markerna blir torrare。

 7. 2023年11月3日

  Såhar sjuka almar påverkat skogen公司

  穆加·阿尔马尔och askar i Skáne har dött efter att ha drabbats av sjukdom。Hur har skogarna páverkats av att dessa arter nästan helt försvunnit?Det har en ny studie tagit reda pá。

 8. Träd med gula blommor公司
  2023年10月26日

  Exklusivt trätill altanen kan vara olagligt avverkat公司

  Det tropiska träslaget ipár populärt för att by gga exklusiva trádäck och uteplatser公司。男子正在学习visar att en mycket stor del av virket kan ha avverkats olagligt。

 9. Hundpromenad i parkomráde公园。
  2023年10月19日

  Grönare städer kan ha stor effekt páutsläppen公司

  弗勒·格罗诺姆罗德(Fler grönomróden),斯塔德索林加(stadsodlingar),特雷夫利加·米尔乔埃尔·福尔(trevliga miljöer förör)步行街och cyking。威斯康星州密尔乔恩自然保护区的Dussintals europeiska städer kan bli koldioxidneutra,visar en studie。

 10. 2023年9月26日

  直到能源供应

  Forskare har hittat ett sätt att omvandla skogsavfall,som kottar,直到kolmaterial som kan användas för energilagring。Metoden kan underlätta framställning av elektroder直到framtidens superkondensatorer。

 11. 2023年9月25日

  Främmade tallar minskar renarnas betesmark先生

  斯科格·梅德·霍加(Skog med höga contortatallar uppskattas inte av renar pávinterbete)。Minskad tillgáng pámat bidrar sannolikt tilt de undviker dessa omráden,enligt en studie.明斯克蒂尔戈·帕马特·比德拉·桑诺利克(Minskad tillgángpám at bidrar sannolikt)。

 12. 朗斯克ägg med droppar págrenar av gran
  2023年9月1日

  Skäggig och glittrande lav minskar i Skuleskogen公司

  Den fridlysta hänglaven lángskägg kan vara hotad pásikt–även i skydade omráDen。我Skuleskogens国家公园har världens längsta lav minskat medöver 40 procent under tre decenier,visar en studie。

 13. 纽约Man blickar utöver sjöi中央公园
  2023年8月17日

  Kärlek till naturen–en mix av arv och miljö

  Vad ligger bakom människors vurm för träd och grönska?研究visar att vár syn pár naturen bádeär medfödd och präglify av uppväxt。

 14. Trädstam i vatten公司
  2023年8月8日

  Träd avslöjar:Varmaste klimatet pá1200⁄r

  Den medeltida värmeperiden var svalareän man tidigare trott,enligt nya studier av trädensársringar。Det innebär att dagens温度rär högreänágon annan期,在12 00Ωren下。

 15. 2023年6月19日

  Barrträden förbrukar syre i tuffa tider公司

  Barrträd frioör normalt syre男子在tigg vár–när det samtidigtär kallt och ljust–tar tallar och granar,直到ett knep för att skydda sig。Barrträden förbrukar dásyre istället för att producera。

 16. 2023年5月25日

  Växande趋势

  Förlusten av skogär rekordhög,men taketenökar nu pátillväxten av träd。奥赫·弗罗斯塔·格朗根塔拉纳·梅尔·普拉特斯·格拉纳纳(Och för första gángen tar tallarna mer platsän granarna)。在斯文斯卡斯科根进行详细统计。

尼赫茨布列夫(Nyhetsbrev med aktuell forskning)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村