1. 比尔福勒(Bilförare háller i sin mobiltelefon)。
  2024年5月27日

  Därför riskerar din smarta bil att bli hackad(Där för风险投资公司)

  Moderna uppkoplade bilar kan bli máltavlor för网络攻击者,som i sin tur hotar trafiksäkerheten。研究中,维德·霍格斯科兰i Skövde visar att mánga verkstäder inte har tillräckliga kunskaper om hur mjukvaran skaäkras。

 2. 埃尔比尔·拉达斯·帕加塔。
  2024年4月26日

  Ladda elbilen rätt−och slipp oro för batteriet公司

  Nyblivna och framtida elbilsfö罕见的声音信号来自batteriet ska ladda ur−eller att det tar tid att ladda。男子医学博士rätt vanor behöver detta inte vara ett问题,enligt en studie frán Chalmers。

 3. 特沃公园
  2024年4月11日

  Därförär olycksrisken högre med egen elsparkcykel博士

  Småsmidiga elsparkcycklar som köps för privat bruk kan ha sämre bromsförmåga jämfört med hyralternationve,som ofta har bättre prestanda是一个很好的例子。斯基尔纳德尔纳·坎·莱达(Skillnaderna kan leda)直到全瓦列加(allvarliga konsekvenser vid en olycka),梅纳尔·福斯卡·帕查尔默斯(menar forskare páChalmers)som testat olika sparkcyklar。

 4. Bláepa-traktor公园。Regndroppar syns páfordonet公司。
  2023年12月21日

  Sákan olyckorna med epa-traktorer minskas医生

  För att minska olyckorna med A-traktorer,i folkmun of ta kallade epa-traktore,máste beteendet hos unga Förändras。Polisens resurser másteocksáutökas。Det föreslás n y关系融洽。

 5. 问题med cykelstölder。Cykelställ med en rad lásta cyklar,cyklist i bakgrunden,斯塔德。
  2023年11月27日

  施罗德·格勒(Stölder gör att mánga lämnar cykeln hemma)

  Cykelstölderär såvanliga att många avstår från att cykla,pågrund av en rädsla att bli av med cykeln赛克兰。bromsar cyklandet som helhet侦探,visar en ny relport–som ocksáföreslárátgärder för att minska。。。

 6. 本·帕恩(Ben páen)是我莫特利亚斯(motljus)的一名索姆·斯特·帕恩·埃尔斯帕奇科尔·帕恩加塔(som stár pán elsparkcykel páen-gata)。
  2023年10月11日

  Delade elsparkcyklar–kul men inte sámiljösmart som tánkt

  Delade elsparkcyklar har framförts som ett miljövänligt komplement直到kollektivtrafik och bilákande。Men elsparkycklar och elcyklar ersätter i huvudsak kollektivtrafik ocháng,snarareän bilresor。Det framgár av en ny av handling公司。

 7. 2023年9月29日

  Nytt材料kan hjälpa självkörande bilar i mörker

  材料som finns i solceller kan användas som ljussensorer i elektronik。Upptäckten banar väg för mer tillförlitliga självkörande fordon,men ocksáandra tekniska lösningar kopplade until mörkerseende。

 8. Navigationsskärm inuti en elbil,Stockholms slott skymtar framför vindrutan。
  2023年6月29日

  托克福斯卡:Mer trängselskatt behövs

  斯卡特·帕布朗斯莱恩·维克蒂格·卡萨科·福尔(Skatt pábränsleär en viktig kassako för staten)。斯瓦里夫罗·斯卡斯坦·福诺·德瓦恩迪加·因科姆斯特·弗拉姆蒂登·恩瓦尔恩·斯坦·阿拉·拉尔·苏萨·弗拉米·埃尔比拉尔?Lösningen kan vara högre och utökad trängselskatt,恩利格特。。。

 9. 2023年5月23日

  Lite buller räcker för att störa koncentrationen公司

  Vår arbetsprestation blir sämre om vi utsätts för bulleräven med sålåg ljudstyrka som 40分贝。motsvarar vanligt bakgrundsljud i kontorsmiljöer ochök。

 10. 2023年4月5日

  Fraktfartyg kan fábättre vind i seglen公司

  斯道拉·法提格(Stora fartyg som seglaröver världshaven kan bli en vanligare syn i framtiden)。Forskare har nu tagit fram en metod som kan ge utvecklingen av vinddrivna fraktbátar en skjuts framát。

 11. 2023年5月29日

  埃尔瓦加·坎·克里姆帕(Elvägar kan krympa báde batteri och kostnader)

  När elfordon laddas i farten behövs inte lika stora batterier。妇科医生miljön och bilisternas plönböcker。在学习的过程中,人们都会通过考试。

 12. Lastbilar pámotorväg公司
  2023年3月21日

  潘德明统治下的Transporterna rullade pá

  日冕作用下的Sjöfart och vägtransporter fungerade utan större störningar。Efterfrágan pávaror var stor och nya digitala lösningar under lättade hanteringen av godset,enligt en rapport frón VTI公司。

 13. 2023年2月27日

  雷达传感器tar självkörande bilar基因组dimma och snö

  Självkörande fordon navigerar med hjälp av kameror och激光传感器,men detta kräver fri sikt。Nu har forskare förbättrat noggrannheten hos雷达传感器–nágot som kan göra körningen säker i alla väder。

 14. Pojke med mamma vid ettövergángsställe医生
  2023年2月24日

  谷仓lunghälsa förbättrades när stadsluften blev renare

  我在luftförorenigarna I Stockholm har minskat har barns och ungdomars lungkapacitet blivit bättre接受了医学教育。Karolinska学院的Det visar en studie。

 15. Pojke med ryggsäck cyklar博士
  2023年2月22日

  Barn már bäst av att gáeller cykla till skolan农场

  在斯科兰的马恩加谷仓,人们发现了埃勒赛克拉德的长廊。直到国家重新提出建议。

 16. 拉德宁av en elbil
  2023年2月13日

  台球埃尔比勒–小跑雷科德霍加埃尔普里瑟(trots rekordhöga elpriser)

  斜坡奖金ochöga elpriser hargjort att bensinbilar börjar knappa in páelbilarna。男子detär inte säkert att bensindrivna bilarär ett biligare alternativ,enligt en modell som tittat pátotalkostnaderna。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村