Barnmorska underöker en怀孕了。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Nya riktlinjer för tidgare igángsättning av gravida har skapat在frolossningsvárden辩论。在任何研究中,visar att barnmorskornas arbete och yrkesidentite páverkas negative。

Enligt nya riktlinjer frán 2022年bör förlossningar för gravida,som gáttöver tiden,sättas ig ng pákonstgjord väg i vecka 41。Detär en vecka tidgear jäm fört med tidgear rekommendationer公司。

2023年,贝莱夫·梅伦·瓦尔·弗杰德怀孕了。

enligt学生Risker för dödsfall minskar

De nya riktlinjerna utgár frán flera vetenskapliga研究人员,在en-graviditet minskar基因组att förlossningen startar tigare下的antalet谷仓som visar som dör。

–Risker med att göver tiden kan bland annat vara att moderkakan inte fungerr lika bra som tidgare,vilket i sin tur innebär att barnet kan fösvárare att syresätta sig under förlossningen。Om barnet blir för stortökar ocksárisken förkomplikationer förbáde modern och barnet,säger Gabriel Raoust,överläkare inom obstretik och forskare vid Lunds universitet。

他在nya rutiner辩论

男子德尼亚·鲁蒂内娜·哈格特·乌普霍夫(nya rutinerna har gett upphov till het)与达尼亚·格伦森·博格拉(den nya gränsen bör gälla alla gravida kvinnor)进行辩论。En del förlossningspersonal hävdar att de vetenskapliga bevisen fór vad somär säkrast för kvinnor med okomplicerade,friska graviteter inteär entydiga。

Särskilt barnmorskor在正常情况下为患者提供服务。Mánga uttryckte dessutom oroöver eventuella medicinska konsekvenser,直到示例fler kejsarsnitt。

–Efter ett ganska突变införande av riktlinjerna blev det plötsligt annorlunda pájobbet。Logistiken pörlossingsavdelningen blev svárare att hantera och mánga barnmorskor uttryckte ett starkt missnöje。De kände sig förbisedda i det här och mánga mádde dáligt av se De födade lida páett annat sättänär förlossningen startar av sig själv。Kanske riktlinjerna,som hade för avsikt att lösaett问题,skapade ett annat,oförutsett问题?,säger Gabriel Raoust。

Yrkesidentiteen páverkas公司

Gabriel Raoust har i en studie underökt hur detökade antalet ig-ngsättningar inverkar páläkare inom gynekologi och obstretik samt barnmorskors vardag。

我学习了240个单词和207个单词。Medan läkare tycks opáverkade,supplievde barnmorskor att deras arbete páverkades负片。Enligt studien tycks de nya riktlinjerna och de directa effekterna pöde födade kvinnorna skapa en samvetskonflikt för barnmorskorna och skada deras yrkesidentitet教育研究。

巴尔莫斯科纳斯·珀斯佩克提夫·贝荷vs

Gabriel Raoust pekar där för pábetydelsen av att ta in barnmorskornas perspektiv i större utsträckningän vad som tigare gjorts när det gäller att utforma nationella riktlinjer。

–Läkarna har det slutliga medicinska ansvaret och har historiskt sett,med hjälp av vetenskapliga resultat,of ast shaft tolkningsföreträde vid införandet av medicinstka riktlinjer。Men vi harett annat landskap idag,med fler och fler forskande barnmorskor som gör sina egna,vetenskapliga tolkningar,säger Gabriel Raoust och fortsätter:

–研究结果显示,在汉城奥利卡·佩尔佩克提夫och förstávärdet av att lyssna pövarandra,säger han的undraröver i vilken utsträckning vi i svensk förlossningsvörd lyckas ta。

Vetenskaplig研究:

瑞典产妇护理专业人员对引产的认知,助产术。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村