Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Moderna insulinpumpar ger en tydlig förbättring av blodsockerniváerna vid typ 1型糖尿病。Det visar en studie vid哥德堡大学。

Nya avancerade insulinpumar tar hjälp av algoritmer för att dosera insulin och automatiskt hálla blodsockerniváerna páen jämn nivö。现代医学界认为AHCL是一种1型糖尿病患者。

研究vid Sahgrenska akademien har nu utvärderat användningen av sákallade hybridpumpar。我研究了ingick drygt 140 vuxna med 1型糖尿病。Deltagarna var i 40-rsálden och hade shaft sin AHCL-泵i drygt 1,5ár。

明斯克风险管理局

患者的视力检查结果为fick en tydlig förbättring av blodsockret。梅兰·布洛德斯科特的胰岛素治疗剂量为3.9–10 mmol/L。

我的基因组研究表明,每一天有3、5个timmar的患者出现在糖尿病患者中。Den nya behandlingen minskadeäven tiden med alltför lága blodsockervärden。

–Detär en kraftig förbättring att patienterna i snittökar sin tid i málomráDet med sámycket som tre och en half time。Riktlinjer anser att förbättringar pácirka en timme inomálomr dr det har en viktig betydelse för att minska risken för-organskador,säger Ramanjit Singh,ST-läkare och forskare vid Göteborgs universitet。

Biverkningar och säkerhet公司

阿凡·范德林根真菌文胸ser forskarna utvecklingsmöjligheter。Var tredje患者fick till exampel huddreaktioner av det klister som and vänds för att fästa pumpen。

–Vitror att blodsockervärdena kommer att förbättras ytterligare när fler patier fár den nya behandlingen。kommer警长领导了一场直到organskador minskar och att prognose blir btre的比赛。Utveckling av mer tollerbara produkter för hudenär viktigt ihop med behandlingen och ytterligare större研究者föratt bedd ma säkerhet av behandlingär av värde,säger Marcus Lind,Marcus Lind,糖尿病学教授páSahlgrenska akademin vid Göteborgs universite。

AHCL stár för高级混合闭环。Pumpen leverar insulin dygnet runt via en slang kopplad to en tunn kanyl i underhudsfettet(通过俚语kopplad-直到en-tunn kanyl-i underhutsfettet)。I Sverige har dessa pumpar varit tillgängliga för表现为1型糖尿病。

研究visar att i genomsnittökade patienternas tid med blodsocker pönskvärd nivámed omkring 3,5 timmar per dygn。Innan pumpen位于befann sig patienternas blodsocker inom rekommenderade niváer i genomsnitt 57 procent av tiden。Med hybridpumpökade den genomsnittlega tidsandelen直到71.5 procent。

Vetenskaplig公司学习:

高级混合闭环系统在成人1型糖尿病患者临床实践中的效果、安全性和治疗经验, 糖尿病科学与技术杂志。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村