ett par barfota fötter i skog公司
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln kommer frán redaktionen páforskining.se。Läs om hur redaktionen工作吧。

Vardagens krav kan tynga oss och göra att vi behöveráterhämtning公司。Gröna ytor i städerna och naturupplevelser i skog och mark kan hjälpa直到医学博士。

Miljöoch aktivitatetär sammanflätade,menar Terry Hartig somär Miljöpsykolog vid Uppsala universitet。所有aktivitet sker i en miljösom spelar of ta en avgörande roll för hur väl man kan utföra aktiviteten–och hur mycket glädje den ger。

–Tänk páhur man of ta rekommenderas att promenera för sin hälsa。男士var?Vem skulle rekommendera en promenad längs en stor ochárt trafikerad gata?Folk väljer att gápáplatser de tycker om,och om en sádan plats inte finns tillgängligär det mer sannolikt att de inte kommer att promenera,säger Terry Hartig som forskar om restariva miljöer。

Enkla steg föráterhämtning公司:

  • Ordna en plats i hemmet där du kan sitta och vila en stund。
  • 古特·伊特·纳森一直在挖掘图里格。
  • Utforska platser somär intrasanta eller vackra för只是挖掘。

男子活动队(Men en aktivite más ste inte nödvändigtvis vara en rask)步行街上的埃勒·诺(eller ná)得到了安娜·菲西斯科特·安斯特·恩甘德(annat fysiskt ansträngande)。Det kan vara att sitta páen sandstrand,en sten ute i skogen eller att ta-ut genom-fönstret hemma。

–这是一个例子:在电视节目中,我看到了一个非常棒的人,我看到了一个非常棒的人,我看到了一个非常棒的人。Om jag däremot tittar ut och ser stora träd páandra sidan gatan,fáglar som fliger in och ut frön sina bon och människor som skratar när de gár förbi–dáhar jag bättre förutsättnigarörthämtning。

我真的很高兴能打到viåterhämtning?

Terry Hartig,乌普萨拉大学i miljöpsykologi教授。

–直到mánga olika platser föráterhämtning的民间vänder sig。Oftaär hemmet en sádan plats公司。Vanligtvis ser folk直到att deras hemär en bra plats föráterhämtning。Men för vissaär hemmet inte alltid den bästa platsen,直到man-har smábarner eller annat som kräver mycket uppmärksamhet。Men kanske finns en trädgárd,balkong eller altan dár man kan sitta–en plats där man ka komma ifrán。

–弗尔姆加德文·恩恩·普拉斯·弗尔特哈梅宁(För mángaäräven naturen en plats Föráterhämtning)。Men en förutsättningär att naturen speglar vad de tycker om。de ska till example inte riskera att möta mycket mygg eller en arg björn。堪萨斯州达戈·德贡·安南斯坦斯,直到埃特·安纳特自然博物馆。

Vad har de vilsamma platserna gemensamt?

–Psykologiskt sett handlar det om att komma ifrán det somär krävande。恩安南·埃根斯卡普在科马一直待命,直到有一天,所有的人都在维拉·瓦拉·科瓦拉·普拉特森在芬兰人的帮助下得到了埃勒·瓦克特在乌特福斯卡的帮助。乌丹·诺得到了一些订婚者坎曼·莱特·弗利塔·蒂尔巴卡和坦卡·帕拉·克拉夫·桑塔尔。Enáterhämtande miljörären plats som supplievs positvt。Detär inte bara en plats där allt som kan uppfattas som krävande har tagits bort公司。

哈米约尔·福特赫宁的胡·维克蒂格·德特(Hur viktigtär det at ha miljöer föráterhämtning)?

–Detär väldigt viktigt。Tänk pávad städer och länder gör för att se till gáng til ng tilser förr terhämtning–som trygga hem、restauranger、kykor、museer、stadsparker och nationalparker。Dessa platser har visserligenäven andra funktitoner,som att national arker bevarar biologisk mángfald,men páolika sätt djer deäventáterhämtning。

Vad kan din放弃leda直到?

–在自然状态下,对自然状态进行处理。Detär pásätt och vis ett argument för att vi ska bevara naturmiljöer och inte ta bort allt grönti städerna律师事务所。阿特·贝瓦拉·自然(Att bevara naturenär)和阿特·贝华拉·恩·福克哈·埃尔索尔(bevara en folkhälsoresurs)。Samtidget innebär det att vi värnar den biologiska mángfalden och motverkar klimatförändrings skadliga effekter公司。Särskilt viktigär城市设计。弗罗甘·胡尔·曼·坎比加·塔雷(Fráganär hur man kan bygga tätare)、梅内文·格罗纳雷(menäven grönare)、萨特(sáatt)、德哈伦·利万德(de har en levande och ekologiskt sund miljöomkring sig i staden)的民间供应商。

文本:Liisa Medin páuppdrag av forsking.se

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村