Nätverk,合作伙伴

Samarbeten och合作伙伴

乌普萨拉大学萨马尔贝塔·奥利卡分校前医学院萨马哈莱特地区,国家卫生与国际卫生研究所。Samverkan是一位名叫såväl utbildning的女性,她是前av Samverkan的合作伙伴。

针对RISE机构的意图

乌普萨拉大学har tecknat ett intentionsavtal med for kning institute n RISE–Research Institutes of Sweden–ett nätverk för svenska for kning Institute。
Syftetär att stärka Uppsala universitets och RISE position national llt och internationalellt inom gemensamma forskinningsområden,samt bidra直到knyta utbildningen närmare,直到ämpad forskinning och Innovation system。

Exempel pásamverkanär driva gemensamma for kningsprojekt och seminarier,samarbeta om rekrytering och handledning av doktorander,delta i kurser och utbildningar samt samfinansiera dyrbar utrusting。

奥马尔登·戈达·福鲁茨(Omráden med goda förutsättningar för fördjupad samverkan):

Avancerade faciliteter för teknologioutveckling,produktion och testning(t.ex FREIA,An ngströmverkstad,UppTech)
Det digitala samhället/物联网(IoT)
能源医疗KIC InnoEnergy
Hälsoomrádet med EIT健康
纳米技术
Testbäddar för t.ex biologiska läkemedel,IoT och kulturarv
哥特兰萨马贝特/希尔巴拉哥特兰

Kontaktperson vid Uppsala大学:
Margaretha Andersson,电话:070-1679331,电子邮箱:margaretha.andersson@uu.se

上升(瑞典研究院)

国际水杨酸安德拉菌

战略创新计划

欧洲创新技术研究所(EIT)欧盟:Horisont 2020 med fokus páentreprenörskap och innovation inom olika omráden。Uppsala Universite deltar aktivt i tre av EIT:s total sex计划:

Samarbette i dessa europeiska konsortier sker báde nationellat samt páeuropeissk nivámed and ra lärosäten och industrial.Uppsala universite bidrar i dessa konsortie med utbildningar,innovationsprojekt och affärsskapande verksamhet。

埃特安纳战略创新项目乌普萨拉大学物联网服务(IoT=物联网)

法勒日·乌普萨拉大学

脸谱网
instagram(安装程序)
推特
youtube(youtube)
链接(linkedin)