Kontakta大学

银行地址:

  • Inkomna meddelanden直到Uppsala Universite tär allmänna处理och omfattas av offentlighetsprincipen。
  • 科托尔斯蒂德·梅德德兰登·汉特拉斯(Inkomna meddelanden hanteras)在科托尔斯蒂·梅德伦塔格·av sákerhetsfr gor som bevakas kontinureligt的领导下。

Mer om hur Uppsala Universite hanterar personupgifter finns i vár大学数据密钥策略.

伪造或测试

2019年4月1日,法国医学院,ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura。

Fakturaadress(轿车1,2021年1月):
乌普萨拉大学
发票
方框148
751 04乌普萨拉

Ange alltid beställarens referenskod(tre siffror+tre bokstäver)帕法图兰。

组织夏季:202100-2932

母亲注册日:SE202100293201

从贝塔宁加到乌普萨拉大学。

正在向上移动

来自阿克图埃拉upphandlingar,hur man blir leverantör och lämnar anbud的信息

Kontaktformulär公司2000

300

维塞尔布尔·斯宁(Visselblásning)——梅德兰德(meddelanden om missförhállande)

Den nya lagen(2021:890)om skydd för person or som raporterar om missförhállanden(visselblásningslagen)innebär en skyldighet för-Uppsala universite att inrätta en intern rapporteringskanal(visselblásarfunktion)。拉根·格尔德特·莫伊利格特(Lagen gör det möjligt att i arbetsrelaterade sammahang raportera om missförh llande som strider motöverträdelser av unionsrätten ellerär av sápass allvarlig karaktär att det finns ett allmäninterrese för att-pör。

Det kan t.ex.gälla missförhállanden som utgör enöverhängande eller uppenbar faraör liv,hälsa,eller säkerhet。Det kan ockságälla risk för omfattande skada i miljön eller annan sak som Det finns在和谐相处中受挫,直到myndigheten om,t.ex.ekonomiska oegentligheter och korruption。

乌普萨拉大学的学生。

安马尔小姐

Fler kontaktuppgifter公司

登记员

Kontakta登记员

莱德宁根

Kontaktuppgitter到莱丁宁大学

贝索克

besöka Uppsala Universite组织的Vill du eller din?Mejla till公司officialvisits@uu.sesáhör vi av oss公司。

个人支持gifter och dataskydd

乌普萨拉大学的数据来源于一些人通过福尔穆勒埃勒电子邮箱dataskyddsombud@uu.se.塞文乌普萨拉大学数据仓库策略.

萨科赫茨夫罗戈

Larmnummer公司:018-471 25 00(小矮人)
萨赫特萨夫德林根(Säkerhetsavdelningen):sakerhet@uu.se

IT支持

itsupport@uu.se埃勒018-471 44 00

法勒日·乌普萨拉大学

脸谱网
instagram(安装程序)
推特
youtube(youtube)
链接(linkedin)