Samhällsnytta基因组物联网

IoT Sverige arbetar för attöka användningen av sakernas internet i offentlig服务器
Ett战略创新计划
Samhällsnytta基因组物联网
埃特·巴特·利夫·阿拉·桑曼科普拉德。物联网服务