按meddelanden om for kning

瑞典队的Här hittar du Sveriges största samling pressmeddelanden om forsking!大学校长,högskolor,forskningsfinansiärer,我的学生和组织者。

托尔卡·瓦尔登·维克蒂加·福尔(Tolkar i várden viktiga för)在埃弗特hjärtinfarkt康复

2024年5月15日

在对患者进行治疗后,患者将接受治疗。男人们一直到托尔科卡尔·德尔塔甘德教授。Detta enligt en studie som letts av forskare vid Linköpings universite och publicerats i…德塔大学正在学习一些关于林克平大学和公众的课程。。。

Felupptäckta i historiska konsumentprisindex(KPI)

2024年5月15日

Jonas Ljungberg,伦兹大学名誉退休教授,har nylegen klartlagt och granskat konsumentprisindex(KPI)fröröver 20 europeiska länder under de senaste 150-ren。Genomgángen visar páflera forskingsmässiga tveksamheter och felaktigheter(基因姆根·维萨·弗莱拉)。费伦坎。。。

Höginkomsttagare har lägre中风风险

2024年5月15日

赫金科姆斯特塔加雷32岁的老人面临中风风险。Motsvarande vid hög utbildingär有26个风险因素。斯基尔纳德纳i strokeöverlevnad kopplat直到社会经济研究所,visar en studie vid Göteborgs universite。

Nya lovande biomarkörer för败血症

2024年5月15日

抗生素抗药性och invasiva grupp A-streptokocker fár fall av sepsis attöka globalt。När baktrier blir resistenta mot antibiotica blir det svárare att hefta effektiva läkemedel för att bekämpa infektioner som orsakar sepsis。德塔·坎·莱达(Detta kan leda)直到svá罕见的9月下旬ochökad。。。

斯莫夫罗·安德林加·坎·哈伊尔帕(Smóförändringar kan hjälpa)直到阿特·弗尔斯特·米尔乔纳(att förstámiljonerár av utveckling)

2024年5月15日

Uppskattningar av populationers förmága attändras evolutionärt under nágra generationer kan användas för att föverraskande bra förutsägelser om den lángsiktiga evolutionenöver miljontalsör。Lunds Universite的Det visar en ny研究。

Studie av bubblor kan ge effektivare biobränslemotore研究

2024年5月15日

Genom att studera hur bubbler bildas i en droppe生物柴油kan forskare pöteborgs universite t bidra,直到att framtidens motorer fár ut mesta möjliga energy ur bränslet。

Oro för skjutningar och sprängningar kan begränsa tilliten tilra(奥罗·福尔·斯科特宁加)

2024年5月15日

93 procent av befolkningenär oroadeöver skjutningars och sprängnigars konsekvenser för samhället。Den mellanmänskliga tilliten i landetär fortfarande hög,men det finns ett tydligt samband mellanökande oro och minskande tillit until människor med annan宗教eller kulturell。。。

斯文斯卡纳斯·梅迪亚诺夫丁·福萨特·雷科德霍格(Svenskarnas medianvändning fortsatt rekordhög)

2024年5月14日

2023年以下的大流行性疾病höga mediekonsummation lág kvar。Samtidigt satte stigande priser och ett oroligt säkerhetspolitiskt läge sin prägel påmedeanvändningen,visar 2023års Mediebarometer från Nordicom vid。。。

Designrymds­kartläggning för最优方案

2024年5月14日

Försvarsmakten stör inför stora inköp av strids-och markfordon。För att optimera fordonens nytta,utrusting och kostnad arbetar forskare páFOI med att ta fram ett verktyg För designrymdskartläggning公司。Militära strissfordon och markfordonär tekniskt avancerade enheter(米利特·拉斯特里斯福顿)。De bestár av en。。。

Miljövänligt och billigt batteri för láginkomstländer

2024年5月14日

此外,木质素含量高达8000克。Det har forskare vid Linköpings universite t utvecklat med visionen att Det billiga ochállbara batteriet ska kunna användas i länder där tillgángen páelektricitetär begr nsad。Studienär publicerad i tidscriften。。。

Lundaforskare tar fram individuellt anpassad strokevárd med hjälp av AI och virtuella tvillingar公司

2024年5月14日

瓦杰尔·德拉巴斯·弗莱拉·图森(Varjeár drabbas flera tusen personer i Sverige av sákallad ischemisk stroke)。Tillståndetär livshotande,svårbehandlat och kan ge allvarliga funktionsnedsättningar是一名职业足球运动员。我是飞行员,我是Lund测试人员,负责人工智能识别。。。

Ù重新对kan leda进行接种,直到接种mot hiv

2024年5月13日

Forskare vidrebro universitet har tagit fram genmanipulerade probiotiska bakerier som skulle kunna skydda mot hivsmitta大学。Förhoppingenär att ta fram ett疫苗。

–特别是。。。

Könsupdeling páskolor riskeraröka暴徒

2024年5月13日

När barn delar upp sig i grupperingar med pojkar och flickor för sig sökar problemen med grovt sprák och暴徒。

Det visar en studie där elever och personal pátre skolor intervjuades调查。

-Klimatet blev sämre bland báde pojkar。。。

Könsroller ställer直到det för chefer iäldreomsorgen

2024年5月13日

Kvinnliga enhetschefer förväntas komma ihág乡亲födelsedagar。男子utgár ocksáfrán att deras manliga kollegor baraär där för att göra karriär。En ny doktorsav handling frön Linköpings universitet visar hur könsroller páverkar lärande och utveckling iäldreomsorgen.páett。。。

Nya sätt att hantera dataär báde hállbart och effektivt公司

2024年5月10日

I en ny avhandling I datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola presenteras algoriter för att klustra data av olika slageller data som förr ndrasöver tid。前卫算法在奥利卡omráden bland annat nom smart logistik och smarta。。。

2024年国际周之前,维尔登的争取民主变革运动

2024年5月10日

全球新墨西哥州汉特拉斯-蒂尔萨曼斯的som samhället stár införär komplexa ochöver hanteras问题。2024年国际周之前的多尔弗布朱德努·马拉德伦斯大学(MDU)-平台型多尔弗斯塔·根恩研究生och ledare frán akademin,politiken,näringslivet och。。。