按meddelanden om for kning

斯维里赫斯·斯特斯塔(Sveriges största)的希塔(Här hittar du Sveriges-största-sampling)向梅德兰德(meddelanden)施压!德国科莫大学,霍格斯科勒,为财政部长,明迪盖特ochandra组织人som arbetar med forskning。

AI-kamera kan hjälpa läkare hitta allvarliga感染者

2024年6月5日

斯纳特·拉克尔(Snart räcker det kanske att skanna ansiktet för att mäta pulse)和尼尼·奥奇·布隆特里克(Ning och blodtryck)。Tekniken kan bli ett framtida hjälpmedel för att snabbt bedöma svárighetsgrad vid akut infektion och andra tillstánd,visar en avhandling vid Göteborgs universitet。

德瓦恩·米尔乔纳(De vann miljoner)直到辛弗斯克宁(för den gröna samhällsomvandlingen)

2024年6月5日

在蒂斯塔格斯科夫·列恩·费尔德拉德(tisdagskvällen fördelade)的领导下,朱比勒姆斯芬登(Jubileumsfonden)的总收入为800万美元,直到纽坦德(nytänkande)为科宁西德(Kningssidéer i en rafflande)举行的最后一场拉夫兰(páVetenskapens。德福斯卡(De forskare som fick ta emot pengar för att förverkliga sina forskingssidéerär:Io Antonopoulou,universitetslektor i biokemisk…)。。。

萨米斯卡谷仓rätt at lära sig sitt sprák i Ryssland

2024年6月4日

Motivet bakom en ny avhandling av Ekaterina Zmyvalova vid Umeáuniversite utgár frán behovet av att förstáoch ta itu med de utmaningar som samiska barning i Rysland stör införör när det kommer,直到kunna ut va sin rätt,直到sprökundervisning。叶卡捷琳娜·兹米瓦洛娃的律师。。。

Nytt试验upptäcker fler fall av livmoderhalscancer

2024年6月4日

Forskare vid Karolinska Institute och Innsbrucks universitet har utvecklat en enklare och mer effektiv筛查方法利夫莫德拉尔斯癌症研究所和国家医学院。英国《自然医学》杂志研究公众在测试中支持betydligt fler cancerfall ochörstadier。。。

Tillit máste vara merän en pappersprodukt för att förbättra arbetsförhállanden公司

2024年6月4日

Flera kommuner har infört tillitsbaserade风格建模师för att göra det mer attraktivt att arbeta inomäldreomsorgen。Men förre ndringsarbete fastnar of ta en strategisk niváochár inteända fram until omsorgsarbetarna–som sälva pekar pör brister i arbetsmiljön。详图。。。

Okända arter funna pádjuphavesexpedition公司

2024年6月4日

Genomskinliga sjögurkor,skálformade svampdjur och rosa havsgrisar。Detär några是一位魅力四射的女性,直到Stilla去世。

Vi flytt“int”!–flyttningstreder pánorrländsk landsbygd轿车1850

2024年6月3日

Vem,var och när flyttar Norrlands landsbygdsbofolkning?Detär temat i en ny avhandling i historia av Samuel Sundvall vid Umeáuniversite,där flytrender在170‰以下。达萨特拉玛那州的德特伦·隆格历史(Detär en láng historia av báde förändring och kontinuitet där samhällsekonomin)。。。。

Räkna med viltet i svensk livsmedelsberedskap女士

2024年6月3日

Vadär köttet i Sveriges viltstammar värt你有没有?来自SLU och SVA beräknat的Det har forskare研究。Svaret visade sig páverkas kraftigt av hur begränsad imported av livsmedel och insatsvarorär i ett krisläge公司。Vid en halferad进口头骨viltköttets。。。

Gettopolitick fár negatia konsekvenser redan medan den implementeras公司

2024年6月3日

梅德登·丹斯卡·格托拉根(med den danska gettolagenär att skapa en större blandning av Människor i ett bostadsomráde och därigenomökad)集成。男人们都爱上了Mjölnerparken i Köpenham uteslöts snarare de boende。Det menar doktoranden Rebecka Söderberg som följt utvecklingen i omráDet,som mánga av。。。

UCDP:Rekordmánga väpnade konflikter i världen

2024年6月3日

阿尔德里格·福鲁特·哈德特·帕戈塔(Aldrig förut har det págátt sámánga väpnade konflikter i världen)。来自乌普萨拉大学UCDP冲突数据项目的Det visar ny statistik。根据2023年uppgick antalet konflikter där stater var in blandade to 59 sticken,vilketär det högsta antalet nágonsin轿车。。。

Vanligt med sexuella trakasserier i mellanstadiet梅兰斯塔迪耶

2024年6月3日

En stor andel pojkar och flickor i mellanstadiet har blivit utsatta för sexuella trakasserier av jämnáriga,och när barnen var yngre支持弗勒情绪问题。Samtidgetär det stor skillnad i förekomsten av sexuella trakasserier mellan olika。。。

斯佩拉尔·维克蒂格·罗尔·斯马尔·希姆拉克罗帕·斯瓦勒是斯瓦斯蒂加的行星吗

2024年6月3日

赫尔计划员比尔达萨恩·弗雷加·索姆朗格·卡特·维尔登斯天文学家。De senasteáren har den sákallade smástensteorin–som gár ut páatt minimala gruspartiklar sugs ihop–vunnit mark。任何avhandling visar att都是spelar En avgörande roll för att dessa himlakroppar ska náEn。。。

Digital teknikökar företagens konkurrenskraft och förmága att förnya sig公司

2024年5月31日

我发现moderna digitala landskapetär mjukvaruutveckling inte längre bara ett verktyg utan en central del I utformingen av innovationsförmágan hos företag I olika branscher。Ny forskining vid Blekinge Tekniska Högskola visar hur mjukvaruutveckling förändrar företag基因组attöka。。。

Bohusfjordarär effektiva kolfällor oavsett syresättning(博胡斯乔达尔·埃夫克蒂娃·科尔福勒·奥维塞特·塞雷斯宁)

2024年5月31日

Fjordarna i Bohuslän fungerra som effektiva kolfällor oavsett om bottnarnaär syrerika eller inte。这是Göteborgs大学的一项研究。

Interaktiv färdplan för fram­tidens militära领导

2024年5月30日

AI-baserade beslutsstöd,VR-teknik och verktyg för att sovra i stora mängder信息。德特·特克尼克·索姆·坎安·达斯·福勒(Detär teknik som kan användas för att leda försvarsmakten inomágra r.)。Nu arbetar FOI:s forskare med att visualisera hur ledningen kan se ut i framtiden公司。我是snabbt föränderlig omvärld behöver。。。

Kvinnor utsatta i弗雷德处理器

2024年5月30日

Fredsprprocesser在未来的一段时间里一直在工作。蒙加·特文加斯·莱瓦·格拉纳·梅德梅德梅恩·索姆贝格·格罗瓦奥·瓦格勒普(Mánga tvingas leva granne med Män som begátt grovaövergrepp)在克里格特·埃勒·弗瓦恩塔斯·维特纳(kriget eller förväntas vittna i olika typer av sanningskcommissioner)的领导下,他获得了som báde kan var。Det visar en ny studie gjord av公司。。。