2024年4月16日
霍格斯科兰·瓦斯特

Forskare frán Högskolan Väst ska följa Backa barnet Dalsland under treár

“Tillsammans för barn och ungas framtid”är ett följeprojekt till projektet“Tillsammans backar viupp alla barn i Dalsland”。Följeprojektet finansieras av Dalslands sparbank och Högskolan Väst。德特·伊内布拉特·福斯卡(Det innebär att forskare frön Högskolan Väst kommer att följa huvudprojektet)。医学过程的分析结果。

Forskarna kommer arbeta med att ställa frágor隶属于projektets gáng,vara delaktiga i projektet s olika aktiviteter samt följa och dokumentera huvudprojektes projektts processer。Vid olika tillfällen delar forskarna med sig av reflektioner och分析仪av vad som sker。

项目下的Följeprojeketet finansieras av Högskolan Väst 400000克朗/盎司,项目下总计1200000克朗samt av Dalslands Sparbank som gár,以med 300000克朗/摩尔计算,总计900000克朗。Huvudprojektet通过Västra Götalandsregien和Dalsland在treår men innehåller的分析下进行融资。

–Detär viktigt för Högskolan Väst att göra skillnad基因组att ta sig an de komplexa samhällsutmaningar som finns bland annat i Dalsland。För att göra det behöver vi samverka som vi gör nu,säger教授Jan Gustafsson Nyckel frön Högskolan Väst。

–Redan 2020年,达斯兰群岛的斯巴班克斯群岛进行了“达斯兰岛的生命探测”分析。Vi bestämde oss döför vara med och páverka landskapets utveckling och bidra直到att minska de negativa trender som analyssen visade。Särskilt vill vi vara med och bidra till barn och ungas framtid i Dalsland och därför gör vi den här satsningen,Säger Magnus Olsson VD för Dalslands sparbank。

–Erfarenheterna visar tydligt pávikten av att inkludera,用于项目实施者nya metoder och arbetssätt。Vi som projektägareär ságlada för att högskolan och Dalslands Sparbank stöttar oss sákraftfullt i vár strär adt göra det bästa fösör landskapets barn och unga,säger Björn Lindeberg somär utbildningschef i Bengtsfors kommun och tillika projekägare。

En slutrapport kommer att tas fram med analyzer av projektets effkter och genoslage för barn och unga i de fem Dalslands kommunera och En vetenskaplig artikel kommer at publiceras。

Om项目Tillsammans backar vi upp alla barn i Dalsland

康塔克:
玛丽·海伦·齐默曼·尼尔森Högskolan Väst och博士扬·古斯塔夫森·奈克尔,教授frán Högskolan Väst,är báda engagerade i följeprojektet。