Antingen stödjer din webbläsare inte javascript,ellerär javascript inaktiverat。Denna网络平台功能du aktiverar javascript

玛丽·海伦·齐默尔曼·尼尔森

玛丽·海伦·齐默曼·尼尔森

Universitetslektor大学

Min forskining rör sig främst inom det musikpedagogiska och barn-och ungdomsvetenskapliga fältet最小值

玛丽·海伦.zimmerman-nilsson@hv.se H429型

组织stillhörighet

Anstálld páAvdelningen för utbildningsvetenskap och sprák。

Forskningsomráde森林公园

Forskar inom samhällsvetenskap,utbildningsvetenska/教育学/didaktik。

福斯特尼斯

Jagär对音乐教育学进行了争论。Mitt for kningssest bestár av undersiningskontexter och dess aktörer i förskola,skola ochögre utbildning(斯科拉奥赫格列乌特比尔德宁)。Min forskining bedrivs utifrán tváhuvudsakliga ansatser,en kritisk och en educhodisk/didaktisk。Den sistnämnda ansatsen by gger vidare páminämnesdidaktiska och variationssteoretiska avhandling med fokus pámusikläremes val av undersininginging innonhill。Med en kritisk ansats handlar min为nim förskolan om diskursiva konstruktioner av musik respective post-humanistiska perspektiv pámänniska-materiatetkombinationer i musikundervisning设计。Utifrán en educhorisk/didaktisk ansats fokuseras förskollärarstudentersämnesdidaktiska kunskap,liksom handledares mentorspraktik respective coteaching i förs kollä)rarutbilding。再次重申,直到斯科兰·哈尔登·克里蒂斯卡·安萨岑·福库塞拉特·斯孔德维辛(skolan har den kritiska ansatsen fokuserat sángundervising)、梅丹·登·埃索迪斯克(medan den educhorisk/didaktiska ansatasen har fokuselat)低估了med digitala verktyg,比如克里蒂斯卡vänner inom aktionsforskingsprojekt。Inom högre utbildning har,förutom det som tidigare nämnts Inom förskollärarutbildning,en kritisk diskursiv ansats använts för att studera mötet mellan studenter med intellektuell funktionsnedsättning ochögre musikutbuilding samt förrat fokusera kvalitet i läraroutbildning。

最小DRIVKRAFT SOM FORSKARE。。。

metodologi och分析道,bestár av att vilja göra skillnad,báde vad gäller att beforska respective forska med aktöreri educhorisk verksamhet och i relationship until utveckling av teori。Min förhoppingär att for kningens resultat ska kunna göra skillnad vintessanta och nytänkande bidrag i forskingsproduktionshänseende för forskarsamhället,genom att vidga synen pöhur educhorisk verksamhet kan beforskas och páhur teori och metodologi kan användas,samt r den educholiska verksamcheten och dess aktörer。 

欠视/处理

Jag undersisar inom lärarutbildningen med fokus pákurser om estetik och estetiskt lärande respective vetenskpsteori och vetenskaplig metod。Jag手持设备研究生学习了samtär biträdande handled are för doktorand-inom for karutbildning。

Uppdrag påhögskolan公司

外部上拖

Jag har uppdrag som granskare i vetenskapliga tidskrifter sásom:《北欧音乐教育研究年鉴》,Utbildning&Demokrati:Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik,Educare,Global knowledge,memory and communication och Teachers and teacher Education。贾加·拉文·安利塔德(Jagäräven anlitad)是他的对手,贝蒂格斯纳姆兹莱达莫特(betygsnämndsledamot),萨克昆尼格特(sakkunnighetsgranskare och bedömare av forskingsansökningar)。

Forskningsvistelser乌托姆兰

  • Gästforskare vid Trinity学院,都柏林,2018
  • 2019年尼亚泽兰奥克兰大学Gästforskare vid Auckland University

项目

在初始阶段,samt En av forskarna i forskingsprojektet Hälsa integration lärande och flickor(HILF)vid Högskolan i Halmstad。

Forskningssamarbeten公司

Jagär involverrad i flera nationella samt internationalella for kning samarbeten(杰格·尔参与了弗莱拉·纳提奥拉·萨姆特国际组织)。

尼基洛德

弗尔斯科拉、斯科拉、拉鲁特比尔德宁、磁盘、后人文主义、阿尔-米尼斯达克提克

Publikationer i urval出版社

Sakkunnigraskade artiklar公司

Zimmerman Nilsson,M-H.(2019年)。了解信息的价值:我们如何教育学生具有分析能力?(社论)全球知识、记忆和沟通。69, (1/2), 7-8.

 

齐默尔曼·尼尔森,M-H.,尼尔森,P.(2019)。从教学知识到教学内容知识;导师和师生小组对话的发展。国际学习、教学和教育研究杂志。18 (10) 233-247.

 

Zimmerman Nilsson,M-H.,Lindgren,M&Zandén,O.(2019年)。在瑞典中学唱歌;多样的话语实践。芬兰音乐教育杂志。01&02 (22) 59-69.

 

Zimmerman Nilsson,M-H.&Nilsson P.(2018年)。当内容开始发挥作用时——捕获和发展学龄前儿童教师的音乐教学内容知识。芬兰音乐教育杂志,第21卷,(1),25-38。

 

Zimmerman Nilsson,M-H.(2017年)。实践知识与理论知识的对比:教师教育者的讨论立场。澳大利亚教师教育杂志。42 (8) 29-42.

 

Holmberg,K.和Zimmerman,M-H.(2016)。以知识为食,感觉良好。艺术教育中的挑战性话语。欧洲艺术哲学杂志. 01 (01) 38-67.

 

Holmberg,K.和Zimmerman Nilsson,M-H.(2016)。享受的无限性?学前音乐活动走向新自由主义。教师与教学:理论与实践。23 (5) 583-595, 23 (5) 583-595.

 

Zimmerman Nilsson,M-H.&Wennergren,A-C.(2016)。沟通中的紧张关系——教师和学术促进者之间的关键友谊。行动研究DOI:10.1177/147675031660365

 

Zimmerman Nilsson,M-H.&Holmberg,K.(2016)。学前音乐活动的质量和知识含量。人与物质结合的影响。儿童教育研究杂志。31 (1) 103-112.

 

Holmberg,K.和Zimmerman,M-H.(2014)。Cyborger och根茎i förskolans musikverksamhet。后人文主义begrepp i rörelse。斯维里奇教育局。后人文主义者。19, (2-3), 191-212.

 

Zimmerman Nilsson,M-H.(2014)。包含充当排除。音乐学院的新生。教师与教学:理论与实践21(4), 1-12.

 

Zimmerman Nilsson,M-H.&Ericsson,C.(2012b)。沉默的话语:瑞典音乐学院智障学生。澳大利亚教师教育杂志。37 (9) 67-80.

 

Zimmerman Nilsson,M-H.&Ericsson,C.(2012a)。Studenter med intellektuell funktionsnedsättning i rytmikundermisning inom högre musikutbildning:subjectektslocator,identitet och kunskapsbildning(研究生med intelktuell功能)。北欧音乐教育研究:年鉴14奥斯陆,105-125:挪威音乐节。

莫诺格拉菲

Zimmerman Nilsson,M-H.(2009年)。Musikläravers val av undersininginnonháll。研究低估了och gehörs-och musiklära inom体育馆的合奏。哥德堡:哥德堡大学,Konstnärliga fakulteten。

Sakkunnigranskade konferensbidrag公司

Zimmerman Nilsson,M-H.和BorgsteröM Kallén,C.(2020年)未来音乐教室。Nordiskt Nätverk för Musikaduraisk Forskning(NNMPF),哥本哈根,2020年3月5日至5日。

 

Zimmerman Nilsson,M-H.(2019)《学生导师在小组研讨会中关于指导的教学对话》;发展教学内容知识的方法?2019年ECER,汉堡,2019年9月3-6日。

 

Zimmerman Nilsson,M-H.(2018)《数字学习平台中的教学——第二语言英语教师如何在大学反思中表达其技术教学内容知识(TPACK)的案例研究》。ICERI2018,西班牙,2018年11月12-14日。

 

Zimmerman Nilsson、M-H&Nilsson,P.(2018)为什么使用数字平台?教师和学校领导就教学中的数字设备进行对话。ICERI2018,西班牙,2018年11月12-14日。

 

Zimmerman Nilsson,M.H.、Lindgren,M.和Zandén,O.(2018)在瑞典中学唱歌;多样的话语实践。主持人:vid konferens,Nordiskt Nätverk för Musikteduchorisk Forskning(NNMPF),挪威,奥斯陆,2018年2月13日至15日。

 

Zimmerman Nilsson,M-H(2017)教师教育者话语立场的对比;教育政策话语变化的影响?欧洲教育研究会议(ECER)主持人,丹麦,科彭汉,8月21日至25日。2017

 

Zimmerman Nilsson、M-H和Nilsson,P.(2017)当内容重要时。捕获和发展学生教师的音乐教学内容知识。主持人:vid konferens,Nordiskt Nätverk för Musikaductorisk Forskning(NNMPF),哥德堡大学,Högskolan förscen och musik,2017年4月14日至16日。

 

Zimmerman Nilsson,M-H,(2016)。“音乐戏剧”中的共同教学是联合创造性学习的舞台。Bidrag till Symposium i internationalell for kargrupp med titeln:教育合作——新发展,efter in judan。演示者视频欧洲教育研究会议,爱尔兰都柏林,2016年8月23日至26日。

 

Zimmerman Nilsson,M-H,&Holmberg,K.(2015)。内在性、现实主义和知识论:变量与后人文主义主题。Bidrag直到在犹大举行的研讨会。直到NERA/NFP于2015年3月4日至6日发布。

 

Zimmerman Nilsson,M-H,&Holmberg,K.(2014)。Sounding I-pad作为幼儿教学资源。用心倾听心灵的声音。主持人:2014年11月27日至28日,Forskningskonferens páHögskolan i Halmstad anordnad av Sektionen för Humaniora。

 

Zimmerman Nilsson,M-H,&Holmberg,K.(2014)。学生不惜一切代价服务社会,摆脱困境:瑞典教师教育中新自由主义思想的后果。2014年冰岛。第七届国际教育、研究与创新大会,西班牙塞维利亚,2014年11月17日、18日和19日。

 

Holmberg,K.和Zimmerman Nilsson,M-H.(2013)。幼儿园音乐:“一首真正的热门歌曲”。主持人vid konferensen och publicerat i process för第四届新西兰语篇会议:参与语篇。AUT大学2013年12月2-4日。

 

Wennergren,A-C.和Zimmerman Nilsson,M-H.(2013)。教师文学研讨会中的协作学习。演示者视频konferensen och publicerat för procedures iNFPF/NERA第41届国会,《颠覆和爆发是教育转型的机会》,雷克雅未克岛,2013年5月7日至9日。

 

Zimmerman Nilsson,M-H.(2013)。包含为排除。主持人vid konferensen och publicerat i process förNFPF/NERA第41届国会,《颠覆和爆发是教育转型的机会》,雷克雅未克岛,2013年5月7日至9日。

 

Zimmerman Nilsson,M-H.,Ericsson,C(2012)。沉默的话语。主持人vid konferensen och publicerat i process förNORDISCO 2012,第二届北欧语篇与互动跨学科会议,瑞典,2012年11月21日至23日。

 

Holmberg,K.、Zimmerman Nilsson,M-H.、Ericsson,C.和Lindgren,M.(2011年)。瑞典的艺术教育和话语分析:应用的视角和语境。主持人vid konferensen och publicerat i process för“第三届新西兰语篇会议:参与语篇。AUT大学2011年12月5-7日”。

 

齐默曼·尼尔森,M-H(2011)。Högre musikutbildning för studenter med intellektuell funktionsnedsättning“演讲人vid Musikaductorisk konferens i Malmö(NNMPF)Publicierat i procedures förMusikadoverisk konferens,2011年4月1日至30日,科彭汉丹麦师范大学,《从北欧和国际角度看音乐教育中的哲学立场》。