Kamera med flera linser páett车站。
图片:Lisa Thanner
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

斯纳特·拉克尔(Snart räcker det kanske att skanna ansiktet med en kamera för att mäta pulse)和尼尼奥·布隆特里克(Ning och blodtryck)。Tekniken kan i framtiden bli ett hjälpmedel när läkare snabbt ska bedöma akuta infectator,visar en avhandling vid Göteborgs universitet我发现了一个感染者。

När vár rd personal ska bedöma hur allvarlig en infektionär utgár de fráN sákallade vitalparametrar,alltsáde viktigaste tecknen páen personals kropsliga tillstand。我把重要参数记录下来,直到样本脉冲ochanding,med flera olika仪器。

Genom en ny metod,som kombinerra kamerateknik,mjukvara och artificiell intelligens,kan det bli möjligt att fáfram motsvarande resultat Genom att skanna patientens ansikte under 30 sekunder。

柏油脉冲医学AI-teknik

我正在处理har forskare testat den kamerabaserade metoden pádrygt 200名患者med misstánkt covid-19。Kameran visade sig kunna förbättra bedömningen avórighetsgrad och diagnostik公司。

Tekniken bidrog为患者提供了支持,包括hjärtfrekvens、syremättnad和ningsfrekvens och blodtryck。

–Med den nya AI-metoden gár mätningarna snabbare,blir bekvämare för patienten,enklare förs jukvárden och Med mindre risk för-smittspridning via mätutrustning。Den här typen av forskiningär avgörande för utvecklingen av ny teknik förs sjukvárden,säger专业人士äkaren Stefan Malmberg som skrivit avhandlingen vid Sahlgrenska akademin。

Snabb bedömning viktig餐厅

人物som söker vörd för halsont,hosta och feber utgör en stor patientgrupp。我是阿尔里加的一名男子,他被认为是芬兰人ocksáallvarliga och livshotande tillstánd som kan börja med liknande综合征,直到出现典型的肺部炎症,即covid-19 och Lemierres综合征*。

Detär där för viktigt att snabbt kunna bedöma allvarlighetsgrad och vid behov erbjuda effktiv behandling,men inte skriva ut antiobioka i onödan。

–Detär viktigt att hitta nálen i höstacken när Det handlar om infektionssjukdomar。De flesta har ingen nytta av antiobiotka,men vid allvarliga infektioner kan det vara livsavörande med rätt behandling i tid,säger Stefan Malmberg。

因为斯卡娜·贝斯克里弗导致了索姆洛旺德,男人们直到诺格朗纳赫滕·伊梅特宁加娜·贝舍弗·贝科拉夫塔斯·伊特雷加。

*莱米雷斯综合征阿伦·奥文利格(Am r en ovanlig)感染了一名来自博尔贾·梅德·哈尔松(Borjar med halsont)的患者,而曼坎·莱达(men kan leda)直到脓毒症患者索姆·坎瓦拉·利夫肖塔德(som kan vara livshotade)。drabbas yngre personer先生。

平均处理:

初级保健中呼吸道感染的评估和管理哥德堡大学。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村