Guldfärgad vätska i en glasbehállare pálabb公司。
图片:Olov Planthaber/Linköpings universite
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Svenska forskare har för förförsta göngen lyckats skapa ark av guld som baraär ett atomlager tjockt公司。Materialet–med namnet guldén–kan i framtiden bli användbart inom väteproduktion och framställning av kemikalier。

在极端情况下,男人们会失去金属。男子med hjälp av ett hundraár gammalt recept har forskare vid Linköpings universite t nu lyckats,skriver lärosätet i ett pressmeddelande。

Detnya materialet,som bara harett enda atomlager,haröpts until guldén。Jämfört med vanligt bladguldär materialet 400克火炮。

坎布利安瓦恩巴特

埃根斯卡佩纳·霍斯·古尔德内·波普纳·弗伦拉德(Egenskaperna hos guldénöppnar fören rad)直到弗拉姆蒂登(framtiden)。对颅骨进行检查,直到排除kunna användas för koldioxidombandling,produktion avätgas och framställning avárdefulla kemikalier。Andra omrádenär vattenrening och kommunikation公司。

–Omman gör ett材料extremt tunt händer ná得到了extraordinärt–som med grafen。Samma sak händer医学院。我曾是一名金属先锋,曾是一个金属先锋,曾经是一名运动员,曾是卡西瓦亚将军,曾是林克平大学的材料设计代表。

Lite av en lycklig坍塌

男人们一直到det nya materialet har inte varit spikrak och en del av framstegen beror páett lyckokast。

För att skapa guldén utgick Linköpingsforskarna frán ett tredimensiontell grundmaterial där guldet ligger in bäddat mellan lager av titan och kol公司。对于skarna hade skapat grundmaterialet med helt andra,直到ampnigar i sikte。

–Vi började med elektriskt ledande keramik som kallas titankiselkarbid,där kisel ligger i tunna啤酒。达瓦·坎恩(Dávar tanken att belägga keramiken med guld för att skapa en kontakt)。Men när vi utsatte materialet för hög temperature blev kiselagret ersatt av guld inuti grundmaterialet,säger Lars Hultman,i tunnfilmsfysik vid Linköpings universite教授,我按meddelandet。

福斯卡纳·哈德·upptäckt kallas titanguldkarbid侦探。福斯卡纳“瓦斯卡框架”guldet and vände forskarna en metod inom japansk smideskonst som an vänts iöver hundraár。Det kallas Murakamis试剂som etsar bort kolrester ochändrar färgen pástál vid,直至示例针织衫。

Guldén skiljer sig frán en vanlig guldklimp基因组att attomerna i Guldén-kryper närmare varandra。Det gör att de binder starkare直到varandra。Detta förbättar材料公司förmága att fungera som katalysiator jämfört med vanligt guld。

–Jag prövade olika koncentrationer av Murakamireagensen och olika tidspann för etsningen。En-dag、En-vecka、En-manad、flera-manader。Det vi märkte var att ju lägre koncentrationen var och ju lángre tid etsningen págick desto bättre数据库。男人们被认为是正义的人。

斯塔比拉方舟av guld

Etsningen máste ocksáutföras i mörker dácyanid utvecklas i breaktionen när den träffas av ljus,och det löserupp guldet。

Ett sista steg var att fáguldern stabila公司。För att de frilagda tvådimensionella arken inte ska krulla ihop sig tillsattes ett ytaktivtämne,我在såkallad tensid摔倒了。

–Arken med guldén finns i en lösning,淡玉米片。Med hjälp av en typ av“háv”kan vi samla upp guldet och underöka i elektronmikroskop för att bekräfta att vi lyckats。Vilket vi har,säger Shun Kashawaya村。

Vetenskaplig artikel公司:

含单原子层金亚金的合成,自然合成。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村