Läkare med app och患者。帕斯克曼提供了医疗信息。
图片:AI Medical Technology
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

En mobilap som and vänder AI kan med stor precific ställa rätt diagnos vid malignt melanom.通过对恶性黑色素的精确诊断。Det visar en studie där appen tests pávár rdcentraler研究中心。

Tidig upptäckt av癌形成恶性黑色素瘤。男子德纳·奥尔瓦利加来自av hudcarcer kan vara svár att skilja frán andra hudförändringar,även för erfarna läkare。

我正在学习哈福斯卡遗嘱,地址:använda en AI-baserad mobilap inom primärvárden för att under lätta läkarnas bedömningar av hudförändringar,skriver Linköpings universite I ett pressmeddelande。

–Väldigt mánga studier hargjorts páredan insamlade bilder av hudförändringar och de studiernaär relativtöverens om att AIär bra páatt skilja farligt fr n of arligt。Vi blev nästan tagna pásängen av att ingen gjort en studie pápatier som kommer till en mottagning i primärv rden,säger Magnus Falk somär specialstäkare i allmänmedicin och forskare vid Linköpings universitet。

圣弗拉尔卡尔

我在埃特·维尔弗勒德·av remisser skickas工作,直到专业人员阿特·卡雷·埃勒(akare eller)在穆加·胡德夫拉尔·德林加(mánga hudförändringar)工作,在塔斯博特(tas bort),萨米·加法尔(somi máng a fall visar sig of arliga)工作。

–Vi ville se-om AI-stödet i appen kunde prestera bättreän läkare pávárdcentral när det gäller att identifiera pigmentera hudförändringar som farliga eller inte,i jämförelse med slutdiagnos,säger Panos Papapchristou,specialstäkar och forskare vid Karolinska研究所。

应用程序将用于癌症治疗。
图片:AI Medical Technology。

圣戈德斯研究

我研究了费杰德·läkarna pávárdcentraler gängse rutiner vid misstänkta hudtumörer。Om läkarna misstänkte melanom,汇款人的病人一直到en hudläkare som ställde diagnos,eller sáskars hudförändringen bort för vävnadsanalysis och diagnos。

Först efter att läkaren bestämt hur ett misstänkt melanom skulle handläggas and vändes den AI数据库出现。

Den används基因组att läkaren tar en bild av hudförändringen med en mobiletelefon försedd med en förtoringslins som kallas皮肤科。附录分析员bilden och ger vägledning om huruvida hudförändringen verkar vara melanom eller inte。

Missade inga melanom公司

För att ta reda páhur bra den AI数据库appen fungerra som beslutstöd jäm Förde forskarna appens svar med diagnoserna som sjukvárden ställde。

Av drygt 250 hudförändringar som underöktes hittade läkarna elva melanom och tio förstadier直到癌症。阿彭打了一个黑色的球,但打错了球。

Enligt Magnus Falkär研究结果为lovande。

–För det Första在黑名单上失言。Sjukdomenär sáfarligatt detär grundläggande att absolut inte missa att upptäcka den。男子nästan lika viktigtär att AI-beslutstödet kunde frikänna mánga misstänkta hudförändringar och avgöra att de var of arliga,säger han。

梅尔·弗斯克林·贝索夫

我研究了菲克·多克·läkarna inte láta sitt beslut páverkas av appens svar。Forskarna behöver därför veta在人工智能基础上进行了实践。

–Sáven om det härärárett väldigt positivt resultat finns det en osäkerhet och vi behöver fortsätta utvärdera verktygets användbarhet med vetenskapliga studier,Säger Magnus Falk。

Vetenskaplig研究:

评估基于人工智能的决策支持在初级保健中检测皮肤黑色素瘤:一项前瞻性现实临床试验,英国皮肤病学杂志.

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村