按meddelanden om for kning

斯维里赫斯·斯特斯塔(Sveriges största)的希塔(Här hittar du Sveriges-största-sampling)向梅德兰德(meddelanden)施压!德国科莫大学,霍格斯科勒,为财政部长,明迪盖特ochandra组织人som arbetar med forskning。

Nationellt utdött biåterfunnet i Blekinge国家公园

2024年7月12日

在艺术上,somörklarats nationellat utdöd,kölblodbi,har hittats vid Kallinge。Ett annat oväntat fyndär slöttergökbiet,一些国际观察家对utanför Sköne 1936 och aldrig i Blekinge轿车进行了观察。

Under näring hos sjuka ochäldre behöver uppmärksammas mer公司

2024年7月11日

直到hälften av alla患者somär inlanda pásjukhus och and ra várdinrättnigarär under närda。科塞克文瑟·费尔(konsekvenser för individen och skapar onödigt lidande,sämre livskvalitet och dödsfall)警探。Med hjälp av näringstillförsel kan de här problemen lindras,men den。。。

Framstegen som ger vätgasflyget medvind公司

2024年7月11日

Flyg som驾驶med vätgasöppnar möjligheter för fossilfritt resande och teknikutvecklingen gár snabbt。Nya studier frán Chalmers visar att nästan alla flygresorinom 1200公里radie kanöras med vätgasdrive flygár 2045–och med hjälp av en helt ny typ avärmeväxlareökar。。。

Stenálderssläkt páFalbygden drabbades hárt av pesten under flera generationer弗拉发生器

2024年7月11日

基因组att kartlägga DNA frán människor som begravts i megalitgravarna páFalbygden har市场分析员frön Göteborgs universitet i samarbete med genetiker frón Köpenhamns universitet kunnat lágga ett pussel–báde om hur pesten spred sig póFalby gden och hur individerna i gravarnaär。。。

Skydda idrottare mot utbrändhet公司

2024年7月9日

在奥林匹斯卡·库曼德的带领下,萨姆拉斯·伊德罗塔雷(samlas idrottare frán hela världen efterár av förberedelser fór att prestera sina livs resultat。Dockär utmatting och utbrändhet bland idrottare ett växande问题,国际精英协会。我是vetenskaplig artikel reder tre forskare ut orsakerna,。。。

莫伊利格特·阿特·förutse nervskador av癌症行为

2024年7月9日

Mánga kvinnor som behandats för bröstcancer med en typ av cytostatika,taxaner,fár ofta biverkningar pánervsystemet。Nu har forskare vid Linköpings universitet utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor riskenärör den enskilda individen。Verktyget skulle kunna hjälpa läkare。。。

斯文斯克支持kan förbättra arbetsmiljön i världens textilfabriker

2024年7月8日

Forskare páMälardalens Universite(MDU)har utvecklat ett AI-styrt传感器系统somäter textilarbetares stress ochälsa。Systemet har utvecklats i samarbete med ett universite i Bangladesh för att kunna användas inom textil-och klädindustrin i Asien,där svenska företag som till。。。

Samförstándsandan var intealt公司

2024年7月8日

1900-talet formades inte enbart av klassamarbete,uta ocksáav hárda konflikter mellan arbetare och arbetsgivare的Den svenska arbetsmarknadspoliteken。来自阿贝塔纳的Industriernas satsning pány teknik och rationalseringar möttes av抗议者。En ny avhandling i ekonomisk historia visar公司。。。

Lym门诊患者löper hög风险för感染者efter诊断

2024年7月8日

Varjeár drabbas omkring hundra personer av cancer formen mantelcellslymfon(瓦杰尔·德拉巴是一位来自壁炉的癌症患者)。研究中,乌普萨拉大学visar att dessa patienterär mer sörbara för andra s jukdomar och att infektionsrisken förden här typen av patienter-därf r noggrant bör utvärderas。公共关系研究。。。

“Skräp-DNA”的外观

2024年7月8日

En stor del av det DNA som finns i organizer inneháller ingen genetisk information,och man trodde länge att det var skräp。Ny forsking har visat att mycket av detta“skräp-DNA”faktisktär aktiverat,men det har varit oklart varför。乌梅植物科学中心的Nu har forskare。。。

立体打字机försvárar stödet till utsatta för hedersrelaterat váld

2024年7月8日

刻板印象是一种与社会相关的刻板印象,直到个人离开Dessa föreställnigar minskar ocksáde utsattas förtroende för samhället och dess institutioner,säger rüna。。。

Bidra till forskning med foton páunga vilda djur(比德拉至弗斯克宁医学院)

2024年7月5日

我是索马里人,我和梅德博尔加尔共同制定了一项关于维尔达德朱尔的惩戒计划。SLU efterlyser bilder páfamiljegrupper eller unga individer av,直到exampel rödräv,grävling ochäver。Detär ett sätt att bidra,直到被判有罪。。。

Ekologiskt odlade fält fick fördubblad växtartrikedom–男子足球赛

2024年7月4日

Det tar la ng tid,upp to flera decenier,innan fördelarna med ekologisk odling slár igenom fullt ut pámark som tidgare brukats konventinellt,visar enny studie frón Lunds universitet。在特雷蒂奥·哈德·瓦赫塔特尔纳(Efter trettioár hade växtarterna)runtomkring den odlade grödan fördubblats págárdar med之后。。。

Söta bidrag frán allmänheten kan ge viktiga svar om bin(来自allmánheten-kan ge维克蒂加)

2024年7月4日

När Chalmersforskare bad om hjälp svarade svenska生物制品。och ver hundra biodlare har nu bidragit till en världsunik kollektion av jäststammar frán honung,som kan geökad förstáelse för vára hotade federiörer och de mikroorganismer som pöverkar dem–och kanskeäven oss。。。

Expertlista:巴黎OS i 2024

2024年7月4日

Sommaren 2024äger Olympiska spelen rum i Paris,somävenär värd för de parallompiska spelen。维德·乌梅大学的芬兰人为培育伊德罗特人而培育,塞利斯塔·梅德特·乌瓦尔av experterna。斯卡多、伊德罗茨朱里迪克、兴奋剂、内环、精神错乱、塔兰格特文克林等。Kunskapen kring idrott。。。

阿尔·柯尔卡·恩斯利格特·莫特瓦卡·米尔约夫·利加电视台

2024年7月4日

Gärna miljövän–男性inte lortgris。när det Gäller vára tvättvanor vinner of ta rädslan för att uppfattas som snuskigöver viljan att agera miljóvánligt。Och ju lättare vi har för att kännaäckel,desto mer tvättar viára kläder。Chalmers som的Det visar en unik studie。。。