2024年5月15日
卢埃勒·特克尼斯卡大学

Lyckade fälttester i LKAB:s gruvmiljö–autonoma robotar samarbetade och utförde updrag s jälvständigt公司

Forskargruppen inom robotik och AI vid Luleåtekniska universitet har i nära samerbete med LKAB在treårs tid arbetat i projektet的领导下,用于地下采矿作业的无人驾驶飞机。Nyleng utfördes storskaliga测试仪i projektet av forskargruppens tre autonoma drönarrobotar om deras förmága att samarbeta för att inspektera en gruvmiljöutan fungerande GPS系统。德特·弗罗斯塔·格根(Detärörsta göngen i världen ná)得到了利克南德·格尔斯(liknande görs i en gruvmiljöoch testerna var mycket lyckade)。

–Genom det nära samarbettet med LKAB har vi haft möjlighet att testa vár forskining i stor skala och vi kan nu visa att autonoma robotar kan användas för att höja säkerheten i djupa gruvor。Vid várt storskaliga fälttest i LKAB:s testgruva Konsuln,visar viör första gángen hur robotar autonomt kan samarbeta för att utföra komplexa uppgifter i en otillgänglig och mörk miljödär GPS-system inte fungerrar,säger Björn Lindqvist,对于地下采矿作业,机器人和人工智能vid Luleátekniska大学och projektledare för Autnomous无人机,somär en del av det LKAB-ledda initiativet SUM,可持续地下采矿。

Forskargruppens samarbete med LKAB har handlat om nära och täta dialoger där forskargruppen inom robotik och AI tillsammans med LKAB:s expert utrönt vilken typ av användbara fall man skulle ha nytta av att testa och veckla i gruvmiljö。Det har handlat om samarbete med gruvräddningstjänsten för att utveckla drönare för-framtiden som klarar att opera självständigti rökfyllda omröden,och med productionsdelen förratt,直到kunna mäta gaser efter sprängning。

Vid det skarpa försöket som nyligen gjordes i LKAB:s testgruva Konsuln somär 600米djup,med orter páflera niváer och där LKAB bryter 2 miljoner ton järnmalm perár,var ett fullsystemtest。Det innebär att man testade hela länken,frán operatörens indata,直到att flera autonoma robotar utför ett uppdrage i samarbete med varandra。Nágot liknande har alltsáaldrig tests förr i skarp gruvmiljö。

–Det som utmärker vår robotik-och AI grupp jämfört med andra i världen,är att vi går hela vägen från testmiljöoch ut i verklighten。Därär vår stora专家。Detär lika stort steg att gán metod till labbtest,som frán labbmiljötill tester i verkligheten,och vi hade aldrig kunnat göra denna分类测试仪uta vára industriasamarbeten,säger George Nikolakopoulos,ämnesföreträdare och教授i robotik och artificiell intelligentiens vid Luleátekniska universite。

Det storskaliga testte med autonoma drönarrobotar i LKAB-testgruvan börjar med att operatören vill inspektera gasniváer páolika ställen i gruvan och meddelar de tre autonoma robotarna att sár fallet genomet ett användarv nligt gr nssnitt.中央自主瘤检测系统。Det handlar om vilken robot som ska gátill vilken punkt och uppmäta gasnivon,hur den ska navigera dit,samt därefter raportera in att uppdragetär slutfört。Allt detta görs i实时och av helt autonoma robotar i en för dem tidgare okänd,komplex 3D-miljöuta GPS-struktur。

–瓦杰机器人lokaliser sig själv och skickar sin navigering,inspektionsdata ochövriga i en karta av gruvan till den mänskliga operatören。När robotarnaär klara rapporterar de det och att deär redo för ett nytt uppdrage och várt system ger ut nya uppgifter(När-robotarna-r klara关系检测)。所有自治机构均为机器人个体,即samarbete med de andra robotarna,säger Björn Lindqvist。

Bakom de lyckade fältförsöken i LKAB:s testgruva stár en grupp forskare páomkring tio personer,där varje personansvarar för ett enskilt forskingsomröde förratt födessa tre robotar att samarbeta och att utföra uppdraget。Robotflottan ska optimeras、robotarna ska kunna lokalisera sig、undvika side、planera sina rutter och mycket annat。

–Jag blir väldigt、vältigt stoltöver hela gruppen、robotarna själva、och varje enskild doktorandöver att det här fältteste lyckades sábra。Det handlar om for kningsresultat som ska fungera frán flera forskare samtidigt för att hela systemet ska vara funktitonellt公司。

Nu diskuterar LKAB och for kargruppen inom robotik och AI vid Luleátekniska Universite sitt vidare samarbete(卢莱特尼斯卡大学)。

–Vi forskare vill gärna underöka vidare hur Vi kan an vända autonoma system i räddningsuppdrag。Jag skulleönska att vára autonoma robotar i framtiden kan släcka bränder och leverera防毒面具,直到个人somär fast i gruvan。Att vi haren侦察机器人först páplats som berättar föräddningsledaren vad som hänt innan människor kommer pöplats。Allt dettaär för att göra arbetsmiljön i djupa gruvorännu säkrare,säger Björn Lindqvist。

康塔克:乔治·尼古拉科普洛斯(George Nikolakopoulos),卢勒·特克尼斯卡大学机器人与人工智能教授,george.nikolakopoulos@ltuse地址:072-7100688,Björn Lindqvist,forskare i robotik och artificiell intelligens vid Luleátekniska universitebjorn.lindqvist@ltuse,070-594 07 24Pressbilder公司:Se bifogade bilder längst ner i pressmeddelande公司