1. 占位符bild。
  2002年9月23日

  再次入选医生:Högre skörd och mindre näringsförluster

  奥克马克·贝霍弗·德拉内拉斯·弗拉姆福拉尔特·福拉尔特·恩加·登·斯文斯卡·奥德林塞·松根(Au kermark behöver dräneras framför allt förr att frlänga den svenska odlingssäsongen)。Traditionella,fasta dräneringssystem leder bortöverskottsvatten till en viss,förutbestämd grundvattennivá。英格丽德·韦斯特罗姆(Ingrid Wesström vid SLU har nu funnit att man med en kel)、雷格勒巴·梅托德·巴德·德坎法奥(reglerbar metod báde kan fá)。。。

 2. 占位符bild。
  2002年8月14日

  斯卡巴加·坎弗利加酒店

  Att vissa vedskalbaggarär hotade behöver inte bero páen dálig flygförmága-en del kan flyga lika lóngt som vanliga skadegörare。Skillnaden iöverlevand kan istället bero páatt vissa arterär mer obenägna att ta till vingarna,ochat de lägger färreägg。马蒂亚斯·琼森(Mattias Jonsson),SLU,。。。

 3. 占位符bild。
  2002年8月12日

  人参

  I Kina har ginseng和rtusenden för att stärka människors och直到viss deläven djurs hälsa。芬兰人侦探接驳了范登斯卡普列加·贝维斯·弗瓦克斯滕斯特工队。我曾在处理SLU视频视频兽医宋华和人参刺激剂immunförsvaret hos mjölkkor。巴德。。。

 4. 占位符bild。
  2002年6月14日

  戈德斯林·阿夫·斯科斯马克-inga allvarliga miljöeffekter-men Gödselmedlet máste hamna párätt ställe

  Kvävegödsling av skogsmark har págátt 1960-talet och ger i dagsläget svenskt skogsbruk extrintäkter páca 75 miljoner kronor perár。来自斯科格·福斯克和斯科格斯格德斯林国际米兰足球俱乐部的Nu visar en ny forskingsraport。Men förutsättningenär att。。。

 5. 占位符bild。
  2002年6月14日

  Intemer Gremmeniella i gödslad skog公司

  Kvävegödslade tallskogar tycks inte vara mer mottagliga för angrepp av skadesvampen Gremmeniellaän ogödslad skog。Det visar en besiktning som SkogForsk gjort i nitton gödslingsförsök i tallskog frán Smáland till至Hälsingland。

 6. 占位符bild。
  2002年6月6日

  弗莱拉·瓦加·莫特·希尔巴特·乔德布鲁克

  我是斯特莱特·福拉特·塔·斯泰宁,我是斯丹塔尔斯·哈茨卡·奥奇·弗鲁克特洛萨,他辩论了福奥奇·埃莫特·埃科洛奇的奥德林·哈尔农学家卡尔·安德斯·海兰德·瓦尔特·恩安南·瓦格。我正在做桌面视频处理,SLU研究人员正在处理olika odlings系统,bland dem ett ekologiskt。男人们是弗勒·阿特·jämföra dem。。。

 7. 占位符bild。
  2002年6月4日

  “特洛伊人ko”kan avslöjas

  阿克蒂加·科尔索姆博士对来自卡尔瓦·梅德·利夫斯隆·斯密特的博文特病毒进行了研究。Nuär det möjligt att hitta sádana“特洛伊亚斯卡科尔”-innan de kalvar-sáatt smittspridningen kan begränsas avsevärt。Ann Lindberg vid SLU har studerat viruses smittspridningsvägari sin。。。

 8. 占位符bild。
  2002年6月4日

  Växtdover skrämmer och lockar公司

  Kornplantor kommunicera med luftburnaämnen,och när man blandar olika kornsorter förändras deras smaklighet för-bladlöss,enligt Velemir Ninkovic vid SLU。Nyckelpigoräter gärna bladlöss och använder växternas doftsinaler för att hitta plantor somär stressade av bladlusangrepp。。。。

 9. 占位符bild。
  2002年6月4日

  Starka kornsorter tränger ut ogräs公司

  Ett alternativt sätt att bekämpa ogräs i strásäd skulle kunna vara att odla somär bra páatt konkurrera分拣机。Egenskaperna att kunna trycka ner ogräset eller attála att bli kuvad borde gáatt kombinera med en god kärnskörd när nya sorter förädlas fram,menar Ulla Didon vid SLU。

 10. 占位符bild。
  2002年5月28日

  格里萨尔·布拉·卡姆马顿

  Konkurrensen om foder kan vara alltför högäven om alla slaktsvin i boxen teoretiskt sett hinneräta under ett dygn.康库伦森与福德·坎瓦拉·奥尔特夫·霍格文与埃特·托雷蒂斯维恩·托雷蒂斯克特·辛纳·塔合作。Om det finns för fätplatser försämras produktionen公司。Dessutomändras grisarnasätbetende och de fár fler hudskador,vilket tyder pámer brák i boxarna村。Detta visar。。。

 11. 占位符bild。
  2002年5月28日

  Tropisk sjugdom drabbar djur och människor托皮斯克音乐节

  Baktriesjukdomen钩端螺旋体病毒är vanlig bland grisar i södra越南och klimatet i regionen gynar förekomst av感染。Det visar兽医Sofia Boqvist i sin doktorsav vid SLU。久克曼,索姆平淡的安娜特·奥萨卡·多夫多达·斯马格里萨,坎文·斯皮达斯直到蒙尼斯科尔。

 12. 占位符bild。
  2002年5月27日

  Hetvaten mot grusogräs–energislukande metod kan bli bättre公司

  Ogräs pábanvallar、grusplaner och mellan stenar och plattor i staden kan bekämpas effektivt med hetvatten。Ett kruxär att det gárát stora mängder激励vid denna icke-kemiska ogräsbekämpning。Om man an vänder hetvattenmetoden när ogräsetännuär lite och passar páefter en kort。。。

 13. 占位符bild。
  2002年5月21日

  Mindre markskador i skogen-skonsammare蒙面师med ny teknik

  在kostar skogsbranschen stora pengar varjeår的基础上。德塞纳斯塔-雷恩斯-雷格尼加-霍斯特(De senasteárens regniga höstar och tjälfria vintrar har gjort att skogsbruket pámánga háll nu har brist páavverkningsbara bestánd under vár ochöst)。Den dáliga bärigheten kan ocksáleda直到markskador som。。。

 14. 占位符bild。
  2002年5月14日

  Kväveöverskott pár dsnivá–en frága om漂流雪橇

  戈泽尔·弗雷·沃拉·赫斯杜尔·伊内赫·勒·米克特·克瓦夫(Gödsel frán vára husdjur inneháller mycket kväve),还有一个叫维尔·乌特尼提亚·戈登斯·瓦克斯托林(vill utnyttja i Gárdens växtodling)。Dock försvinner en stor del av kvävet upp i luften i form av ammoniak,och blir istället ett miljö问题。Agronom Christian Swensson frán SLU i Alnarp har arbeta med kvävehushállning公司。。。

 15. 占位符bild。
  2002年3月15日

  Ekosystemingenjöreredo för verkligheten公司

  斯纳特·法尔·德·费尔斯塔(Snart fár de första civilengenjörerna i ekosystemteknik)在考试中表现出色。德乌尼卡·米约特比尔德宁根(Den unika miljöutbildningen har nu funnits vid LTH i fyraár)。

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskining,prenumera påvårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村