Sönderbombad by ggnad i Ukraina是乌克兰的炸弹。
2023年前,克里吉特·乌克雷纳·霍尔(Kriget i Ukraina hör)将继续担任俄罗斯联邦最高法院院长。
Artikel frán公司forskining.se(适用于编织.se)

Den hár artikeln bygger páett pressmeddelande(邓·哈尔·阿蒂克伦·比格尔·帕特)。Läs om hur redaktionen工作吧。

Konflikterna i världen har inte varit sámánga pöver 70⁄r。2023年,德戴德斯•万ett stort antal människor i samband med krig och andra konflikter。乌普萨拉大学的调查统计。

2023年,帕吉克59世,konflikter där stater var in blandade。Detär Det högsta antalet轿车乌普萨拉冲突数据计划,UCDP,började registrera konflikter 1946年。Tidigare topar varáren 2020 och 2022 dá56 konflikter págick公司。

Samtidget halferades antalet döda i konfliktváld jämfört medáret innan,visar raporten公司。2022年,Minskingen beror främst páatt det mycket blodiga kriget i Tigrayomrádet i Etiopien upphörde i slutet av。

–Vi ser dock fortfarande flera ovanligt dödliga krig som pågår,exemppel kriget i Ukraina med nära 71000 dödsfall förraåret,samt Israels krig mot Hamas där UCDP registreradeöver 22000 dödsfall,säger Shawn Davies,乌普萨拉大学UCDP视频高级分析师。

蒙加德索弗

1989年,法拉利旗下的阿尔文·德特·托塔拉安塔莱特·斯特里斯特里斯特雷特拉德·德斯福尔i världen minskade–frán 310000至154000–är 2023 ett av de blodigasteáren轿车数据来自德索弗i samband med konflikter började samlas。

–Bara treår har varit mer dödligaän 2023年。Förutom folkmordet i Rwanda 1994,a terfinns 2021 och 2022 pöden listan,säger Shawn Davies。

出售med vapen i stressvagn。

konflikter的Krig och数据

在2023年的帕吉克·尼奥·克里格统治下,一些定义是som en konflikt med merän每盎司1000多德。Detär merän föregáendeár och den högsta siffran轿车2017。

De flesta krig utspelade sig i Afrika公司。Inbördeskriget i Sudan som brot ut under 2023 var den tredje dödligaste konflikten underáret,efter krigen i Ukraina och Gaza。

Om UCDP公司

UCDPär världens mest an vända datakälla för organizrat váld och detäldsta fortfarande págánde projektet som samlar data páinbördeskrig。UCDP:定义av väpnad konfligt har blivit den globala standarden för hur konflikter systemiskt definitieras och studeras。

Utsatt民间解决

我是一名公民。Trots att UCDP registererade en minskning i det totala antalet döda i ensidigt váld mot civila under förraáret,föll tusentals civila offer fór denna typ av váldi bland annat Sudan,布基纳法索,以色列或缅甸。

–För niondeåret i rad var IS、ocksåkallad Daesh、den grupp som dödade flest civilla i ensidigt våld、även om det total antalet minskade kraftigt jämfört medåret innan等人。Gruppen var aktiv i 16 olika länder där de utförde olika dád sásom skjutningar,halshuggnigar samt stora koordinerade självmordsbombingar,säger Therese Pettersson,UCDP项目高级分析人员。

2023年以下,我将成为一名konflikter mellan grupper där stater inteär inblandade、sákallade icke-statliga konflipter、noterade UCDP en liten nedgáng I dödsfall。

–Detär dock för tidget att säga att Detár ett trendbrott。De senaste tioárenär De tio mest dödliga när det kommer till den hár typen av váld,som pásenare r nästan uteslutande kommit att handla om váldsamma uppgörelser mellan gäng och karteller,pápekar Therese Pettersson。

拉丁美洲的Blodiga konflikter i

拉丁美洲的梅拉帕滕av icke-statliga konflikteräger rum。Allra blodigast har konflikterna varit i Mexiko och Brasilien,där váldet koncentreras i städer och utmed viktiga smuggelrutter för narkotikahandel。

欧罗巴哈德纳(Menäven i Europa har denna)类型av váld blivit mer närvarande。根据2023年的登记,欧洲电视台将对弗朗斯卡·斯塔登·马赛哈姆内德进行登记。

–穆加·阿夫·德·莫恩斯特尔·索姆坎内特克纳·加恩格瓦尔德泰泰·斯韦里奇(Mánga av de Mönster som kännetecknar gängváldet i UCDP):s statistik noterasäven i Sverige,till exampel válsvágor som triggas av splitringar och alliansbildningar,och förekomsten av allt yngre gärningsm n,säger Garoun EngströM,高级分析人员páUCDP。

阿尔n sálänge nár dock konflikterna i Sverige inte upp i niván för aktiv konflik t enligt UCDP:s定义。

融洽关系:

乌普萨拉冲突数据计划(UCDP),乌普萨拉大学。

Senaste nytt公司

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村