Expertsvar–i samarbete med lärosäten专家

Expertsvarär ett samarbete mellan Vetenskapsrádet och alla organizationer内丹。代表du en högskola eller en forskande myndighet som ocksávill vara med?梅拉expertsvar@vr.se专家主持人vi vilka villkor som gäller.

Vi som svarar公司

标志för Akademiska Sjukhuset

Mer信息来自Formas

HandelshögskolanIStockholmsLogga公司

标志för Högskolan i Skövde

KI标志,直到KI

KTH标志,länk till KTH

Logga för MAX IV型

MDU nya标志

洛加

NAI徽标

乌梅大学logga

för Vinnova标志

奥雷布罗大学logga