Pressmeddelanden先生

过滤器组织och/eller sök

För att filtrera bland向Alla eller组织施压。轿车kan du göra din过滤。

福斯卡尔·维德·哥德堡大学som kan kommentera Nobelpriset i fysiologic eller medicin

2023年10月2日-哥德堡大学

2023年诺贝尔医学奖得主蒂尔德拉斯·卡塔林·卡里科奥奇·德鲁·魏斯曼。De för priset för-sina upptäckter rörande nukleosidbas修改器somöjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19。Forskare vid Göteborgs Universite som kan kommentera priset:Magnus Gisslén,教授i infektionssjukdomar samt轿车9月11日Sveriges statsepimetiolog。电话:070–641 22 60电子邮箱:magnus.gisslen@感染.gu.se图片:Magnus Gisslen Ali Mohaghegh Harandi,讲师[…]

PET扫描ger snabbare och mer träffsäker诊断侵袭性乳腺癌

2023年10月2日-Akademiska sjukhuset

Närmare 15 procent av kvinnor med bröstcancer har en sákallad HER2阳性变异。Denär mycket aggressiv om Den inte behandas med särskilda mediciner i kombination med cytostatika。研究vid Akademiska sjukhuset/Uppsala Universite visar att En ny metod för diagnostik,där patient fár En liten dos med smáproteiner laddade med radioaktivaämnen,ger snabare och säkrare svarän traditionell biosi。Detta uppmärksammas i samband med bröstcancerdagen 1 oktober公司。

Genetisk studie avslöjar 30ár av Darwinfinkarnas进化

2023年9月29日-乌普萨拉大学

I en av de hittills största studierna av djur I deras naturliga miljöhar arvsmassan hos nästan 4000达尔文芬卡·卡特拉格斯·米基特·德塔尔杰拉特。来自乌普萨拉大学的Det internationella forskarlaget,som letts frán Uppsala universite,har därigenom kunnat avslöja den genetiska bakgrunden för evolutionäraörändringar som skettöver flera generationer hos fyra olika arter。公众科学研究结果。

Plattform lanseras för att dela癌症信息

2023年9月29日-乌梅大学

En första sameuropeisk平台för att dela och söka information och bilder av cancer s jösätts nu.plattform ger fördela förbr de forskare och kliniker i arbettet med att诊断och behandla cancer。

新麦卡尼主义使癌细胞减少,tillväxt kartlagd

2023年9月29日-乌普萨拉大学

Proteintet EZH2 kan,i samverkar med en specifik RNA-molekyl,stänga av gener somär viktiga för tumörtillväxten vid-blodcancer for men multipelt myelm。Det visar en ny kartläggning som gjorts av forskare vid Uppsala Universite och som beskriver mekanismerna bakom cancercellernas tillväxt公司。Den hár vetskapen kan pásikt bidra,直到nya表现出前för多带骨髓。

“在兽医专家的帮助下”

2023年9月29日-哥德堡大学

Vadär egentligen miljörättvisa och hur ser en hállbar framtid ut?En ny avhandling i engelsksprákig literatur visar páolika föreställningar om vem som kan skapa En hállbar och rättvis värld–och varför förställ ningen om att vi enbart ska“lyssna pávetenskapen”kan begr nsa des arbegetet。我对埃利奥特·布洛姆奎斯特(Elliot Blomqvist sáväl facklitteratur)[…]

Nytt bioinformatik-verktyg löser 50-árigt blodgruppsuncitum公司

2023年9月28日-伦兹大学

Idag兽医forskarna det mesta om vilka genera som gör att vi föds med只是vár blodgrup。Däremotär inte mycket känt om vad som styr mängden blodgruppsmolekyler hos personer med samma eller liknande blodgrup医生。Och det kan spela roll för transusionssäkerheten。Nu har en forskargrupp i Lund utvecklat ett verktyg som ger svar–[…]

Unga lär sigör lite om ekonomi i skolan公司

2023年9月28日-卡尔斯塔兹大学

Unga lär sigör lite om ekonomi i skolan公司。Kunskaper i ekonomiär en förutsättning för att kunna delta och leva i en demokrati páett kvalificerat sätt。En ny avhandling under theöker vilka dessa särskilt viktiga kunskaperär och hur samhällskunskapslärade förbereds för att undermisa detta innehll。