Väl fungerande团队och samarbeteär en nyckel till en god personcentrerad intensivevárd visar en ny在潘德明领导下进行了intensivevvárdssjuksköterskors arbetsion研究。Ett personal centrerat förhállningssätt där intensivvárdssjuksköterskan bygger关系人mellan várd personal,患者och anhörigaär viktiga faktorer för att säkerställa en vörd av hög kvalitet。

Personcentrad várd utifrán intensivvárdssjuksköterskors perspektiv公司

–在新冠肺炎疫情下,Syftet医学研究人员对人员中心、人员中心和人员中心的处理人员进行了不同的研究。Vi har ocksáunders sambanden mellan förutsättningar,várdmiljö,personcentrerade processor,och personcenterrade utfall,säger Maria Andersson,lektor vid Röda Korsets Högskola och en av forskarna bakom studien。

一直以来,我们都是以ebär ett humanistiskt förhállningssätt为中心,直到omvárdnad som bygger páindividuellt självbestämmande,ömsesidig respekt ochörstáelse。Personcentraling handlar inte bara om att vara vänlig mot patienten utan om att agera páett medvetet sätt utifrán olika typer av kunskap私人护理中心。

人员中心人员

–En högre niváav personcentrerat arbetssätt ger större arbetstill fredsställelse bland sjuksköterskor och minskarönskan att lämna sin anställning的人事中心。在covid-19-pandemin的领导下,rekommenderades hälsovárdsorganisationeröver hela världen att införa olikaátgärder,直到示例基因组att tillhandahálla skyddsutrusting och infóra besöksrestriktioner för sl ktingar och vänner förrhindra spridning av viruset。在登纳时期,var personcentrerat arbetssätt i riskzonen och trots ambitioner och kunskaper uppfattade svenska intensivvárdssjuksköterskor páintensivvvárd savdelnigar flera bestelöksrestriktioner eller tre gánger sámánga patier som de normal vördar,sägerósa Engstr m,卢勒·特克尼斯卡大学och en av forskarna i projektet教授

我是研究者har forskare frön Röda Korsets Högskola、Luleátekniska Universite、Karlstads Universite och Region Värmland underökt hur människor inom intensivvárden pöverkats av pandemin-个人、患者ochöhriga。

–在kriser sáväl som的领导下,在正常的förhállandenär det möjligt att fáinformation om styrkor och svagheter inom organizationen genome att mäta i vilken utsträckning en praktikär personcentrerad下。För att vara Förberedd pönásta kris som kan uppstábehövs forskning som tar upp intensivevárdssjuksköterskor och deras Förm gat utföra ett personcentrerat Förh llningssätt i sitt arbete och hur de olika omrödena pöverkar deras hälsa ochälbefinande,säger Os sa Engström。

2021年7月至2021年11月,Datan samlades frán juli samlades-2021基因组。Sammanlagt-deltog 217 intensivvárdssjuksköterskor pá15 olika intensivv-rdsavdellingar i studien och de hade en genomsnittlig längd páerfarenhet frán arbete vid IVA pá14⁄r。

–Den generella uppfattningen av arbetsmiljön bland de intensivvárdssjuksköterskor som deltog i studien var att Den var säker,men att det fanns begränsnigar vad gäller arbegetsmiljöns vardaglighet och gemenskap。Deltagarna supplievde att klinikera där de arbetade báde stödde och hindrade personcentrerat arbetssätt。deltagarna研究了Supplevde ocksáolika utmattningssymtom,säger Maria Andersson。

Insatser för att náhállbara arbetsplatser公司

Genom att visa hur förutsättningar,vórdmiljö,personcentrerad process páverkar intensivvárdssköterskors hälsa och välbefinande,kan organizationer identifiera aspekter i arbetsmiljö)n som kräver riktade insatser för att náhállbara arbetsplatser。

–För att bevara intensivvárdssköterskors hälsa och välbefinande och För at d ska blomstra somänniskor i sina yrkersroller behöver de interagera med sina kollegor i teamet,med patier ochöriga。组织者med ett personcentrerat arbetssätt har större förutsättningar att kunna använda intensivvárdssjuksköterskans kunskans och färdighter och för att intensivv-rdssjucksköterscor ska kunna växa i sina roller,säger Maria Andersson。

康塔克

  • Maria Andersson,lektor i omvárdnad vid Röda Korsets Högskola,08–587 516 53,安德森@rkh.se
  • 奥萨·恩格斯特罗姆(Au sa Engström),教授i omvárdnad vid Luleátekniska universite,0920-49 38 75,engstrom@ltuse
  • Anna Nordin,lektor i omvárdnad och projektledare vid Karlstads Universite,070–353 02 02,nordin@kause
  • Angelica Fredholm,forskare i medicinsk educhorik och educhorisk utvecklare i Region Värmland,072–469 03 03,fredholm@kause

Läs mer i publicerade artiklar inom项目

Den senaste artikeln餐厅

从疫情期间重症监护室重症监护护士的角度来看以人为中心的实践框架的四个领域

Tidigare artiklar公司

道德困境、健康与离职意向:新冠肺炎疫情期间危重护理护士的感知

测量瑞典重症监护室的道德痛苦:心理测量和描述性结果

新冠肺炎疫情家属不允许入住重症监护室时危重病护理人员照顾患者的经验

重症护理护士在新冠肺炎疫情第一阶段的工作经验——应用以人为本的实践框架https://www.sciencedirect.com网站/

新冠肺炎疫情期间重症监护病房护士对道德困境的感知——一项初步研究

制度约束是新冠肺炎疫情期间优先护理干预的障碍——重症监护护士的经历

新冠肺炎疫情期间的重症监护学习——研究生重症监护护理学生的经历

危重症对新冠肺炎患者的意义:当可怕的虚幻变成现实

Med människan i centrum och utblick mot världenär omvárdnad ochälsa i ett globalt perspektiv röda Korsets högskolas unika profilino nimo utbildning,forsking och samverkan。

Presskontakt出版社:
海伦·科姆洛斯烧烤
电话:
072-519 36 05
Epost公司:
helene.komlos.grill@rkh.se