Viäter för mycket socker och用于编织visar alltmer páatt det ocksándrar vár smak och uppfatting av mat.Mattias Alenius forskargrupp vid Umeáuniversitet har funnit attöverkonsumtion av socker-leder直到ettökat sug efter fett hos flugor。

我正在研究一些新的公众人物,我发现vetenskapliga tidscriften Cell报道了visar for kargruppen att intaget av fett och socker styr varandra。研究人员har genomförts pábananflugor men detär troligt att liknande mekanismer finns hosänniskor。

–För mycket socker leder直到minskat sötsug ochökat fettintag,och tvärtom。Pásávis säkerställs att flugan fár i sig tillräckligt med socker och fett somáringsämnen,säger Mattias Alenius,vid Institutionen för molecylär biologi教授。

Forskargruppen har tidgare funnit att bara ett par procentsökning av socker i kosten fár tarmen hos bananflugor att frisátta ett hormon som heter Hedgehog,直到cirkulationen。Smakcellerna börjar dásvara mindre pásocker och flugorna väljer bort söt kost。我在Hedgehogävenökar suget efter och uppskattningen av fett学习。

Jakten påvad som styr signalen att viljaäta mer fett ledde forskarna直到中央胎儿营养不良:leptin–eller Upd2 som den heter i flugor。När mängden fettvävökar i flugan frisätts Upd2 som trycker ner smakuppfattningen av fett ochökar-sötsuget。Intaget av fett och socker korsregleras alltsáav signalera frán Hedgehog och Upd2。

–Det handlar om en dragkamp mellan socker och fett–inte om att begränsa Det totala antalet kalorier,som vi nog helst skulle vilja。Förmodligen har människor liknande kompensationsmekanismer som flugor har vilket gör att vi helst av allt vill ha lika mycket fett som sock。En amerikansk芝士蛋糕brukar man sägaär det som bäst driver vártätbegär,säger Mattias Alenius och fortsätter:

–Vi människor kan faktiskt uppfatta fett som en smak。Detåterstår在周日的会议上发言。Nágot att bita i för forskningen。

奥姆登·维滕斯卡普莱加·阿特克伦(Om den vetenskapliga artikeln)

赵云波(Yunpo Zhao)、艾米莉亚·约翰逊(Emilia Johansson)、段建立(Jianli Duan)、韩哲(Zhe Han)、马蒂亚斯·阿莱纽斯(Mattias Alenius)(2023)。脂肪和糖诱导的信号调节果蝇对甜味和脂肪味的感知。《细胞报告》第42卷第11期。

Läs hela artikeln女士

För ytterligare信息,kontakta gärna:

马蒂亚斯·阿莱纽斯(Mattias Alenius),乌梅大学摩尔基尔生物研究所i molekylär biologi教授

电话:070-579 68 98

电子邮箱:mattias.alenius@umuse

普雷斯比尔德

乌梅大学
乌梅大学
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37000学生och drygt 4300 medarbetare。Här finns en mángfald av公司特比尔德宁加av hög kvalitet och världsledande公司抛弃伊莫·弗莱拉·维滕斯卡普莫尔登。Umeáuniversitetär ocksáplatsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9–en revolution inom gentekniken som tilldeletas Nobelpriset i kemi大学。

维德·乌梅大学。瓦拉萨曼哈伊尔纳校区格尔德特特特特莫塔斯,萨马贝塔och utbyta kunskap,nágot som gynnar en dynamick ochöppen kulture där vi glädsát varandras framg-ngar。

Presskontakt出版社:

Presstjänsten出版社

电话:

090-786 50 89

美孚:

072-206 89 23