Fler källor och okonventinelle data kan göra det säkrare att förusse och beräkna fliktingströmmar。Forskare vid Malmöuniversite har varit med att ta fram en modell som kan tillämpas pásávál nationell som lokal nivá。

Utgángspunkten för forskingen har varit att förstávilka faktorer som startar migrationsströmmar to Europa:ekonomiska förh llanden,konflikter,klimatfaktore。Dessa drivkrafter matas轿车i en statistisk model för att kunna förutsäga förrändringar i enára framtid。

Satellitövervakning av klimatet卫星
Grunden utgörs av traditionell beforknings来自欧盟统计局和世界发展指标的数据。我预测HuMingBird harocksáI sammahanget mer okonventinell数据在I modellen中存在。来自乌普萨拉冲突数据计划(UCDP)的Det kan vara satellitövervakning av klimatet eller uppgifter,somär ett用于组织机构数据中的som samlar程序。Ytterligare en källaär Google Trends,det vill säga söktrender pánätet som kan visa páett särskilt stort intresse för,直到示例Sverige i Irak,Syrien ellerá得到了annat土地。

–Vi hittar korrelationer mellan trender i sökningar pánätet och migrationsföden,säger Haodong Qi,forskare vid Institutionen för globala politiska研究所,马尔默大学。

德萨数据显示,豪东-齐埃特的差距扩大了对英超统计的影响。Klimatfaktorer som spelar位于odlingsförhállanden托尔卡的kan varaöversvämningar。

–Det finns tvátyper av klimatfaktorer:plötsliga katastrofer och mer lóngsamma scenarier。Som at man kan se att marken i ett omráde blir mindre och mindre odlingsbar,säger Haodong Qi。

格伦德·福尔·卡雷·贝斯鲁特(Grund för säkrare beslut)
Tillsammans med en forskolega i Bryssel har Haodong Qi tagit fram modellen Flow Specific Tempro Gravity,som ger en bättre grund för framtida beräkningar。只有nu studerar de särskilt hur klimatet páverkar hur människor frán enskilda districtt i Somalia flyttar直到欧盟。

–Deäldre modellerna kunde inte förutse flyktingströmmarna 2016。Nu fár vi en bas för att bättre kunna förutse framtida mönster och för att kunna fatta mer evidensbaserade beslut。

Mekanismerna bakom migrationär dynamicska。齐浩东(Haodong Qi)在det finns和ra förfinade建模师som redan används的指导下,在“det man kan säga nuär baserat pátidgare händelser”的指导下Omnya mönster uppstár máste modellen更新程序。

–Vi kan förstás inte säga till hundra procent att det blir páett visst sätt。Vi tar fram verktyg för evidensbaserade beslut,男式轿车ska det användas i verkligheten och dámáste politiker agera och kommaöverens,säger Haodong Qi。

————————————————————————-

Du fár det hár pressmeddelandet eftersom vi tror att Duár intresserad av vár for kning och utbilding。马尔默大学汉特林校区:mau.se/om-webbplatsen/

材料来自nyhetsrummet fár användas för redaktionella syften,ej för-kommersiellt bruk som,直至示例发布。

马尔默大学(Malmöuniversitetär ett nyskapande),城市与国际学院(urbant och internationalellt lärosäte som bidrar),直到萨姆哈尔苏特维克(samhällsutveckling)。弗斯克宁警卫队、弗拉乌特比尔丁加警卫队和萨马拉贝特警卫队。

瓦拉·福斯卡尔·阿贝塔(Vára forskare arbetar gränsöverskridande)。有机玻璃的纪律严明。Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningarär högt优先级。

Tillsammans med andra vill vi skapa,dela och sprida kunskap för att förstá,förklara och utveckla samhället。Både lokalt和全球。Som en naturlig följd av detta finns de flesta av vára studenter inomämnesomráden och yrken med hög samhällsrelevans(自然之父)。

Viärövertygade om attöppenhet och inkludering berikar vár mángfald公司。在Malmöuniversitetär första一代学生的电视上。

马尔默大学:

  • Grundat 1998年
  • 5 fakutter och 5用于切割椎体。
  • 24000名学生,12000名学生
  • 2 093 anställda
  • 430名争议律师,264名doktorander 83名教授
  • 100节目och 350 kurser

Presskontakt出版社:
马格努斯·詹多
电话:
040 665 81 97
Epost公司:
magnus.jando@mau.se