白蚁klimatreglering i sina stackar kan inspirera framtidens klimatsmarta byggnader。Termithögarhar sofickerade通风系统somöjliggör cirkulation i hela strukturen。Detta bidrar至bibehálla och reglera tempature och luftfuktighet。Nya by ggnader impresserade av termitena kan uppnåsamma effect som traditonell klimatreglering,men mer energy effectiva och utan dess koldoxidavtryck,visar ny forskining från Lunds universitet是一个充满活力的人。

–数字化视听设计-och by ggnadsprocessor skapar enorma möjligheter i hur vi utformar arkitektur,och naturliga och biologiska systemär en viktig förebild för hur vi bäst utnytjar dessa möj ligheter,säger David Andréen,lektor vid Institutionen för-arkiteptur och by gd miljövid LTH och artikelförfattare。

结果,一些公众对材料前沿进行了研究,visar en struktur för byggnader baserad pátermitstacker som under lättar klimatreglering i byggnadernas inre。

–Studien handlar om termitstakars inre,vilka bestár av tusentals sammanlänkade kanaler tunnlar och luftkammare,och hur dessa fángar in vindenergi för att“andas”,eller utbyta syre och koldioxid med sin omgivning。Vi har utforskat hur dessa system fungera och hur man kan integratera likande strukturer i by ggnadsväggar för att driva flöden av luft,värme och fukt pönya sätt。

Energisála系统

Tankenär alltsáatt kunna skapa nya sätt att kontrollera luftflöden i byggnader somär betydligt mer energieffectiva och klimatsmartaän traditionell luftkontifering med sákallade bulkflö)som of ast drivs av fläktar。我的目标是建立一个系统somär turbulenta,dynamska och varibla。

–Dessa kan kontrollas med mycket småredskap och liten energiltilförsel,säger David Andréen,大卫·安德伦。

我学习了har forskarna visat hur luftflöden intergerar med geometri–vilka parametrar I formen som leder,直到att flóden uppstár och hur de selektivt kan regleras。Dessa kan drivas uta att använda mekaniska,förliga komponenter som fläktar,ventiler och liknande,uta endast genome elektronisk sterning。

–Dettaär en förutsättning för sákallade distribuerade system,där mánga smásensor och reglerdon placeras i byggnadens klimatskal genome miniatyrisering,beständighet/hállbarhet och kostnadsminsking,berättar David Andréen。

3D打印skapar nya möjligheter

Detta skapar möjligheter att reglera en byggnads klimat och kontroller faktorer som tempature och fuktighet utan att vara beroende av stora fläkt,värme-och luftkontiferings系统。Mekanismernaär beroende av att kunna skapa komplexa interna geometrier(1毫米至厘米卡拉),vilket endastär möjligt基因组3D-prenting。Genom 3D-prentinningen kan man tillföra värden i den byggda miljön och skapa hállbar arkitektur som annars inte hade varit möjlig公司。

–通过ggprocess lyckas skapa extremt komplexa och välfungerande“ingenjörsmästerverk”uta at ha en centralerad kontroll eller en ritning at utgáfr n,som vi människor behöver,säger David Andréen,通过gprocess lyckas ska extremt-komplesa och válfunger rande“ingers”uta ha en centreraterad kontroll eller en编写。

Artikeln i材料前沿

Fakta om研究

Proverr av det yttre höljet av en termitstack av中的Forskarna samlade米氏大白蚁i纳米比亚。Det unika med dessa stackarär en共生体svampträdgárd som ligger i hjärtat av strukturen och som termiterna odlar för att fámat。

基因组CT-skanningar分析仪分析kanalstrukturen i termitstacken,vilket visade ett kraftigt förgrenat nätverk,som bildar släta böjda kanaler med ett tvärsnitt páner,直到半厘米。

För att studera luftflödet utförde forskarna实验在三维空间中进行。Sedan simulerade de vind med hjälp av en högtalare för att driva en oscillerande blandning av koldioxid och luft genome nätverket轿车。

我进行了卡纳基因组扫描akrylplast för att skapa 2D模型的实验和验证。För att sp-ra luftflödet i utloppet an vände de en elmotor För at driva oscillerande vatten spetsat medet fluorescerande Färgämne genomo tunnarna公司。

结果面容为att nätverket av kanaler som finns i termitstackens ytterväggar kan fánga upp vind och skapa turbulens inuti,vilket leder tillökat luftutbyte med omgivningen och bidrar tilt kontroller inomyustlimatet。

大卫·安德烈
david.andreen@abm.lth.se
电话:+46(0)46 222 7494
手机:+46(0)738 266306