Pressmeddelanden先生

特尼克维滕斯卡普

维德·斯科斯巴德的情人节

2023年8月22日,隆德大学

这是一个很好的例子。研究bekräftar vikten av tigging信息,直到出生:människor som flyr hemmen kör nämligen bil lángsammareän anars,小跑att tidenär knapp。Enrico Ronchi,brandforskare vid LTH,Lunds Universite,专业评估vid skogsbränder–hur människor beter sig och hur[…]

Ny metod ger hopp om färre压裂机

2023年7月14日-伦兹大学

Tusen svenskar skulle kunna skonas från höftfraktur varjeår在识别风险时表现出色。Lunds Universite som stár bakom den nya 3D-simuleringsmetoden的Karna vid LTH侦探。《骨与矿物研究杂志》发表的研究结果。Benskörhet,som ocksákallas osteoporos,orsakaröver 120 000[…]

Nu haräventyret i rymden börjat för det svenska instrumentet Particle Environment Package ombord páJuice/现在,瑞典仪器Particle Environment Package on board Juice/太空探险已经开始

2023年7月7日-弗里姆德菲斯克研究所

Den 3 juli uppnádde det svenskledda仪器颗粒环境包(Pep)ombord páESA:一种rymdsond Juice en stor milstolpe med sin framgángsrika drivesättning。所有真菌som det ska och instrumentetár igáng。4月14日,Rymdsonden har轿车驶过rymden pa sin väg至木星的200 miljoner km路程。

PRESSINBJUDAN:Rymdforskare i Kiruna visar unik rymdutställning i stadshuset Kristallen公司

2023年7月4日-弗里姆德菲斯克研究所

Visste du att forskare och ingenjörer vid Institute för rymdfysik(IRF)i Kiruna har byggt rymdinstrument som kommer att bidra i sökandet efter liv páJupiters isiga mánar?在2023年的梦魇下,基鲁纳博尔纳(Kirunaborna och tillresta)直到施塔舒塞特·克里斯塔伦·福尔(Kristallen för att ta del av IRF):来自rymdespectonen Juice的utställning。

Sákan kvicksilverutsläpp frán industrin minska kraftigt公司

2023年7月4日-Chalmers tekniska högskola

Svavelsyraär världens mest and vända kemikalie。Denär viktig inománga industrier och används för att tillverka alltifrán papper,läkemedel och kosmetika til batter,rengöringsmedel oth konstgödsel。Därförär det en stor utmaning att svavelsyra ofta inneháller ett av världens giftiasteämnen–kvicksilver。Nu har forskare páChalmers utvecklat en metod som kan minska halterna av kvicksilver i svavlesyra med merän 90 procent–även frán redan lága niváer。 

Ny forskning:sóförändras sjukvárden在de kommande 50⁄ren的领导下

2023年7月3日-梅拉德伦大学

Den tekniska utvecklingen gár fort och在de kommande 50⁄ren kommer hälso-och sjukvárdenöver hela världen att förändras,med bland annatökad användning av AI och robotik的领导下。Trender visar ocksáatt klimatförändringar,svältoch sjukdomar kan páverka hur branschen förr ndras。马尔代伦大学(MDU)正在研究beskrivit hur framtidens várd kan komma att seut。

Klimatsmart Luftkonconditioning吸气器和终端

2023年6月29日-伦兹大学

白蚁klimatreglering i sina stackar kan inspirera framtidens klimatsmarta byggnader。Termithögarhar sofickerade通风系统somöjliggör cirkulation i hela strukturen。Detta bidrar至bibehálla och reglera tempature och luftfuktighet。Nya byggnader inspirerade av termiterna kan uppnásamma effekt som traditionell klimatreglering,men mer energieffectiva och uta dess koldioxidavtryck,visar ny forskning frón Lunds universitet。

Trenya hedersdoktorer vid Luleátekniska大学

2023年6月29日-卢勒德尼斯卡大学

爱丽丝·坎佩(Alice Kempe)、扬·莫斯特罗姆(Jan Moström och)、斯塔凡·戈塞特(Staffan Göthe har utsetts)直到2023年都是赫德斯多克托勒(hedersdoktorer)和卢莱·特克尼斯卡(Luleótekniska)大学的毕业生。Şõ

Digitala obduktioner med visualiseringsteknik i 3D公司

2023年6月28日-林雪平大学

Redan idag kan delar göras med hjälp av sákallad blandad verklighet–混合现实–och i framtiden kan obduktioner kanske utförase helt digitalt。Tekniken skulle pásikt kunna göra obduktioner mer effektiva och rättssäkra samt vara användbar inom sáväl utbildning som samarbeten。