Pressmeddelanden先生

特尼克维滕斯卡普

高科技争议

2001年2月16日,斯托克霍姆斯大学

在辩论之前,反对者一直在讨论梅德·达根斯·特克尼克·因盖特(med dagens teknik inget)问题。Fredag 16 februari kl.10.00äger den första disputationen rum vid Stockholms Universite där videokon表示信任utnyttjas。Det sker i Aula Magna när Li Westerlund vid Juridiska institutionen lägger fram sin avhandling“生物技术专利——欧洲和美国专利法下的等同和排除”

Sveriges femte支持Odin snart iväg卫星

2001年2月16日-Chalmers tekniska högskola

Den nya为卫星Odin ska studera bádestjärnors födelse och jordens atmosfär设计。Nu ska vi fáveta om vára ansträngnigar att minska freonanvändningen pájorden hargett结果。

费特·马滕·帕卡·科尼森森·梅隆(Fett i maten páverkar konsistensen merän smaken)

2001年2月15日,Chalmers tekniska högskola

Med smör och grädde i maten blir den godare,det vet alla matglada医生。Nu fár vi ytterligare belägg för att detär sá。费特特伊·利夫斯梅德尔·比德勒(Fettet i livsmedel bidrar)直到康塞森斯(don konsinsens),克里·米歇特·奥什(krämighet och)猛击了索姆·蒂尔塔拉尔(oss konsumenter)。男人们发现芬兰人被杀了。

Bättre mått påpolarisen公司

2001年2月14日,Chalmers tekniska högskola

Iskoncentrationen i Arktis avtar公司。Isenär en viktig faktor i hela det globala klimatet och det finns därför anledning at nogaövervaka dess förändringar。
我曾负责处理konstateras stora svagheter I den konventinella mättekniken för uppskattning av iskoncentrationen。Därövas och utvecklasäven ny satellitmätteknik,som visar större noggranhet i studier av bland annat isens rórelser och tjocklek。

Bättre máttpápolarisen公司

2001年2月14日,Chalmers tekniska högskola

Iskoncentrationen i Arktis avtar公司。Isenär en viktig faktor i hela det globala klimatet och det finns därför anledning at nogaövervaka dess förändringar。
我曾负责处理konstateras stora svagheter I den konventinella mättekniken för uppskattning av iskoncentrationen。Därövas och utvecklasäven ny satellitmätteknik,som visar större noggranhet i studier av bland annat isens rórelser och tjocklek。

蛋白质som lagar DNA skärskádade

2001年2月12日,Chalmers tekniska högskola

DNA-spiralen med vár arvsmassa förändras ständigt公司。Den visar sig ta upp公司
medicin基因组att anpassa sin struktur,och läker skador med hjälp av
speciella蛋白。我拒绝接受哈努·福斯卡(har nu forskare vid Chalmers fátt en närmareinblick)的采访。

所有snabbare datoromografer

2001年2月9日-林雪平大学

Med hjälp av datoromografi kan man avbilda innanmätet hos olika objekt,allt frán människokroppar och industriella komponenter,till resväskor páen flygplats公司。Tekniken bygger páen rotrande röntgendektor som fángar upp rönt genbilder av objektet tagna frán olika vinklar公司。Med hjälp av en sákallad rekonstruktionsalgoritm kan轿车bilder av snitt基因组目标framställas。

Elektroners rörelsemönster筋膜发生器

2001年2月9日,Chalmers tekniska högskola

处理visar bilden av tidgare的任何doktorsav结果
okända ytstrukturer páatomär nivá,samt ett sätt att avgränsat studera
elektroners rörelsemönster公司。

Rätt通风至Rätt hus

2001年2月8日,Chalmers tekniska högskola

在模型som visar vilken通风系统somär bäst för刚刚丢弃了hus。
就在den plats där du ska bygga。Som tar hánsyn至báde ekonomi,
komfort och väderförhállanden公司。Den finns,ochär resultate avny公司
比格纳德斯福斯克宁。风险分析模型
bli användbar vid utveckling av energisnála och sunda hus。

Elda med biomassa lönar sig公司

2001年2月7日,林雪平大学

只有nuär elpriserna lága,eftersom elmarknadens avreglering i Sverige skärpt konkurrensen。男子从elpriserna gár upp一直到den niváde lág pör ett parár轿车,vilket de väntas göra,sákommer biomar för uppvärmning att vara klart lönsamt jämfört med böde el och olja。