Pressmeddelanden先生

特尼克维滕斯卡普

超级材料kan bli nyckel för framtidens太赫兹teknik

2023年12月20日-林雪平大学

Högfrekventa terahertzvágor har stor电势att i framtiden ersätta röntgenundersökningar och användas i rymdforkning bland annat。Forskare vid Linköpings Universite t har visat att genomsläppligheten av terahertzstrálning genom-en aerogel gjord av cellulosa och-en ledande polymer kan regleras公司。En viktig egenskap för att kunna lása upp fler användningsomráden för-terahertzvágor。

Jordskalv i närtid nu tillgängliga pánätet(约尔兹卡尔维·恩瓦蒂德)

2023年12月19日-乌普萨拉大学

En ny karttjänst för jordbävningar och and ra kraftiga markskakningar i Sverige och näromrádet blir nu tillgänglig fö)r all mänheten。Karttjänsten finns hos Svenska nationella seiska nätet,vid Uppsala universite ochäröppen föralla。帕卡坦签证自动确定地震险、索姆乔尔斯卡尔夫、格鲁夫斯卡尔夫、斯帕宁加·格鲁沃、伯格塔克特、比根och annat om fár marken att skaka、,

奥特文内特·瓦滕·斯卡帕·梅尔·赫勒巴尔(Au tervunnet vatten skapar mer hállbar)材料生产

2023年12月18日-梅拉德伦大学

帕姆马加广场(Pámánga platser i världen)、奥赫文·斯韦里奇(ochäven i Sverige)、德布雷斯特·帕德里克斯瓦滕(ade r det brist Pádricksvatten)。Dricksvatten and vändsäven för att bevattna grödor och föro lika processer inom industrin.Detär varken hállbart eller effktivt公司。Därför startar ett nytt banbrytande负责编织项目vid Mälardalens Universite(MDU),med Málet att skapa effektiva metoder för att omvandla industriell t processvaten och avloppsvatten och avolppsvatte until värdeful r matproduction。

对于项目,联合水资源公司,梅兰·梅拉德伦大学(MDU),RISE ochett 30-tal samarbet spartners inom industry och livsmedelsproduktion。Monica Odlare,i miljöteknik教授vid MDU och koordinator för projektet säger sáhär:“Unity4水资源代表ett viktigt steg mot en mer hállbar och resurseffektiv framtid。Pásávis handlar Unity4水资源国际委员会,utanäven om samhällsengagemang,utbildning och en möjlighet att bidra,直到ett paradigmskifte i hur vi ser Páoch använder várt vatten。”

Sákan vi lära bilen attänka som en människa(萨坎·维拉比伦)

2023年12月13日-Högskolan i Skövde

Kan vi göra de självkörande bilarnaännu smartare?Kan vi fádem att agera lämpligtäven páosannolika händelser?Sara Mahmoud,doktorand i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde har undersökt hur kognitivt inspirerad design kan användas för att skapa smartare AI-system i biar公司。

Forskare ger robotar bättre verktyg att hantera konflikter i对话器

2023年12月11日-乌梅大学

En ny avhandling visar hur robotar kan hantera konflikter och kunskapslukor i dialoger med människor。基因组att förstáorsakerna till att dialoger integutvecklar sig som förväntat,har forskare vid Umeáuniversitet tagit fram strategier och beräkningsmekanismer som kan bli viktiga när vi ska leva sida vid sida sida。

Trämaterial ger pálitliga organka solceller公司

2023年12月6日-林雪平大学

En-relativt obehandlad变体av ett av naturens vanligaste organicaka材料–木质素–kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organica solceller。Det visar forskare vid Linköpings universite och KTH正在研究公众和先进材料。

Programmerareöver 35 kan hälsa hem公司

2023年12月5日-马尔默大学

Det finns en extrem ungdomsfixering inom programmeringsmiljöer världenöver,vilket för med sig risker som fördomar och kunskapsbrister公司。弗雷格·里登·尼利根·乌特吉夫纳博士(Det framgár i den nyligen utgivna boken)“数字老龄化:它是如何运作的,以及解决它的方法”。