Pressmeddelanden公司

Humaniora公司

Rytmens estetik公司

2002年12月18日-Chalmers tekniska högskola

Lena Hopsch,skulptör och for karstuder and vid Arkitektur páChalmers,söker i sin licentiatpsats,Rytmens estetik,efter sätt att analyzera rytm ino arkitekturen har hon arbetat med bland annat en lindansare och en koreograf。

Satsning pásmásprák:Klassiska sprók och samiska prioriteras

2002年12月13日-Vetenskapsrádet

克拉西斯卡·斯普斯卡(Klasssiska sprák och samiskaär nár gra av vinnarna när Vetenskapsrádet delar ut pengar för att stärka forskingsmilöer i sm。I en första omgáng delas nu 4,5 miljoner kronor ut。

印度likadan som páandra ställen新闻记者

2002年12月12日-斯托克霍姆斯大学

Massmedier i nya前har under de senaste decenierna fátt en all törre betydelse ocksöutaför den industrialerade världen。Ofta har detta支持som ett作为全球化者kulturella维度的典范。

斯科尔森历史

2002年11月28日-乌梅大学

佩特拉·兰塔塔洛·贝斯克里弗(Petra Rantatalo beskriver i sin avhandling utvecklingen av en“skolreserörelse”inom den svenska folkskolan)。1900年,在传统的民间社会中,Skolresor blev出现了。

宗教och krig i vikingarnas världsbild

2002年11月27日-乌普萨拉大学

维迪·西丹·埃诺·弗格里潘德(Vid sidan av enövergripande)宗教av gudar och myter utvecklades under vikingatiden ett magiskt komplex kallat sejd,med en breed uppsättning cretualer som bland annat skulle ge strisslycka。尼尔·普莱斯·佩卡尔(Neil Price pekar i sin avhandling páparalleler till andra trossystem hos arktiska folk som kan ge oss ny kunskap om vikingatidens samhälle i stort)是一名处理并行程序的律师。

Folkbildningsmotiv rättfärdigar kommersiell电视节目

2002年11月27日-乌普萨拉大学

Att tjána pengar pákommersiell电视制作公司kan inte ske直到vilket pris som helst。Katarina Graffman har studerat inom vilka ramar och värdehierarkier som produceterna páett kommersiellt TV-bolag verkar研究人员。生产“大众化”的人是生产商。