Pressmeddelanden先生

Humaniora公司

Kattungar och Mumintroll–学习visar hur det“gulliga”utnyttjas i ekofascistisk宣传

2024年2月26日,奥雷布罗大学

希特勒·索姆·克拉帕夫·德朱尔·奥赫·贝瓦德·巴德·梅恩·斯瓦尔塔·安西克茨马斯克勒(med kattungar i famnen)。Detár nágra bilder som kopplar ná)获得了医学知识埃科法西斯特维尔维萨·乌普·斯塔卡·马恩(Ekofascister vill visa upp starka män redo att váld försvara naturen,kvinnor och barn)。Samtidget visar männen en mjuk och kärleksfull sida,säger Maria Darwish,doktorand,som en studie[…]

Forskareöverskattar sin egen hederlighet公司

2024年2月26日,林雪平大学

Den genosnittlige forskaren tycker sig vara bättreän kollegorna páatt följa god forskingssed。德泰克•文(De tyckeräven att det egna forskingsfältetär bättreän andra forskingdfält páatt följa god forskingssed)。Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort公司。结果导致了pekar pöen风险被视为盲人,如tillkortakommanden、menar Linköpingsforskarna。

Såkan spelens drivkrafteröka ditt engagemang för lokala nyheter公司

2024年2月26日,Högskolan i Skövde

Lokalmedia skulle vinna mycket läsarengagemang páatt ta efter principer frán数据样本Mycket somär sjär lvklart för andra aktörer finns inte i tidningsvärlden、säger Torbjörn Svensson、doktorand i information知识库páHögskolan i Skövde、som har forskat kring hur dataspelens funktitioner och mervärden kanöka engagemange för-lokala nyhetsmedier。

Nytt världsrekord för CIGS解决方案直到乌普萨拉大学

2024年2月26日,乌普萨拉大学

乌普萨拉大学har det nya världsrekordet när det gäller hur mycket elektrisk effekt man kan utvinna ur CIGS-solceller。Det nya världsrekordetär pá23,64程序。Mätningen har gjorts av ett oberende Mätinstitut och为公众提供了天然能源。

天文学,kosmologi och astrofysik–vem kan svara pávad?

2024年2月23日,斯托克霍姆斯大学

Vadär mörk materia och hur uppstod universum公司?人类是宇宙的银河系成员吗?Varför bildas svarta hál och hur beter sig超新星,中子tjärnor och svarta hr?Vid Stockholms Universite t finns mánga forskare som kan svara páfrágor om University och vi listan här nágra av dem(维德·斯托克霍尔姆大学)。

Pharmatheus Mats Karlsson får Uppsala universitets创新-och entreprenörspris 2024

2024年2月22日,乌普萨拉大学

乌普萨拉大学创新-och entreprenörspris 2024 gár till Mats Karlsson,somár 2001 blevárldens första教授i farmakometric。De senaste tioáren har han jäms med forskingen varit med och grundat och utvecklat konsultföretaget Pharmetheus som framföralt arbetar med att designa och analyzera kliniska pr vnigar。莫莱特·费尔索卡·费尔巴特拉·凯梅德尔斯(Matletär att försöka förbättra läkemedels)在处理费尔病人。