För dig somär记者(fd expertsvar.se)

记者och söker en forskare att intervjua?Eller letar du efter aktuell forskining inom ett visst omráde?Dáhar du hamnat rätt!

安索姆新闻记者

Jobbar du pa ett lärosäte?Skapa ditt konto här公司

Har du tidgare haft ett konto páExpertsvar behöver du skapa ett nytt公司。

Forskare i skyddsutrusting,hjälm och reflectväst läser av mätutrustning i närheten av vulkanen。

Om记者tjänsten

Tjänsten för新闻记者består av ett nätverk av flera hundra kommunikatörer i hela landet。在新闻发布会上,我采访了一位记者。Vi täcker alla forskingsomráden frán vulkan forsking-til epigenetik,poetik ochØstersjönsövergödning。