kakor信息(cookie)

Vi använder kakor、eller cookies、för att webplatsen ska fungera sábra somöjligt för-dig som besökare。

瓦德安卡卡?

En kakaär En liten textfil som sparas i webbläsaren pádin dator och inneháller信息来自ditt besök páwebplatsen。在数据传输之前,对数据病毒进行信息挖掘。

Sessionskakor sparas tillfälligtnär du besöker vár webplats och tas bortár dusänged din webbläsare公司。Andra kakor sparas i din webbläsare under en längre tid och aktiveras vid ditt nästa besök pávár网络平台下。

Kakor för网站

Vetenskapsrádet samlar在statistik frán besökare som godkänt kakor för webanalysis中。Syftetär att pövergripande niváförstáhur webbplatsen and vänds för att-kunna göra förb ttringar。

Den data som samlas in skickas until en server hos Vetenskapsrádet.将数据从skickas中删除,直到服务器上的Vetenskappsródet。Där anymoneseras och rensas datan in an den skickas vidare until analysverktyget-Google Analytics匿名用户访问谷歌分析。Vi rensar bland annat bort besökarens IP服装。Vi haräven gjort andra anpassningar för att undvika att Google ska kunna koppla ihop besöksdata frán vár webplats med data som Google samlat in pánant-hll。

网络分析和阿尔德里格·福尔马纳德斯福林中的一些信息。

卡科尔火山

诺德瓦恩迪加

卡卡瓦拉基盖特贝斯克里夫宁
cli_user_preference(用户参考)besöket旗下Lagrar användarens samtycke直到cookie-användning eller inte。Den lagrar inga是一名员工。
cookielawinfo-checkbox-analytiska公司330达加Kontrollerar om användaren har gett坐在samtycke旁边,直到kategorin“Analytiska”下的anvándningen av cookie。
cookielawinfo-checkbox-nodvandiga公司330达加Kontrollerar om användaren hargett坐在samtycke旁边,直到kategorin“Nödvändiga”下的anvándningen av饼干。
Cookie法律信息同意365达加Kakor som hanterar ditt medgivande/avslag angáende cookie páwebplatsen公司
查看_确认_政策330达加Den registrerar standardknappens status för motsvarande kategori och statusen för-California Consumer Privacy Act(CCPA)。

Analytiska分析

卡卡瓦拉基盖特别斯克里夫宁
_加仑729达加网络银行
_ga_LGTE6BBL3X型730达加网络银行
FPID公司399达加韦伯分析物
FPLC公司20蒂玛网络银行

福克蒂奥拉

杜贝斯特?阿莫?维尔卡?卡科尔?索姆斯卡?斯帕拉斯(Du bestämmer vilka kakor som ska sparas)

杜贝斯特阿默(Du bestämmer själv vilka kakor som ska sparas om ditt besök páwebplatsen)。杜坎·瓦尔贾(Du kan välja om vi fár lagra bara nödvändiga kakor eller om vi ocksár lagra kakor för webbanalysis och kakor som förbättrar webplatsens funkitatet)。

安帕萨·伊尔宁加·福勒·卡科尔(Anpassa inställnigar för kakor)

卡科尔村?

Om du vill undvika kakor helt och hállet kan du göraändringar i din webbläsaresäkerhetsinställningar村。Dásparas inga kakor men du kommer inte heller kunna and vända vissa funktitoner(德斯帕拉斯·恩加·卡科尔(卡科尔)。Datorn nekar automatiskt kakor eller informerar varje gáng en webbplats begär att fálagra en kaka。

Vad säger lagen?

Alla som besöker vár webplats máste enligt滞后于webplatsen an vänder kakor,vad de används的信息,直到och hur du kan välja bort dem。

elektronisk kommunikation滞后(2022:482)

尼赫茨布雷夫·梅德·阿克图埃尔(Nyhetsbrev med aktuell)

Visste du att robotar som ser en iögonenär lättare att snacka med?Missa ingen ny forskning,prenumera pávárt nyhetsbrev!

Jag vill prenumera村