Kvalitetsarbete vid乌普萨拉大学

乌克兰乌普萨拉大学

  • säkra och främja kvaliteten i utbildning och forkning公司
  • utgáfrán och stärka den akademiska och kollegiala kulturen公司
  • 瓦拉奥佩特(varaöppet)、阿南达姆·埃尔森利格特·奥赫菲克提夫特(Amndamálsenligt och effektivt)

穆伦·福尔·乌普萨拉大学kvalitetsarbete slás fast i穆勒乌普萨拉大学战略负责人。

Várt kvalitess系统

Bilden här nedanför visar de olika delarna som ingár i Uppsala Universites kvalitets系统。基础大学–kvalitetskulture、kollegialite、akademisk frihet och studentmedverkan–och公司de miljöer där undersisningen och for kningen bedrives米尔约尔·德亚尔低估了克宁根河比尔达尔·恩·佩拉雷(bildar en pelare i mitten)。Detär där–视频机构,forskargrupper,lärarlag samt i kurser och项目–som Det praktiska kvalitetsarbetet sker。Runt pelaren finns公司斯特兰德·斯特鲁克图尔我来自阿夫尼奥·康彭特,乌塔·因伯德斯·希拉基。

Häröljer en电影医学指导基因组验证系统olika delar。

Här följer是一部电影,由kärnvärden大学拍摄。

法勒日乌普萨拉大学

脸书
instagram程序
推特
youtube网站
链接(linkedin)