Stacy VanDeveer ny gäst教授i klimatledarskap

斯泰西·莫特(Stacy mot ett träd med röda löv)。

Stacy VanDeveerär教授vid McCormack政策与全球研究研究生院vid马萨诸塞大学波士顿分校。电话:Judith Lundberg-Felten

Stacy VanDeveer,波士顿马萨诸塞大学教授,乌普萨拉大学教授。汉斯支持har satt starka sprri frágor som rör global miljöpolitik och gränssnittet mellan vetenskap och politik。

Den tioáriga gästprofessuren,där enny教授,inbjuds varje eller vartannatár,finansieras genome en tigare domension av enterprenören Niklas Zennström och hans hustru Catherine Zennstruöm,直到乌普萨拉大学。

Stacy VanDeveerär教授vid McCormack政策与全球研究研究生院vid马萨诸塞大学波士顿分校。汉斯支持har satt starka sprri frágor som rör global miljöpolitik och gränssnittet mellan vetenskap och politik。

索姆拉迪瓦雷的阿利塔斯

Ett av Stacy VanDeveers支持somrádenär EU:s miljö-och energipolitik och frágor om hur experter páverkar policyutvecklingen。汉·罗克斯(Han har ocksábedrivit)是美国政治学界的跨学科交叉学科,他是美国萨曼汉联邦政府的代表,也是美国政治学的典范。

–Precis som en rad händelser runt om i världen visar blir klimatförändringarna allt farligare(普雷西斯·索姆·恩拉德·汉德尔塞·鲁特·奥米·维尔登)。Därför behöver báde den politik som bedrivs och vára lokala och nationella politiska ledare stärka klimatarbett。Om Sverige istället för att leda utvecklingen i klimatfrågan blir ett av de långsammare länderna,欧盟的风险:在全球范围内,这是一场灾难。Jag vill se ett starkare klimatledarskap,som tar itu med de problem som finns samtidigt som utsläppen minskas och samhället blir mer hállbart,säger教授Stacy VanDeveer。

Ska delta i用于清算och低估

Stacy VanDeveer ska delta i forskining,undersigning och extern samverkan som en del av den växande forskargruppen i klimatledarskap(CCL)vid Uppsala universitet(乌普萨拉大学)。

–加佩特·梅兰·克利马特姆·洛赫·乌茨拉佩·斯托尔(Gapet mellan klimatmál och utslär stort och ytterligare)支持贝荷vs om hur imped mot klimatarbettet kanövervinnas i böde politiken och samhället、萨姆盖尔·米凯尔·卡尔松(säger Mikael Karlsson)、维尔萨姆赫茨拉雷(verksamhetsleare i klimatledarskap pöUppsala universite och ansvarig för。

–Stacy Van Deveer har en unik internationalell insikt i hur klimatfrágan och and ra miljör问题hanteras ochär där för en glädjande förstärkning av vár forskargrupp。医学名誉教授kan vi fördjupa vár forskining och stärka vár kommunikation om de möjligheter som finns att násamhällets miljömál snabbt,effektivt och rättvist。

朱迪思·伦德伯格(Judith Lundberg-Felten)

Zennströms gästprofessur i klimatledarskap先生

Gästprofessuren páUppsala Universite finansieras under en tioársperiod genome en donferences frán Zennström Philanthropies,grundad av enterprenören Niklas Zennstreöm och hans fru Catherine Zennstroöm。

尼赫茨布雷夫乌普萨拉大学校长

法勒日·乌普萨拉大学

脸谱网
instagram(安装程序)
推特
youtube网站
链接(linkedin)