WoonBLOX公司

Een combinatie van standaard meegeleverde sector generieke processmodellen en zelf te configureren onderen die u ook nog eens kunt uitwisselen会见了安德烈公司。Hierdoor bent u verzekerd van een zeer完成了自动化操作,为我们赢得了合作。

Ontdek de mogelijkheden公司

维兰德林根?维兰德我!

在得胜的企业部门,沃尔根政治局(volgen politieke besluiten)、经济局(economische veranderinge en maatschappelijke)比埃尔卡尔(elkaar)快节奏运作。德杰利克·维兰登根(Dergelijke veranderingen betekenen vrijwel altijd)是得胜的公司,也是会议组织进程(meere organitie processen moeten aanpassen)的得胜公司。模具加工zijn vaak geautomatiseerd遇到allerlei verschillende systemen en software。Het probleem:他是waak lastig om die aan te passen,waardoor woning corporaties niet snel(genoeg)wijzigingen in hun organizationprocessen doorvoeren。Dat komt omdat de organizatieprocessen inmiddels voor een belangrijk deel afhankelijk zijn geworden van die systemen公司。处理kunnen eigenlijk niet veranderen wanneer De automatisering ervan niet mee verandert。

WoonBLOX_veranderingen公司

Marktplaats van Procesmodellen公司

WoonBLOX biedt软件符合procesmodellen。Modellen die snel en eenvoudig aangepast kunnen worden bij verandende omstandigheden公司。Die modellen worden deels gelevered door WoonBLOX en worden deels zelf gemaakt door woning公司。Omdat WoonBLOX de samenwerking in de sector will stimuleren zijn alle modellen underling uit te wisselen waarmee dus kennis gedeeld wordt,ontwikkeltijd aanzienlijk ingekort-wordt en kosten worden bespaard在扇区的同步网络将刺激用户使用wisselen-waarmee dus kennis-gedeeld-wordt wordt

Lees meer over onze公司:

WoonBLOX市场

Ontdek de mogelijkheden公司

Kenmerken van WoonBLOX公司

集成技术

Verbind WoonBLOX eenvoudig会见了behulp van een rest-API。

动态案例管理

遇见了WoonBLOX门环iedere huurder zijn of haar eigen unieke klanteis

Optimale samenwerking公司

WoonBLOX gieft de juiste informatie of taak op het juiste moment uit de underliggende systemen(WoonBLEX网站)。

Geautomatiseerd程序:Reparatieverzoek

Voordelen van WoonBLOX公司

梅德韦克

梅德韦克

梅德韦克斯·范恩(Medewerkers van een)赢得了corporatie overzien voortaan het hele process vanuitéen scherm,zelfs wanner ze veel verschillende systemen gebruiken bij het afhandelen van eens process。泽坤南过度修饰流程tapen weglaten,hoeven zich niet meer op meedere plekken aan te melden en maken amper nog fouten omdat ze door het hele process dezelfde taal en terminologie gebruiken。

Huurders公司

德胡尔德的奸商遇到了WoonBLOX van een gepersonaliseerde klanteis。Het systeem handelt iedere aanvraag op maat af voor甚至指定为huurder。Dit gebeurt via de snelste route en op based van de specifieke eigenschappen van een huurder,通过运营基础上的德斯内斯特路线。Die wordt beter geholpen en gaat de dienstverlening van de wonning公司meer waarderen。

信息通信技术

ICT的发展始于技术领域,技术领域是WoonBLOX(Be Informed)。eenmaal een过程模型是否与een bepaalde赢得公司?Dan kunt u dit模特指导,在een uitvoerbar项目(包括schermen en knoppen)中认识了een druk op de knop和omzetten。Zo ziet een ICTer是het programma goed werkt的主管,het werkbaar en logisch的主要负责人是voor de corporatiemedewerker。

美味佳肴

Bestuurders van woning公司krijgen dankzij WoonBLOX meer controlemogelijkheden。Omdat WoonBLOX een flexibele en processgedreven toepassing is,past u de software snel en gemakkelijk aan om nieuwe regels direct te verwerken inhet组织过程。Zo bant u het risico op不合规行为令人发指。Daarnaast levert WoonBLOX uw corporatie ook serieuze kostenbesparingen op.De软件是vrijgesteldvan kosten voor获奖公司,maakt tijdelijke noodolossingen overobodig en zorgt ervoor dat minder gebruikers uw onderliggende systemen benutten(lagere licensiekosten)。
De corporatiesector moet omgaan遇到了enorme veranderingen。Wendbaarheid en flexibiliteit zijn nodig公司。尼特·艾伦·范德维尔克内默斯(Niet alleen van de werknemers)、马尔·奥克·范德瑟林·瓦尔·齐吉·米·维尔肯(maar ook van de systemen waar zij mee werken)。我是kunnen namelijk niet zónder elkaar veranderen。请告知biedt juist die flexibiliteit。Door eigenaarschap van je processen te nemen en die processeen je ICT systemen te laten aansturen,ben je in staat om veel sneller en beter op verendende omstandigheden in te spelen门特征查普·凡杰处理流程与信息通信技术系统。Je wordt weer de dirigent van Je orkest先生。Op die manier kun je ook je huurders veel meer kwaliteit bieden in je dienstverlening.《Op dier kun je-ook je huuders》在《世界报》上发表。所有的人都认识了,甚至都被告知了专家te bellen!”

下载de白皮书

WoonBLOX Logo_白色

Meer weten over de WoonBLOX oplossing voor wonning corporaties公司?下载dan nu onze白皮书! 

Marktplaats van Procesmodellen公司

WoonBLOX徽标

WoonBLOX stimulert samnwerking in de sector(WoonBLEX刺激了去扇区的samnwerKing)。Woning公司kunnen hun ontwikkelde processen en bijbehorende modellennamelijk应答尤维塞伦。WoonBLOX zelf levert sector generieke processmodellen mee die door elke woningcorporatie specifiek gemaakt kunnen worden公司。Tevens kunnen获奖公司processmodellen,具体包括koppelingen、berekeningen等。Zo heeft de ene wonning公司bijvoorbeeld een mooi process voor het melden范·格卢伊德索弗拉斯特·昂特维基德(van geluidsoverlast ontwikkeld),韦尔克·弗沃根斯·道恩·安德烈(welke vervolgens door een andere wonning corporatie kan worden overgenomen en verder op maat gemaakt)。Dat gaat kosteloos,efficie en de control ligt helemaal bij de corporaties zelf公司。博文迪安·佐尔格特·德泽·马尼尔·范·沃肯·埃武尔(Bovendien zorgt deze manier van werken ervoor)的脚后跟与安特雷克雷克(antrekkelijk samenwerkingsmodel ontstaat)相同。Ieder过程模型维贝特和安德伦·海尔·格布吕克·范·库宁共同入侵。Omgekeerd,betekent het dateen corporatie een enorme keus heeft uit processmodellen die ze kunnen adopteren van andere corporaties公司。Hier komt geen levernancer和te pas。

集成技术

WoonBLOX徽标
WoonBLOX wordt geleverd符合de benodigde集成技术。Alle knoppen en overige在een WoonBLOX scherm zijn door和数字toepassingen“aan te roepen”als een服务(rest-api)中起作用。Hierdoor werken andere数字toepassingen van de corporatie optimaal samen遇到了WoonBLOX。De software kan bovendien会见了alle andere applications communiferen omdat ze over alle bekende technieken beschikt om functions in andere to passingen te starten of om informatie uit andere databronen op te halen,te raadplegen of te bewerken。Ook het terugschrijven van data naar de bronapplicate的数据库存在问题。

动态案例管理

WoonBLOX徽标

WoonBLOX bevat een techniek die te boek staat als动态案例管理(DCM)。DCM maakt zaakgericht werken mogelijk公司。伊恩·扎克(Een zaak)是Een ander soort melding die afgehandeld moet worden的Een wonningcorporatie vaak Een aanvraag。赫特
dynamicsche aspect van WoonBLOX软件,wordt gevormd door het feit dat elke zaak of aanvraag op een manier door het-process heen loop die precies pass bij alle specifieke kenmerken van die zaak。

尼姆·比杰沃博尔德(Neem bijvoorbeeld)甚至是repaatieverzoek voor even verstopte dakgoot。Een huurder kan en mag dat euvel zelf verhelpen van de corporatie公司。Maar om de dakgoot te ontstoppen,moet hij vaak wel op een trapje klimmen(马乌姆德达格古特)。Dat vormt voor een huurder van 26 jaar meestal geen probleem,maar kunt u wellicht niet verwachten van iemand van 80 jaar。De DCM-技术公司van WoonBLOX houdt daar rekening mee。Het digitale aanvraagproces zal voor een公司

80-jarige huurder(fysieke hulp)dus anders verlopen dan voor een huurder van 26(instructie hoe hij zelf de verstopping kan verhelpen)。

Optimale Samenwerking公司

WoonBLOX徽标
Besluit在zetten赢得WoonBLOX公司?Dan kan de organiatie precises bepalen welke systemen ze al heeft en wanneer en op welk moment ze welke systemen inzet(丹坎·德奥组织珍视贝帕伦韦尔克体系)。Ook zelf bepalen waar u data will opslaan is voortaan geen probleem meer(乌克·泽尔夫·贝帕伦·瓦尔乌·达沃特·奥普拉恩是波尔塔人的问题)。Dat正在处理数据zo veel makkelijker voor verschillende toepassingen gebruikt。WoonBLOX软件verzorgt tevens de klantprocessen van een woningcorporatie。厢式货车het melden van een repaatie tot het afhandelen van een-vertrekkende huurder:麋鹿klantproces是WoonBLOX中的geautomatiseerd。同上maakt dat《胡尔德斯·恩·梅德韦克斯评论》(huurders en medewerkers op het juiste moment de juiste taked),vragen,informatie en processtapen krijgen uitgeserverd。Zo kunnen medewerkers snel en persoonlijk het verzoek afhandelen en wordt de communicatie tussen de corporatiemedewerker,de huurder en de leverancer veel prettiger en vooral doelmatiger。