Har du frágor om din bokning eller ditt besök?

Du hittar bokningsvillkor och Q&A här nedan.斯基卡夫里加frágor till oss sáterkopplar sásnart vi kan:vetenskapsfestivalen@goteborg.com

Bokningen av Skolprogrammetöppnar onsdag den 2月22日10:00

项目由芬兰人蒂尔格·恩格利格特(tillgängligt frán den 1 februari och bokningenöppnar den 22 februari-klockan 10)完成。Innan bokningenöppnar kan du skapa ett användarkonto och fylla i kontakt-och fakturaupgifter och markera favoriter i程序。När du skapar ett konto behöver du ha alla dina fakturaupgifter tillgängliga。

Har du ett konto轿车tidgare gäller samma inloggingsupgifter som innan。迪娜·奥普吉弗特·斯巴拉斯·梅兰人节(Dina uppgifter sparas mellan festivaláren men se till sáatt alla uppgifter-stämmer innan du bokar)!

Boka när det passar挖掘

Webbokningenär tillgänglig dygnet runt frán onsdag 22 februari klockan 10:00。Fram till den 26 mars kan du boka dig och din klass(弗拉姆至26号洞穴)。För vissa aktiviteter háller bokningenöppetända fram直到节日开始(乏味的annat Experimentverkstaden)。

电话支持

在vissa tider kan du ringa oss下面。通过电视转播观察du inte kan boka。Däremot hjälper vi在du har frágor kopplade挖掘gärna,直到kontohantering eller bokningsförfarande。

031-368 42 80

Telefontider(电话提示器):

2月22日:克利夫兰,10日至12日,3月13日至16日

2月23日:肯尼亚时间10日至12日,星期三至16日

2月24日:kl.10-12

2月25日至24日火星:瓦尔达加岛,邮编:13-16

Viktigt att veta innan du bokar公司

Vi tar ut en bokningsavgift för de flesta skolprogramsaktiviter公司:

 • Kostnaderna för aktiviteter i grundskolan gäller fören bokning vilket omfattar en klass/grupp pámax 30 elever公司。Kostnadenär 160 kr för en digital aktivitet,400 kr alternativt 560 kr fór en aktivite som genomförs pá平台。Alla kostnaderär是一位杰出的母亲。
 • Aktiviteter för förskolan samt programmpunkter som vänder sig直到läreär kostnadsfria。
 • 奥巴马!Uteblivet deltagande pábokad aktivitet debiteras med normale avgift公司。Vi taräven ut en no-show avgift för kostnadsfria aktiviteter。

Vilka bokningsuppgifter behöver vi frán dig?

 • En bokning omfattar max 30谷仓/标高。Fyll i rätt antal公司。波卡·弗伦·斯特雷·格鲁普村(Vill du boka för en större grupp),一直到波尼恩·戈拉斯(bokning göras)。帕维萨·阿克维提特·芬兰斯·穆加·普拉泽(Pávissa aktiviteter finns mánga platser att boka Pásamma tillfälle)。博克宁根签证观察员个人平台som finns tillgängliga公司。
 • Inga preliminära bokningar kan göras–bokningarnaär bindand!
 • 阿尔·安德林加·康塔克-och fakturauppgifter kan administras av den som bokat(i användarkontot)。Eventuella ombokningar/avbokningar ellerändringar i info kring medföljande lärare,klass eller elevantal máste gávia oss。
 • Deltaganet下的Du som lärareär ytterst ansvarig för din klass,aktiviteter som sker páplats och下的báde,aktivateter som-sker digitalt下的som lár ytertst ansvarig-f r din-klass。
 • 迪娜·孔塔库普提夫·斯帕拉斯(Dina kontaktuppgifter sparas)直到nästa bokning(násta bokning)的男子从克拉斯och antal elever máste fyllas i för varje ny bokning手中接过球。
 • Ange kontaktuppgifter til den lärake som ansvarar för deltaganet under Vetenskapsfeastivalen.在Vetenskappsfeasticalen的领导下,Ange Kontaktupgifter-til den lá罕见的som ansvarar-för Deltaganet。Rätt telefonnumeräR viktigt公司。
 • Bokningsbekräftelsen skickas automatiskt efter at du genomfört din bokning公司。奥巴马!Om du inte fár din bekräftelse,var vänlig kontakta oss snarast。

Om fakturaupgifterna公司:

 • Ange alltid邮政地址:samt fullständig fakturadress med korrekta mottagarkoder,ID eller and ra fakturamärkningar。Detär mycket viktigt att fakturona kommer till rätt mottagare–omofllständiga fakturauppgifter lämnas debiteras en administrationsavgift。
 • 蒙加·孔穆纳(Manga kommuner och skolföretag har gáttöver)直到埃莱克托尼克(elektronisk)造假。科拉乌普·瓦德·索姆盖勒·福尔刚刚进入斯科拉。
 • Fyll i alla fakturaupgifteräven om du bokar kostnadsfria aktiviteter。Vi behöver dessa uppgifter som säkerhet men ser till sáatt inga fakturor utgár för dessa bokningar(维贝弗·德萨·波克尼加)。
 • Du som bokar grundsärskoleever,直到Experimentverkstaden kostnadsfritt,märker bokning:SáR。
 • Vi skickar faktura innan eller efter ditt besök páfestivalen,beroende pánär du bokar。Betalning ska ske inom 30达加。

Varmt välkomna att delta i Vetenskapspfestivalens skolprogram!

LiveLabbetär en av vára stora digitala aktiviteter som ger kul kunskap direct i ditt klasrum公司。

Frágor och svar om skolprogrammet公司

维尔卡·斯库塞尔·斯科尔项目?

Vi tar emot谷仓frön förskolans senareár samt elever frán hela grundskolan。根据varje程序punkt stár tydligt vilken málgrupp aktiviteen riktar sig till。

När kan jag boka och hur?

Bokningen för节日2023öppnar den 22 februari klockan 10.00。Bokningenäröppen直到登上24个火星(för vissa aktiviteter längre)。

项目经理för skolklasser芬兰här och弗拉雷项目哈罗。

Vad kostar det at delta i skolprogrammet公司?

Aktiviteter för förskolan och läraraktiviterär kostnadsfria公司。För Grundsärskolaär Experimentverkstaden kostnadsfri,märker bokning:Sár。Priserna för elevaktiviter variera beroende pátyp av aktivitatet公司:

 • Aktiviteter páplats i Göteborg:400 kr/klass杰出妈妈。
 • 实验verkstaden i Göteborg:560 kr/klass exklusive moms。
 • Digitala aktiviteter:160千卡/千卡的优秀妈妈。

Inneháller skolprogrammet endast aktiviteter för elever公司?

Nej,i skolprogrammet ingár ocksáläraraktivitieter som bokas pásamma sätt som elevaktiviteterna(内伊·斯科尔编程)。

Var i Göteborgär skolprogrammet?

Skolprogrammet 2023 genomförs i centralla Göteborg med omnejd。实验在卡伊斯基尔105帕纳皮伦进行。Oh vriga aktiviteterär förlagda i centrala Göteborg eller ute páplats hos aktivitesthállarna。Du hittar plats och address根据相应的aktivite i程序。

哥德堡Sker-alla skolprogramsaktiviter i Göteborg?

Nej,vi har en mängd interaktiva digitala aktiviteter somöppnar för deltagande frán hela landet!Du och din klass kan alltsádelta i Vetenskaps festivalen oavsett var ni bor公司。瓦尔库纳!


Hur deltar jag数字?

Länkar直到digitala sändnigar skickas直到alla bokade i god tid innan genomförandet。Har du bokat en digital elevaktivitet deltar ni geno att du visar sändningen pástorbild i klassrummet。Bra internetuppkopling、ljud och bild behövs i den lärosal niär。来自förberedelser inför aktiviteten skickas frán aktivitatesansvarig的活动信息。

Kan jag komma i kontakt med er för olika frágor?

杜坎·梅杰拉·奥斯斯·斯维亚·特科普拉尔·索姆利格特堡vetenskapsfestivalen@goteborg.com

Varför már ste jag fylla i fakturauppgifteräven i de fall det stár“kostnadsfritt”?

Vi háller koll pávem som ska faktureras eller ej,men Vi behöver alla uppgifter som en säkerhet eftersom Vi inte vill att eftertraktade skolprogrammesplatser bokas upp och gár tomma。Vi debiterar bokningar som inte nyttjas公司。Du som bokar grundsärskoleever,直到Experimentverkstaden kostnadsfritt,märker bokning:SáR。


Jag har en grupp elever med särskilda behov–kan vi boka oss until nágot?

Allaär sáklart välkomna i Skolprogrammet!Vissa aktiviteterär mer lämpadeän andra,men de flesta kan anpassas。杜塞姆格拉罕见的avgör själva vad som passar just dina elever,men stäm gärna av med oss innan Du bokar sákan vi ráda eller sätta dig i kontakt med de medverkande。

瓦尔夫·马尔(Varför más te jag registerra mig och skapa ett användarkonto)?

Viär en obunden och icke-kommersiell verksamhet och använder endast dina uppgifter i syften kopplade直到Vetenskaps节日。Skolprogrammetär nationellt och bokas varjeár av lärreeöver hela landet公司。Vi behöver registrera bokningar i várt system för att kunna administra allt ochör de flesta elevaktiviter tar Vi ut en avgift公司。

Vi vill ocksákunna komma i kontakt med alla lä罕见的med förberedelsematerial,信息och enkätutskick。Vi skickaräven lärarnyhetsbrev,直到挖掘出奥雷特。Om du inte ha dessaär det bara att avregisterra dig frán utskicken公司。

Varför stänger bokningen直到vissa aktiviteter tidigareän andra?

Vi och alla aktivitatetsansvariga behöver nágra veckor póoss för att ta kontakt med alla bokade med förberedelsematerial,sändningslänkar och eventuell annan信息。阿尔文·范尼·索马·博卡德·贝约弗·蒂德·福雷特-维德·贝霍夫·昆纳·福雷达-伊霍普·梅德·埃勒维纳。Vár Experimentverkstad har stor kapacitet och där háller viöppet för bokning sálänge det finns平台。


Kan jag preliminärboka?

Din bokningär bindande men du kanändra kontaktuppgifter samt information om klassen och elevantalet。Sádanaändringar kan du själv göra i ditt an vändarkonto。Vill boka om eller för förhinder,var snäll och kontakta oss:vetenskapsfestivalen@goteborg.com

Kan jag skickaásikter eller在节日组织之前给小费?

Vi vill gärna veta vad du tycker公司。节日结束后,在贝斯瓦拉山庄进行露天挖掘,直到最后一天。Har du andra frágor eller idéer gár det胸罩att mejla oss,vetenskapsfestivalen@goteborg.com

NärärñNästa skolprogram?

2023年4月17日,拉斯维加斯艺术节开始,4月28日,斯科尔项目开始。