Reneverat med respekt och finkänslighet公司

塞西莉亚och Mikael stár i salen helt omgivna av kost páväggarna。 

Antikvarie Ceciliadman och museichef Mikael Ahlund i den helt nya utställningen som visar universitets konstsamling(安提克瓦里·塞西莉亚·德曼·奥赫曼)。Bakom dem syns tavlan“Slaktarboden”frán 1551年。福托:马库斯·霍尔姆奎斯特

大学可以抽样调查哈尔弗利特-赫姆och fátt ett helt váningsplan för sigälv。博物馆entréär ny ocháven mánga av föremálen som visas upp。När Gustavian umöppnar igen bjuds besökarna in till en spännande vandring mellan olika världar,tidsepoker och konstnärliga uttryck。

6月24日,Inne páGustavianum rder febril aktivitet införörppingen。Det borras och bankas银行。En stor tavla spänns om。Lampor sätts páplats med hjälp av天窗。

Se filmen när museets个人visar nágra av sina favoritföremál:

De báda studentamanuenserna Emma Edling och Alva Karlsson Ling drar av skyddplasten frán en stor monter som De jobbat med.Där inne ligger en 4000ár gammal emagisk kista tillsammans med förem len som följt medöDe。Här syns bland annat tofflor,nágra pinnar ochett 40-tal smámänniskofigurer i träuppställda i olika scener,sákallade gravmodeller。

−通过ggt upp de här modellerna进行数据挖掘。人与人之间的情感关系一直持续到需求。Det känns nästan lite jobbigt att man inte längre kommer fávara sánära dem lángre,säger Emma Edling。

Emma och Alva drar av plast frán en monter公司。

Emma Edling och Alva Karlsson Ling har各类学生praktikanter och jobbat uppbynaden av utställningarna。Nu kommer de fortsätta jobba som导游。福托:马库斯·霍尔姆奎斯特

Rödfärgade träfigurer som stáR ovanföR en liggande ko med svarta fläckar。 

Gravmodeller kunde hittas i gravar som tillhörde kungligheter ochöverstepräster。奥利卡场景中的德弗雷斯特。Här gestaltas en slakt公司。Träfigurernaär original,4000⁄r gamla。电话:马库斯·霍尔姆奎斯特

Som学生指南fár hon fortsátta berätta om föremálen Som hon lärt känna sáväl。蒂尔萨曼斯·德·安德拉·吉德娜·斯卡·奥克斯·洛萨·贝索卡纳·布兰德·瓦尔迪格特·米克特·奈特。Som till exampel det Augsburgska konstskápet。马恩加·哈塞特·迪迪加雷,男子塔奇瓦雷·蒙特拉·索姆特阿克·恩赫尔·瓦格·福拉尔·贝索卡纳努斯·塞赫拉600福雷姆拉尔frán skápet som aldrig tidgare visats。

Nyttär ocksáatt entrén直到museet har flyttat直到andra sidan huset。Där har manäven byggt en reception som ska möta besökarna direct när de kommer in i huset.德哈曼·文·比格特在胡塞特的招待会上接受了他。Renoveringen har dock framförallt handlat om att anpassa miljön sáatt ljus-och klimatkänsliga föremál ska kunna ställas ut。

−Här finns nu mycket som vi tidgare inte kunnat visa för att det inte varit klimatanpassat eller haft tillräckligt Höga säkerhetsniváer,säger museiche Mikael Ahlund。

En vandring基因组konsthistorien

在沃尔特·贝索卡·米凯尔·阿赫隆德的带领下,我在迪里格拉·瓦拉·塔夫洛·斯卡·哈恩加担任了全能教练。我是古斯塔维亚纳姆大学的校长。Verken har donerats till universitet genomáren och föreställer bland annat kungar,universitetspanpar,bibliska motive,mat och djur。

Tankenär att man ska kunna vandra geno konsthistorien,fránässans直到现代tid。Här finns直到exampel världens första stilleben。Den sákallade“Slaktarboden”frán 1551 föreställer ett marknadsstánd som dignar av olika分拣机kött。Mikael Ahlund går förbi och stannar直到视频中出现了一种调色剂。

−Den här tycker jagär en av de mest spännande málningarna vi har i Den här-samlingen。Ett av konsthistoriens första landskap om man vill hárdra det lite grann公司。Detär ett sákallat världslandskap ifrán början av 1500-标签。

En tavla som förestället landskap,i bild syns människor,hästar。来自希姆伦的NáN tittar ner。 

Landskapstavlan som Mikael Ahlund pratar om har bibliska motive ochär málad i början av 1500年。电话:马库斯·霍尔姆奎斯特

Olika världar páliten yta公司

Gustavianum byggdes pá1620-talet och har fungerat som universitetsmuseum轿车1997。雷诺维拉·伊恩斯·丹·米尔约克雷弗·芬克安斯利格特(renovera i en sádan miljökräver finkänslighet)。

−Det har varit väldigt roligt att arbeta med den här byggnaden。丹哈-西纳-福鲁茨-塔宁加尔队的队员是克雷弗·奥克斯-雷塞克特。Därförär utställningarna ganska lágmälda,för attävla med den miljöde befinin sig i,säger Mikael Ahlund。

拜格纳登斯的故事是哈罗克斯·莱特,直到阿特曼·瓦里特·特文根(varit tvungen)和瓦德曼·维萨乌普(verkligen funderaöver vad man vill visa upp)。

−Det ryms bara ett begränsat urval men Det innebär ocksáatt intensiteen och spänningenökar。Här kan man enkelt vandra mellan olika världar och hitta nåt spännande att titta på,säger han是一名男子。

桑德拉·冈纳森

Gustavianum fotat med slottte i bakgrunden(古斯塔维亚努姆·福塔特医学院)。极端solig dag。 

24日朱尼奥·帕纳尔(juniöppnar museet för allmänheten)。Dárr det entrén som vetter mot universitiets huset som gäller。Foto:丹尼尔·奥尔森

古斯塔维昂

尼赫茨布雷夫乌普萨拉大学校长

法勒日·乌普萨拉大学

脸谱网
instagram(安装程序)
推特
youtube(youtube)
链接(linkedin)