Webbläsaren som du använder stöds inte av denna网络平台。Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre,av oss eller Microsoft(läs mer här:*https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläs are för att ta del av denna webplats,som t.ex.nyaster version av Edge,Chrome,Firefox eller Safari osv。

Hot och hat mot记者

Hot och hat mot记者

Konsekvenser avseende yttrandefrihet och demokrati公司。

Kort om项目

Utgángspunkten för det här projektetär att under the welka förutsättnigar hat och hot mot journalister online försvagar yttrandefrihet och demokrati-och hur ett rättssociologisktt brottsofferperspektiv kan bidra til att motverka riskerna。