斯泰尔宁

Riksantikvarieämbetet Arbitar påupdrag av riksdag och regering。热那姆研究所,里克萨姆赫滕,里克萨姆赫滕,里克萨姆赫滕。tillkommerävensärskilda Regeringsuppldrag探员。

Kostnader för den löpande verksamheten,det vill säga för personal och lokaler med mera,finansieras medårliga förvaltningsanslag。Riksantikvarieämbetet fördelar ocksåstatliga medel till andra aktörer från särskilda anslag för bland annat forskining och utveckling och bidrag till kulturmiljövård。

安斯拉格för 2020

  • 福斯克宁-och Utwecklingsinsatser inom kulturområdet:20,5百万韩元
  • Förvaltningsanslag:274,8百万韩元
  • Bidrag-till kulturmiljövå路,270,5 mnkr

松柏

2018-2020年瑞典战略计划

《2018-2020年战略规划》。Ladda ner planen som pdf。

奥雷德维斯宁格尔