RiksStangkValeS.MPEETET组织

RiksSangkVuleS.MbEET S.R.EN StRigg Myddige Me VelkSAMHET I Visby,斯德哥尔摩OCH-TunBA。VI BeBuffer-SaveVelkShanHET V.V.Ra BES O.KM SL L I GLIMMIHEUS OCH旧乌普萨拉。

VI Sur R.组织者。VI SUR RCA CA 270 ANSO LULDDA SOM UTG OR GCA 240。我是一个很好的人。

冗长的演说

这是Lars Amr的作品《verantikvarie Knut Weibull》。

Lars Amr埃斯

Lars Amr·埃斯库斯。
Foto:抄送

Lars Amr E.S.R.CKS。AktuelaUpDaTaultA VATA LeDaMT I Sturrern FoR R.SIDA,LeDaOt I nSoSr.DeT.F.R.S.NasTyrSurn哥特兰岛,LeDaOT-I Stulsern FoR Stfeltern FoR R FoRem LLSV RD I基律纳,SAMT LeDaOT I H.M. Konungens RD D F Or By-OCHYBGGNADSFR GOR。Lars Amr E.S.R.SaveN在2019-2020年间,Ordf Roune Fo.R.E.

Lars Amr。康德。ME AkoLogi SouthHuvU.M.No.KalTurmijoO-OCHKuluralvsfr.Gor 25 I R,Band ANNATI I ReGeReangSkSLeLET OCH SOM OVER ONCH OF CH FF R STATENS历史博物馆。

克努特威布尔

Knut Weibull
Foto:抄送

Knut Weibull先生是我的朋友。AktuelaUpDouth-AuttRavaR ATT VARA LeDaMT I SvsNavununeCor DET OCI I Stulrern For R Prins Eugens Waldemarsudde。

Knut Weibull先生的法学家奥赫哈伦。埃尔法内特。

因辛斯德

ViksDeNeN-VelksReleNeNeN FrNNS Fr.Digivand器官,因特斯德这是一个很好的例子。我想知道我是怎么想的。

F.L.JANDEE PrimeEngReNo.I.RiksangkVuleaMeBETINSR SR D D FR N N DN 1 MaI 2019直到OCH MED DEN 2021年12月31日。

  • Terese Bengard
  • Emina Kovacic
  • Clara Nystr奥姆
  • Jonas Walker
  • Joakim Wehlin
  • 克拉拉·HLVIK

施塔本

AbEbar MeRo.VrGRIPANDE战略公司,SOM直到EXPOLL OMV。这是一个很好的例子。

阿维德林行政当局

AvDelnEN UTG公司的AV S.O.S.DoFunkter,SOM EKOMICI,个人,Jurdik,服务,它OCH V XXEL。AvDeNeNE UTVECKLAR OCH SAMordnar MyddeleTestAdvestoTo.OD OCH系统。

AkDelnEN F Ork.AKIVO OCH BiopoTek

AbDelnEN AbEnar MeaDefsF.R.RjRunGeNo.MyddeleTeN-AkIO-OCH BiopoTek。贝布利克维克萨姆特-贝德里维斯-维斯·贝斯克姆·伦·Glimmingehus OCH旧乌普萨拉博物馆。Svensk Museitj·Snt(SMT)Hyrf U.R.Rekim-Lrkkiv OCH-Telhanah Ler-Vista博物馆。

信息时代

信息资源管理信息系统。

Det in NeNB SB R ATT UTVECKLA OH Ebjura ExpLeVISS TJ Sunntf F OR R SAMLIN,F OR ValttIn,ANV SAN NoCon OCH分析AV模拟OCH数字信息OM KultuARVET。

库尔特米尔杰夫阿夫德宁

KulTurnj.AvDelnEnEutvCKLA-OCH-HANTAR KunsPaul-OCH SturMeDel.FoR R CulturaGeTurvaTaGANDE I OLIKA SAMH SULL处理器。AvdEnEncNutukkLAKunSkPaulePrExpKiTV,论点,Meodo-OCH。

库尔图尔夫

KulTurv.RdSaveldDeNeNo.KunSkpScCouthUnFu'rnnsikTig f OrCalttIn OCH BEVANDEANE AV KultuARVET。AvDelnEN Asvar A.St SAMORDNA,Of V.AvdLeNeN AsvalnAfvalnfnr MyddeleTeNo.KATASTAFOFBEDECASTAP OCH RESDER SAR RDDER SUN DDENN,KLIMATANPANSIN SAMT KoServurvSvestsKAP。他说:“这是我的工作。”AvDelnEN AsvalnAvavar Fo.r。

康塔克

康塔克塔希塔杜人,阿瑟贝尔奥斯。

组织模式

RAA组织模式2019

Kommentar:在艾德琳阿克维奥赫芬兰人格林明厄斯我爱你旧乌普萨拉博物馆我是乌普萨拉人。阿文Svensk Museitj·安斯特(SMT)阿克维奥赫.